Haftalık Bültenler

2024 Yılı Giriş Kartları BaşvurularıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "2024 Yılı Giriş Kartları Başvuruları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2024 yılı giriş kartlarının zamanında hazırlanabilmesi için kurum/kuruluşlardan başvuru alımına Kasım ayının ilk iş gününden itibaren başlanılacağı ve giriş kartı başvurusu yapılırken ekte yer alan hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
MIP - Kapılarda Yapılacak Mühür Kontrolleri Mersin Uluslararası Limanı (MIP) tarafından "Kapılarda Yapılacak Mühür Kontrolleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yeni kapıların devreye alınması ile beraber ihracat/transit edilecek konteyner mühür kontrolü yöntemlerine ilişkin maddelerde güncelleme yapıldığı bildirilmiştir.
Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşması17 Ekim 2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmi Gazete'de "Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Algeciras Liman Hizmetleri Hakkında BilgiAlgeciras Liman İdaresi (APBA) ve İspanyol lojistik firmalarının temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından 26 Eylül 2023 tarihinde UTİKAD’a ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Algeciras Limanı hakkında detaylı bilgiler ekli dokümanda yer almaktadır.
EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 2-8 Ekim 2023 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük CezasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük Cezası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gümrük Yönetmeliğinin 38. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesi ile ilgili olarak bazı gümrük idarelerinde beyannameye "S" ibaresi yazılmaması nedeniyle bu konuda bir düzenleme bulunmamasına rağmen Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edildiği, konuya ilişkin farklı uygulamalar olduğu ve yeknesaklığın sağlanmasını teminen 17 Ekim 2023 tarihi itibarıyla ekte belirtildiği şekilde işlem yapılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.
Türkiye - Türkmenistan İş Forumuİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Türkiye - Türkmenistan İş Forumu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'un ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyareti kapsamında 26 Ekim 2023 tarihinde 10.00 - 14.00 saatleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) merkezinde Türkiye - Türkmenistan İş Forumu'nun gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Forumda, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımının öngörüldüğü, iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesinin beklendiği ve etkinliğe katılmak isteyenlerin 25 Ekim 2023 tarihi saat 12.30'a kadar ekte yer alan kayıt formunu doldurmaları gerektiği belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.30UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 30 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 18 Ekim 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.