Haftalık Bültenler

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı Hakkında Ticaret Bakanlığı Web Sitesinde Oluşturulan Bilgilendirme BölümüHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki güncel gelişmeler hakkında Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde oluşturulan "Yeşil Mutabakat" bölümünde Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelere ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na dair güncel bilgilere ve detaylı notlara yer verildiği bildirilmiştir.
6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Yayınlanan Kanunda Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar6 Ekim 2023 tarihli ve 32331 sayılı Resmi Gazete'de "6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Yayınlanan Kanunda Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile TCDD'nin ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin desteklenmesine ilişkin süre 31 Aralık 2033 tarihine kadar uzatılmıştır.
E-ihracat Beyan KılavuzuT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Firmaların E-İhracat Beyanı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin bir şekilde rol almasına öncülük etmek ve ülkemiz e-ihracatının genel ihracat içindeki payının %10'a çıkarılmasını sağlamak amacıyla 5986 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hayata geçirilen E-İhracat Destekleri kapsamında, ihracatçıların bahse konu desteklerden faydalanabilmeleri için Bakanlık web sitesinde İhracat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan E-ihracat Beyan Kılavuzunun yayınlandığı bildirilmiştir.
Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler Listesinde Yapılan GüncellemeT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler Listesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bakanlığa 29 Eylül 2023 tarihine kadar menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenlediğine dair bildirimde bulunan ülkelerin adları ve ilgili belge türleriyle birlikte 14 Eylül 2023 tarihinde duyurulan listenin güncellendiği bildirilmiştir.
IX. İstanbul Karbon ZirvesiT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde "İstanbul Karbon Zirvesi" düzenleneceği bildirilmiştir.

Zirvede, yeşil, döngüsel ve dijital dönüşen sanayi için iş dünyasının katılımı ile karbon yönetimi ve ticareti konusunda iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatların değerlendirileceği belirtilmiştir.
Dış Ticaret ve Gümrük Tarife Mevzuatı Laboratuvar Uygulamaları Paneliİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 8 Ekim 2023 tarihinde 13.00 - 17.30 saatleri arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda "Dış Ticaret ve Gümrük Tarife Mevzuatı Laboratuvar Uygulamaları" hakkında bir panel düzenleneceği bildirilmiştir.

Panelin, Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetinin belirlenmesi çerçevesinde gerçekleştirilen laboratuvar uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla düzenleneceğii belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.28UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 28 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr