Haftalık Bültenler

Türkiye ile Japonya Arasında Ticaret ve Yatırımın Geliştirilmesine İlişkin İmzalanan Ortak BildiriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Türkiye ile Japonya Arasında Ticaret ve Yatırımın Geliştirilmesine İlişkin Ortak Bildiri İmzalandı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel iş birliklerini ele almak üzere İstanbul'da bir araya gelinerek ilgili bakanlıklar başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeler sonucu ortak bildiri imzalandığı bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmanın Onaylanması1 Eylül 2023 tarihli ve 32296 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7540)" yayınlanmıştır.
Orta Vadeli Program (2024-2026)6 Eylül 2023 tarihli ve 32301 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de "Orta Vadeli Program (2024-2026)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7597)" yayınlanmıştır.

Orta Vadeli Program (2024-2026) içerisinde Dünya ve Türkiye ekonomisinde gelişmeler, temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

İhracat hedefi yıl sonu için 255 milyar dolar olarak belirlenmiş, ihracatın 2024 için 267 milyar dolar, 2025 için 283,6 milyar dolar, 2026 için 302,2 olması hedeflenmiştir. İthalatın, 2024'te 372,8 milyar dolar, 2025'te de 388,9 milyar dolar, 2026’da 414 milyar dolar olması öngörülmektedir. İhracat odaklı büyüme stratejisinin sürdürüleceğinin belirtildiği programda ortalama yüzde 4,5 oranında büyüme hedeflendiği belirtilmiştir.
Light+Intelligent Building Middle East 2024 ve Intersec 2024 Fuarları İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Light+Intelligent Building Middle East 2024 ve Intersec 2024 Fuarları Denizyolu / Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 16-18 Ocak 2024 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek olan Light+Intelligent Building Middle East 2024 ve Intersec 2024 Fuarları kapsamında ürün ve gereçlerin gidiş güzergahında denizyolu ile komple taşıma ve/veya havayolu ile parsiyel taşıma, dönüş güzergahında denizyolu ile komple taşıma lojistik ve gümrükleme hizmeti işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 8 Eylül 2023 saat 16.30'a kadar İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
İMEAK DTO Eylül 2023 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Eylül 2023 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 23-29 Ağustos 2023 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Kapsamında Muafiyet KodlarıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda BİLGE Sistemi'nde Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına yönelik ''BAE'' anlaşma kodu ile 2814 doküman kodlu, TR-UAE ve 2818 doküman kodlu, DB TR-UAE Menşe İspat Belgelerinin oluşturulduğu ve ithalat işlemlerinde 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ kapsamı eşyanın karşısında belirtilen tahsisat yöntemi (BSGTY/TTY) uyarınca uygun muafiyet koduna ilave olarak belirtilen anlaşma kodu ve menşe ispat belgesinin kullanılması gerektiği bildirilmiştir.
Ekvator Cumhuriyeti Tarafından Yapılan Gümrük Tarife Cetveli GüncellemesiT.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından "Ekvator Gümrük Tarife Cetvelini Güncelledi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesi (COMEX)'nin 29 Ağustos 2023 tarihli toplantısında alınan 011-2023 sayılı karar ile, 2 Mart 2023 tarihli ve 002-2023 sayılı kararla düzenlenen gümrük tarife pozisyonlarının ve açıklamalarının güncellendiği ve kararın 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
Ticaret Müşavirleriyle HİB Söyleşileri Eylül ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri Eylül Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Eylül ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
Denizcilik Sektöründe Emisyonların Azaltılmasına Yönelik Kural ve Uygulamalar Hakkında SeminerİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 3 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30'da İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda "Denizcilik Sektöründe Emisyonların Azaltılmasına Yönelik Kural ve Uygulamalar" hakkında bir seminer düzenleneceği bildirilmiştir.

Seminerin, yeşil dönüşümün hızla artan önemi ve ivmesine bağlı olarak denizcilik sektörünün düzenlemelerle birlikte stratejik karar alma, izleme ve raporlama, CII, AB ETS ve FuelEU Maritime hesaplama metotları konularında bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim ProgramıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 19-20-21 Eylül 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programının ücretsiz katılımla ekte verilen program akışı kapsamında çevrimiçi olarak düzenleneceği bildirilmiştir.
Black and Caspian Freight Forum 2023UTİKAD'ın destekçileri arasında olduğu "Black and Caspian Freight Forum 2023" RDL Group tarafından 20-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecektir.

Forumda uluslararası üreticiler, ithalatçı ve ihracatçılar, deniz taşımacılığı yapan firmalar, demiryolu operatörleri, lojistik firmaları, teknoloji şirketleri, bankalar, dernek ve kamu temsilcilerinin katılımları ile Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki lojistik pazarı değerlendirilecek olup özellikle altyapıların geliştirilmesi, kargolar ve ticaret koridorları gibi konular ele alınacaktır.

Foruma katılım göstermek isteyen UTİKAD üyeleri için "UTİKAD23" kodu ile %10 indirim uygulanacaktır.
FIATA Elektronik Taahhüt Uygulama KılavuzuUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından "Elektronik Taahhüt Uygulama Kılavuzu" yayınlanmıştır.

FIATA yayınlanan kılavuz ile lojistik sektörünün süreç boyunca elektronik yollarla sözleşme yaparken en iyi uygulamaları sağlamasını amaçlamış ve dünya çapındaki çeşitli uygulamaları küresel bir perspektiften ele alarak elektronik sözleşmeleri kullanırken dikkate alınması gereken pratik ipuçlarını sunmuştur.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 1 Eylül 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.24UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 24 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.