Haftalık Bültenler

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği16 Ağustos 2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmi Gazete'de "Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeleri, ithalat ve ihracat denetimlerini, denetim yapacak kuruluşların görev ve sorumluluklarını, ithalatçı ve ihracatçının sorumluluklarını, alınacak önlemleri ve uygulanacak müeyyideleri kapsamaktadır.
Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-İhracat Raporuİstanbul Ticaret Odası tarafından "Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-İhracat Raporu Yayımlandı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından "Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-İhracat Raporu"nun yayınlandığı belirtilmiş olup raporda e-ticaret ve e-ihracat konusunda şirketlerin mevcut durum analizinin yapıldığı, geleceğe ilişkin projeksiyonlar ve atılması gereken adımların ortaya konduğu, şirketlerin e-ticaret konusundaki bilgilerine, e-ticarete yaklaştıran motivasyon unsurlarına, süreç içerisinde karşılaştıkları sorunlara, e-ticarete bakış açılarına ve geleceğe yönelik e-ticaret konusundaki beklentilerine yer verildiği bildirilmiştir.
VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Bilgilendirme İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulduğu belirtilmiştir.
Ticaret Müşavirlikleri ve AtaşelikleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından " Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret Müşavirlerinin/Ataşelerin elde ettikleri ticari bilgileri ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla (Müşavire Danışın Uygulaması, Dış Talepler Bülteni, Dış Temsilcilikler Blog Uygulaması, Ticaret Müşavirlerle Elektronik Sohbetler etkinlikleri ve Bakanlık internet sayfası) Türk iş dünyasının istifadesine sunduğu bildirilmiştir.

"Müşavire Danışın" uygulaması üzerinde dış temsilcilikler, ülke profilleri, pazar bilgileri vb. pek çok faydalı bilginin yer aldığı, firmaların her türlü ticari bilgiyi çevrimiçi olarak talep edebildiği, iş insanlarının yurt dışı pazarlara ilişkin olabilecek tüm sorularını ve taleplerini Müşavire Danışın uygulaması üzerinden doğrudan sistem üzerinden iletebileceği ve hızlı bir şekilde yanıt alabileceği belirtilmiştir.
Karadeniz Hızlandırma ProgramıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Karadeniz Hızlandırma Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgede sürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz Hızlandırma Programı'nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabul için çağrı yapıldığı belirtilmiştir.

Programa Karadeniz Bölgesi dışındaki işletmelerin de başvurabileceği bildirilmiş olup program tematik alanları içerisinde "Limanlar, Taşımacılık ve Lojistik" ile "Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji" başlıklarının da bulunduğu belirtilmiştir.
İthalat Dolu Konteyner Kapı ÇıkışlarıMersin Internatıonal Port (MIP) tarafından "İthalat Dolu Konteyner Kapı Çıkışları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda limandan karayolu ile çıkacak dolu ithalat konteynerlerine liman ardiyesinin ilk 7 gününde kapı çıkışları yapmaları halinde konteyner başına $25 erken çıkış teşviği sağlanacağı belirtilmiş ve ilk 7 günden sonra kapı çıkış yapan konteynerlere de konteyner başına $40 geç çıkış ek ücreti uygulanacağı bildirilmiştir.

Limitli süreli uygulamanın, liman ardiye başlangıç tarihi 10 Ağustos 2023 olan konteynerler ile başladığı, ardiye başlangıç tarihi 31 Ağustos 2023 olan konteynerler ile son bulacağı belirtilmiştir.
Mevcut Gemilerde Enerji Verimliliği İndeksi Bilgilendirme VideolarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "EEXI Bilgilendirme Videoları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamaların "2023 Sera Gazı Stratejisi" çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) gündeminde olduğu belirtilmiş olup "Mevcut Gemilerde Enerji Verimliliği İndeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI) Bilgilendirme Videoları"nın yayınlandığı bildirilmiştir.
Soğutucu Gaz Taşımalarına İlişkin BilgilendirmeTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Soğutucu Gaz Taşımalarında Sahtecilik İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda nakliyeci firmaların soğutucu gaz taşımalarında sahtecilik işlemleri ile karşı karşıya kaldığı belirtilerek sahtecilik işlemleri sebebiyle soğutucu gaz ve ekipmanlarının taşınmasında firmaların dikkatli davranmaları, alıcı ve göndericilerinin güvenilirliğinden emin olunmayan taşımalar hususunda da temkinli davranmaları, istenmeyen dolandırıcılık işlemlerinin içerisine dahil olmamaları gerektiği ve yapılacak olan taşımalarda TIR EPD Sisteminin kullanılmasının taşımaların gerçek zamanlı takip edilebilmesi açısından faydalı olacağı belirtilmiştir.
MWC Barcelona 2024 Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Karayolu / Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan MWC Barcelona 2024 Fuarı kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 22 Ağustos 2023 saat 16.30'a kadar İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
PSI 2024 Düsseldorf Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Karayolu / Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 9-11 Ocak 2024 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan PSI 2024 Düsseldorf Fuarı kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 24 Ağustos 2023 saat 16.30'a kadar İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
SIAL Jakarta Interfood 2023 Fuarıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Karayolu / Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 8-11 Kasım 2023 tarihleri arasında Endonezya’nın Jakarta kentinde düzenlenecek olan SIAL Jakarta Interfood Fuarı kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 25 Ağustos 2023 saat 16.30'a kadar İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
CES 2024 – Consumer Electronics Show Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Türkiye Milli Standında Sergilenecek Ürünlerin İstanbul–Las Vegas Havayolu Gidiş Las Vegas-İstanbul Havayolu Dönüş Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek olan CES 2024 – Consumer Electronics Show Fuarı kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 31 Ağustos 2023 saat 16.30'a kadar İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Gürcistan - 4. Tiflis İpek Yolu ForumuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 26-27 Ekim 2023 tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Gürcistan - 4. Tiflis İpek Yolu Forumu"nun gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Forum kapsamında Orta Koridor'un artan rolü, dijital bağlantı ve yatırımlar hakkında değerlendirmeler yapılacağı belirtilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 11 Ağustos 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr