Haftalık Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği9 Ağustos 2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile mücbir sebep haline ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
İhracat Genelgesinde Yapılan Güncellemeİhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesinin, Peşin Döviz başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında değişiklikler yapılmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği5 Ağustos 2023 tarihli ve 32270 sayılı Resmi Gazete'de "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile ürünlerin piyasaya arzı, dağıtımı veya hizmete sunulması aşamasında ya da ürünler piyasada iken bu ürünlerin gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile alınacak önlemlerin, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları ile iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Kıyı Tesislerinde Gemiden Gemiye Tehlikeli Dökme Sıvı Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hakkında YönergeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Kıyı Tesislerinde Gemiden Gemiye Tehlikeli Dökme Sıvı Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hakkında Yönerge Kıyı Tesislerinde Gemiden Gemiye Tehlikeli Dökme Sıvı Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hakkında Yönerge" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönerge ile gümrük gözetimi ve denetiminde olan ve şamandıralar hariç olmak üzere iskelelere, rıhtımlara veya dolfenlere yanaşmış tankerler arasında transit nitelikteki yük olarak taşınan tehlikeli sıvı dökme eşyanın emniyetli bir şekilde transfer edilmesine (STS) yönelik usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.
İMEAK DTO Ağustos 2023 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Ağustos 2023 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
TCDD Taşımacılık A.Ş. 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlıkları AnketiTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından "TCDD Taşımacılık A.Ş. 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlıkları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlıkları kapsamında Dış Paydaş Anketi hazırlanmış olup konuya ilişkin görüşlerin ve önerilerin 18 Ağustos 2023 tarihine kadar ekte yer alan bağlantı linkinden doldurulabileceği bildirilmiştir.
Kesin İhracı Yapılan Römork - Yarı Römorkların Yabancı Plakalı Çekicilerle Taşınmasında U-Net İşlemleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kesin İhracı Yapılan Römork - Yarı Römorkların Yabancı Plakalı Çekicilerle Taşınmasında U-Net İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemizden bir başka ülkeye kesin ihraç kapsamında satılan römork/yarı römorkların, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde alıcı ülkeye ait yabancı plakalı çekicilerle çekilmek suretiyle kendi tekerlekleri üzerinde boş olarak kendi ülkesine yurtdışı edilmek istenmesi durumunda yürütülecek işlemler için U-Net Otomasyon Sistemi'nde yapılan düzenlemeler bildirilmiştir.
Tramadol İsimli İlacın Türkmenistan'a Sokulma CezasıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tramadol İsimli İlacın Türkmenistan'a Sokulma Cezası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkmenistan Ceza Kanunu'nda sınırları belirlenen psikotrop maddeler ve bunun öncü maddeleri ya da bu maddeleri hazırlamak için kullanılabilecek aletler ile Tramadol ürünleri ve diğer psikoaktif maddeleri içeren büyük miktarda ilaç ürünlerinin Türkmenistan gümrüklerinden izinsiz geçirilmesinin üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı belirtilmiş olup Türkmenistan’a sokulması hapis cezası ile sonuçlanabilen ve taşımacıların sıklıkla transit geçiş güzergahı olarak kullandığı İran'da satışının serbest olduğu bilinen Tramadol adlı ilaç ve diğer psikoaktif madde içeren ilaçlara ilişkin firmaların bilgilendirilmesi talep edilmiştir.
İzinli Alıcı Kontrol Türü Bildirim SüresiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İzinli Alıcı Kontrol Türü Bildirim Süresi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi olan ve birtakım ek koşulları da sağlayan güvenilir firmalara tanınan izinli alıcı yetkisi kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlarda daha hızlı işlem yapılabilmesi amacıyla kontrol bildirim süresinin azami 45 dakika olması yönünde sistemsel düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.
Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim ProgramıTicaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 5-6-7 Eylül 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programının ücretsiz katılımla ekte verilen program akışı kapsamında çevrimiçi olarak düzenleneceği bildirilmiştir.
Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından " Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği " konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda katılımın ücretsiz olacağı Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği kapsamında çeşitli ülkelerden firma temsilcilerinin Türkiye pazarında stratejik ortak bulmak ve yatırım - ticaret ortamını değerlendirmek üzere sanal ortamda firmalarla bir araya gelecekleri ve yerli firmaların ürün, proje ve hizmetlerini sunma, yurtdışı bağlantıları ile iş geliştirme, yeni ticari ve teknolojik işbirlikleri ve proje ortaklıkları kurma imkanı bulabilecekleri bildirilmiştir.

FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 8 Ağustos 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr