Haftalık Bültenler

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)" yayınlanmıştır.
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıİstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda raporlama yükümlülüklerinin yerine getirileceği geçiş döneminin 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacağı, ilk raporlama döneminin 31 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği belirtilmiştir.

SKDM kapsamında emisyonların raporlanmasına yönelik kuralların, AB Üye Devletleri uzmanlarından oluşan SKDM Komitesine danışıldıktan sonra Komisyon tarafından kabul edilecek bir uygulama yönetmeliğinde daha ayrıntılı olarak düzenlenmesinin beklendiği bildirilmiş olup konuya ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan soru-cevap belgesi paylaşılmıştır.
Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. 2023 Yılı Stratejik Planlaması AnketiHizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. 2023 Yılı Stratejik Planlaması Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerine ilişkin Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından verilen sigorta, teminat ve kredi desteklerine yönelik olarak sektörün ihtiyaç ve sorunlarını belirlemek ve çalışmalara katkı sunmak amacıyla bir anket hazırlandığı belirtilmiş ve anket formunun 14 Temmuz 2023 Cuma gününe kadar doldurulması talep edilmiştir.
Dijital Avrupa Programı 2023 Yılı 1. Dönem BaşvurularıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Dijital Avrupa Programı 2023 Yılı 1. Dönem Başvuruları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yapay zeka, yüksek başarımlı hesaplamalar, veri ve bulut bilişim alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin projelerini teşvik ederek ileri dijital beceriler ve dijital kapasitelerinin oluşturulması, ilgili yetkinliklerin en iyi şekilde kullanımı gibi hedefleri kapsayan Dijital Avrupa Programı 2023 yılı 1. dönem çağrılarının başvuruya açıldığı, başvuruların 26 Eylül 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtilmiştir.
Insights – X Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "İstanbul Ticaret Odası Insights – X Fuarı Nürnberg, Almanya 11-13 Ekim 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Karayolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenecek Insights – X Fuarı kapsamında karayolu ile komple taşıma ve havayolu ile parsiyel taşıma, lojistik ve gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 14 Temmuz 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Hong Kong Sözleşmesi’nin Yürürlüğe GirmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Hong Kong Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda gemi geri dönüşümünde önde gelen ülkelerden Bangladeş ile dünyanın en büyük ikinci gemi tescil kurumu olan Liberian Registry'nin "Gemilerin Güvenli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümüne İlişkin Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi"ni onaylamayı kabul ettiği belirtilmiş olup brüt tonaj bakımından dünya ticaret gemilerinin %40’ını temsil eden 15 ülke tarafından onaylandıktan 24 ay sonra sözleşmenin yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.
Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu Toplantısı NotlarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "ISWG-GHG 15 Sonuçları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu toplantısında gündeme gelen önemli konular hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Yurtiçi Eşya Tarifesi'nde Yapılan DeğişikliklerTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E/33 ve E/34" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgeler ile TCDD Taşımacılık Eşya Tarifesi'nin bazı maddelerinde düzenlemeler yapılmış olup Genelge E/34 ile yurt içi tam vagon işlemli yük taşıma ücretleri ile ek hizmet ücretleri 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 26 Haziran-2 Temmuz 2023 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve İstanbul Havalimanı'nın en yoğun havalimanları arasında 1. sırada yer aldığı belirtilmiştir.
Menşe Şahadetnamesinin Manuel DüzenlenmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Menşe Şahadetnamesinin Manuel Düzenlenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ihracatçıların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesini teminen bankalar tarafından akreditifli ödeme yöntemine tabi ihracat işlemleri kapsamında manuel onaylı menşe şahadetnamesi düzenlenmesinin talep edildiği durumlarda, menşe şahadetnamelerinin elektronik sistem üzerinden ıslak imza/ıslak mühür olmaksızın düzenlenebileceği belirtilmiştir.
Beyannamelerde Yaşanan Tutanakla Kapatma Sorununa İlişkin BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Tutanakla Kapatma İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda antrepo beyannamelerinde açma-kapatma işlemlerinin antrepo beyannamesi stoklarına düzgün yansımaması ve beyanname üzerinde görünen "Toplam Açılan/Kapatılan Miktar" değerlerinin gerçekte açılan-kapatılan eşya miktarıyla veya "Kapatma Miktarı" değerleri ile örtüşmemesi nedeniyle yaşanan tutanakla kapatma sorununun yalnızca antrepo beyannameleri ile sınırlı olmadığı ve muhtelif rejimli beyannamelerde de aynı sorunun yaşandığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda sorunun çözümü için "AN2" tipi tutanağın "71XX" rejim kodlu antrepo beyannamelerinin yanı sıra "41XX", "51XX" ve "53XX" rejim kodlu beyannamelerde de kullanılabilmesine imkan sağlayacak şekilde teknik düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.
Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesiİstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ihracata yönelik yurt dışı Gümrük İdareleri tarafından başlatılan sonradan kontrol işlemlerinde Gümrük İdarelerince firmalarla eş zamanlı olarak müşavirlere de tebligat yapılacağı bildirilmekte olup ihracatçı firmaların mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen Gümrük İdarelerine bildirilen firma ve müşavir adreslerinin güncel tutulmasının ve yapılan tebligatlara süresi içerisinde cevap verilmesi ile talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesinin gerektiği belirtilmiştir.
ATA Karnesi Üzerinde Bulunan Milletlerarası Ticaret Odası Logosu Değişikliğiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "ATA Karnesi Üzerinde Bulunan Milletlerarası Ticaret Odası Logo Değişikliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Milletlerarası Ticaret Odası ve Dünya Odalar Federasyonu’nun yeni logosunun lansmanının ardından, yeşil renkli ATA Karnesi kapak sayfalarında yer alan ICC WCF sembolünde değişiklik yapılacağı, 1 Temmuz 2023’ten itibaren Kefil Kuruluşlar ve Düzenleyen Kuruluşlar'ın ATA Karnelerinin kapak sayfalarında yeni ICC WCF sembolünü kullanmaya başlayacakları, ICC WCF eski sembolü ile üretilen kapak sayfalarının 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılabileceği ve 1 Ocak 2025’ten itibaren dünya çapında düzenlenen tüm ATA Karnelerinin yeni ICC WCF sembolünü taşıması gerektiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya ListeleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile "Suriye'den Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nin güncellendiği bildirilmiştir.
Türkiye - Çin İş KonferansıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 11 Temmuz 2023 tarihinde "Dijital Dönüşüm ve Geleceği Tasarlamak" ana temasıyla İstanbul Shangri-la Otel'inde "Türkiye - Çin İş Konferansı (TCBC)"nın düzenleneceği belirtilmiştir.

Sektörün önde gelen isimlerinin dijital alanda iş yapma tecrübelerini aktaracağı konferansta iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları, Türk-Çin ticari iş birliğinin başarı öyküleri ve dijital dönüşümün geleceği hakkında değerlendirmeler yapılacağı belirtilmiştir.
Ticaret Müşavirleri ile Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları - BulgaristanT.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2023 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Bulgaristan otomotiv, sağlık, lojistik ve depolama sektörlerine yönelik "Ticaret Müşavirleri ile Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı" düzenlenecektir.
2023 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik TakvimiUTİKAD tarafından "2023 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan takvimde 2023 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
FIATA E-BültenleriUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 23 Haziran ve 5 Temmuz 2023 tarihli e-bültenleri yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.20UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 20 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr