Haftalık Bültenler

Avrupa Birliği (AB) Tarafından Fonlanan AIBC Euroclusters ProjesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "AIBC Euroclusters Projesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan AIBC Euroclusters Projesi ile dijital ve yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla; üretim, hareketlilik (mobility), lojistik ve enerji sektörlerine yönelik yapay zeka ve blokzincir teknolojileri geliştiren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve girişimlerinin desteklendiği, açılmış olan dört çağrı ile uluslararası etkinliklere katılım, eğitim, dijitalleşme alanında servis ve ürün geliştirme ile yapay zeka ve blokzincir teknolojilerini kullanarak ikiz dönüşümü sağlayacak ürün ve servislerin geliştirilmesi ve uygulanması alanındaki projelerin destekleneceği belirtilmiştir.
Mesafeli Sözleşmelerin Satıcılarca İptali Hakkında BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Mesafeli Sözleşmelerin Satıcılarca İptali" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda satıcının basiretli bir tacir gibi davranarak mesafeli sözleşme yöntemiyle tüketiciden sipariş aldığı malı süresi içerisinde teslim etmesinin zorunlu olduğu, malın stokta kalmadığı/temin edilemediği gerekçe gösterilerek mesafeli sözleşmenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı bir işlem ve uygulama olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Bakanlık teşkilatı tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiğinin tespiti durumunda 6502 sayılı Kanun uyarınca öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı bildirilmiştir.
SIAL India 2023 Uluslararası Gıda Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "SIAL India 2023 Fuarı Yeni Delhi, Hindistan İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Türkiye Milli Standında Sergilenecek Ürünlerin İstanbul–Yeni Delhi Havayolu Gidiş Yeni Delhi-İstanbul Havayolu Dönüş Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek SIAL India 2023 Uluslararası Gıda Fuarı kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 3 Temmuz 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
MIP - Rıhtım Planlaması ile İlgili BilgilendirmeMIP tarafından "Rıhtım Planlaması ile İlgili Bilgilendirme" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 24 Haziran 2023 tarihinden itibaren, bir sonraki bilgilendirmeye kadar, 8 numaralı rıhtım ve EMH rıhtımına yanaşacak gemiler için hareket sayısının (move count) geçtiğimiz 12 ayın ortalamasının üzerinde olamayacağı, tahliye edilecek konteyner adedinin toplam hareket sayısının %50’sini aşmayacağı belirtilmiştir.

Bu iki koşulun, liman operasyonlarının devamlılığını sağlamak adına gerekli adımlar olduğu, ilgili koşulları sağlayan gemilere yanaşma sırasında öncelik tanınacağı, yanaşma penceresi uygulamasının yeni koşullar ile yeniden uygulamaya konacağı tarihin Temmuz ayının ilk haftasında bildirileceği ifade edilmiştir.
Karadağ'ın (Montenegro) 1 Temmuz 2023 Tarihi İtibarıyla Paris MoU'ya Tam Üyeliğinin OnaylanmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Liman Devleti Denetimi Uygulamaları (Paris MoU)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 15-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kranj/Slovenya'da gerçekleştirilen 56. Paris MoU Komite toplantısında Karadağ'ın (Montenegro) 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Paris MoU'ya tam üyeliğinin onaylandığı, Türk Bayraklı gemilere Karadağ limanlarında gerçekleştirilecek olan Liman Devleti Denetimi Kontrollerinde (PSC) ilgili tarih itibarıyla Paris MoU prosedürleri uygulanacağından bu limanlara sefer yapacak olan gemilerin PSC denetimlerine hazırlıklı olmaları gerektiği belirtilmiştir.
TAREKS'e Giriş Şeklinin Değişmesi T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Bakanlık elektronik imza uygulamalarından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'ne giriş şeklinin 17 Haziran 2023 tarihi itibarı ile değiştiği bildirilmiştir.
FIATA Digital LabUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından 27 Haziran 2023 tarihinde Türkiye saati ile 11.00-12.00 saatleri arasında iki yenilikçi yazılım sağlayıcısı cargo.one ve Logixboard hakkında bir tanıtım webinarı düzenleneceği bildirilmiştir.
Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü KonferansıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 13 Temmuz 2023 Perşembe günü 10.00 – 14.00 saatleri arasında Berlin'de bulunan Alman Ekonomi Evi'nde "Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü" konferansının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Konferansın amacının, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki iş dünyası ile Avrupa özel sektörünün bir araya getirilmesi, iş hayatının yeniden canlandırılması ve istihdam imkanlarının oluşturulması için potansiyel ortak iş fırsatlarının tartışılması olduğu belirtilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 13 Haziran 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.19UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 19 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr