Haftalık Bültenler

Arjantin'deki İthalat İzin ve Ödemelerine İlişkin TedbirlerİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Arjantin'deki İthalat İzin ve Ödemelerine İlişkin Tedbirler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Arjantin Merkez Bankası'nın ithalat izin ve bedellerinin ödenmesine dair aldığı yeni kararlar hakkında bilgi verildiği belirtilmiştir.
9. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "9. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı Havayolu, Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Hizmetlerinin Temini İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek 9. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında havayolu ile parsiyel taşıma, lojistik ve gümrükleme işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 13 Haziran 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Tuzla Liman Başkanlığı Online Duyuru SistemiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Online Duyuru Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tuzla Liman Başkanlığı'nın sektörle sürekli etkileşim içerisinde bulunduğu, bu kapsamda Başkanlığın, sorumluluklarından bazılarını daha aktif bir şekilde yerine getirebilmek adına "Online Duyuru" sistemini başlatmış olduğu, talimat/duyuru statüsündeki tüm yazıların https://tuzlaliman.uab.gov.tr/ resmi internet sitesinde "Duyurular" sekmesi altında sirküle edilmeye başlandığı bildirilmiştir.
TIR Kabul Sistemi Hakkında Bilgilendirmeİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "TIR İşleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarına bağlı olarak yürütülen süre uzatımı, kayıp işlemi, ortak/adres/unvan değişikliği, teminat alma, teminat iade talep etme, teminat değişikliği, teminat indirimi, TIR karnesi alma/iade etme yetkili değişikliği ve TIR Sistemi'nden çıkma talepleri vb. gibi tüm TIR Karnesi iş ve işlemlerinin TIR Kabul Sistemi üzerinden yürütülmeye başlanması konusunda gerekli elektronik altyapının tamamlandığı bildirilmiştir.

Hazırlanan sistemin sağlıklı şekilde işletilebilmesi, sistemde öngörülemeyen hataların giderilebilmesi ve Karne hamillerinin gereksiz zaman kayıplarıyla karşı karşıya kalmaması adına sistemin başlangıç tarihinin 1 Temmuz 2023 olarak belirlendiği, anılan tarih itibarıyla tam zamanlı olarak faaliyet gösterecek olan sistem dışında faks, e-posta vb. yollar ile taleplerin karşılanmayacağı, bu tarihe kadar kayıp işlemlerinin tamamlatılmasının gerekli olduğu ve bu tarihten itibaren kayıt ve bilgi güncelleme işlemlerini tamamlayamayan Karne Hamillerine TIR Karnesi verme işlemlerinin firmanın kayıt işlemlerini tamamlayana kadar askıya alınacağı belirtilmiştir.
TUR-PAK Menşe İspat Belgesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "TUR-PAK Menşe İspat Belgesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin İTO tarafından 5 Haziran 2023 tarihi itibarıyla satış ve onay işlemlerine başlandığı belirtilmiştir.
BİLGE Sistemi'nde ve Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS)'nde Kayıt Gerekliliğinin Uygulamadan KaldırılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Ambar Çıkış İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda BİLGE Sistemi'nde eşya teslimine ilişkin yapılan düzenleme çerçevesinde eşyanın teslim edildiği kişi bilgisinin sisteme kaydedilmesi ve Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS)'ne gümrük müşavir yardımcısı ve diğer profilinde kayıt yapılması uygulamasına 5 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildiği belirtilmiş olup gerek eşyanın çıkışı esnasında BİLGE Sistemi'nde gerekse de "diğer" unvanı ile eşya teslimi takibi yapılabilmesini teminen Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde kayıt yapılmasına gerek kalmayacağı bildirilmiştir.
Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların BilgilendirilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından "Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ihracatlara yönelik yurt dışı gümrük idareleri tarafından başlatılan sonradan kontrol işlemlerinde gümrük idarelerince firmalarla eş zamanlı olarak müşavirlere de tebligat yapılacağı belirtilmiş olup ihracatçı firmaların mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen gümrük idarelerine bildirilen firma ve müşavir adreslerinin güncel tutulması ve bu kapsamda yapılan tebligatlara süresi içerisinde cevap verilmesi hususu ile talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Üzerinden Yürütülen İthalat Denetimlerinin Usul ve Esaslar Hakkında Eğitim Programına Ait Sunumlarİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Üzerinden Yürütülen İthalat Denetimlerinin Usul ve Esaslar Hakkında Eğitim Programına Ait Sunumlar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 31 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Üzerinden Yürütülen İthalat Denetimlerinin Usul ve Esaslar Hakkında Eğitim Programı"na ait sunumlar paylaşılmıştır.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Haziran ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri Haziran Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Haziran ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Bilgilendirme WebinarıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ulaştırma ve Lojistik Meclisi tarafından 12 Haziran 2023 tarihinde saat 13.00'te "İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Bilgilendirme Webinarı" düzenlenecektir.

Ücretsiz olarak düzenlenecek webinarda UTİKAD tarafından İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) hakkında bir sunum gerçekleştirilecektir.
Denizcilik/Limancılık Sektörünün Rekabet Hukuku ve İş Hukuku Açısından DeğerlendirilmesiTÜRKLİM tarafından 15 Haziran 2023 Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında "Denizcilik/Limancılık Sektörünün Rekabet Hukuku ve İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" konulu bir webinar düzenlenecektir.

Webinarda "Rekabet Hukuku’nun Genel Esasları ve Sektör İncelemesinin Anlamı" ile "İşverenlerin/Şirketlerin Rekabet İhlallerinden Çalışanların Sorumluluğu ve Bu Sorumluluğun İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi" hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme SemineriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 23 Haziran 2023 tarihinde Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenleneceği belirtilmiş olup toplantıya ilişkin toplantı saatinin ve bağlantısının daha sonra iletileceği bildirilmiştir.

Seminere katılım sağlamak isteyen üyelerin duyuru ekinde yer alan listeyi doldurmaları ve 19 Haziran 2023 tarihine kadar TOBB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na (eren.ozturk@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
Ecology Expo-2023T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 22-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında Minsk'te "Ecology Expo-2023" başlıklı fuarın ikincisinin düzenleneceği bildirilmiştir.

Fuarda çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı alanlarında Belarus ve diğer ülkelerin yenilikçi endüstriyel ve teknolojik başarıları, enerji, inşaat, ulaşım ve diğer sektörlerde "yeşil" teknolojilerin uygulanması gibi konuların değerlendirileceği bildirilmiştir.
TransLogistica Romania 2023Romanya Taşıma İşleri Organizatörleri Derneği (USER) tarafından derneğimize 19-21 Eylül 2023 tarihlerinde Bükreş’te "TransLogistica Romania 2023" uluslararası fuarı düzenleneceği bilgisi iletilmiştir.

Fuar Romanya ve Balkan bölgesinde taşımacılık ve lojistik sektöründeki profesyonelleri bir araya getirecektir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 6 Haziran 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.18UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 18 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.