Haftalık Bültenler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiş olup yıllık çalışan sayısı bazında düzenlemeler yapılmış ve KOBİ tanımındaki üst limit 250 milyondan 500 milyon liraya çıkarılmıştır.

Yönetmelik ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Mevzuatı Yasama Sürecinin TamamlanmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Komisyonu tarafından Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) mevzuatına ilişkin yasama sürecinin tamamlandığı, yalnızca raporlama yükümlülüklerinin yerine getirileceği geçiş döneminin 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacağı, ilk raporlama döneminin 31 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği belirtilmiştir.
Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de "Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedellerinin terkin edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)" yayınlanmıştır.
Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Emisyonların AB ETS'ye Dahil EdilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Emisyonların AB ETS'ye Dahil Edilmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların da AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) dahil edildiği belirtilmiş olup "Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazı Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını Sağlamak için (AB) 2015/757 Sayılı Yönetmeliği Tadil Eden" (EU) 2023/957 sayılı Tüzük ile AB ETS'nin deniz taşımacılığı faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli olan ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak izleme, raporlama ve doğrulama kuralları hakkında bilgi verilmiştir.
AB ETS Revizyonu - Havacılık FaaliyetleriT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "AB ETS Revizyonu - Havacılık Faaliyetleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'ne (AB ETS) dahil edildiği ve Avrupa İklim Kanunu’nda belirlenen Birlik hedeflerine ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılması yolunda ETS revizyonunun bir parçası olarak ETS kapsamında havacılık sektörüne ilişkin de revizyon yapıldığı belirtilmiş olup öne çıkan değişiklikler hakkında bilgi verilmiştir.
TAREKS’te E-Devlet Şifresi Kullanımının Devreye AlınmasıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "TAREKS’te E-Devlet Şifresi Kullanımı Devrede" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ihracatçı ve ithalatçıların başvurularını daha kolay ve alternatif bir yolla yapabilmelerini teminen, TAREKS’e girişte ve başvuru işlemlerinde e-devlet şifresinin kullanımının devreye alındığı belirtilmiştir.
Dünya Döngüsel Ekonomi ForumuT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Helsinki/Finlandiya'da "Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu"nun düzenleneceği belirtilmiştir.

Forum kapsamında ticaret ve değer zincirlerine ilişkin tematik oturumlar gerçekleştirilecek olup program çevrimiçi olarak takip edilebilecektir.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri FuarıUTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel %15 indirimin yanı sıra, 31 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar %10 erken kayıt indirim avantajı da sağlanacaktır. 31 Mayıs 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek kayıtlar için ise UTİKAD üyelerine %15 indirim sunulmaya devam edilecektir.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Koordinatörü
Tel: 0232 497 11 79
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr
Ankara Barosu - Sağlık Lojistiği Konulu EtkinlikAnkara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu ile Taşıma ve Lojistik Hukuku Kurulu tarafından 2 Haziran 2023 Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Ankara Barosu Konferans Salonu'nda "Sağlık Lojistiği" konulu bir etkinlik düzenleneceği belirtilmiştir.

Etkinlik kapsamında insan hakları bağlamında sağlık lojistiği ve uygulamadaki sorunlar, tıbbi atık lojistiği, incinebilir gruplar bağlamında sağlık lojistiği, tedarik sözleşmelerinin hukuksal yönleri, ilaç lojistiğinde tedarik zinciri yönetimi, ilaç lojistiğinde karşılaşılan hukuki sorunlar ve afetlerde sağlık lojistiği sorunları hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

Kayıt işleminin etkinlik günü yapılacağı ve katılımcılara e-Katılım Belgesi verileceği bildirilmiştir.
WIN EURASIA FuarıUTİKAD'ın da destekçileri arasında yer aldığı "WIN EURASIA Fuarı", Deutsche Messe tarafından 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir.

Fuarda, "Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri", "Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri", "Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi ve İntralojistik Çözümleri", "Endüstriyel Üretim Makinaları" ve "Robotik Otomasyon ve Akışkan Gücü Sistemleri" sektörlerinden 500’ün üzerinde katılımcı firma yer alacak olup fuara giriş ücretsizdir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 22 Mayıs 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr