Haftalık Bültenler

Afet Bölgesi Kabul Edilen İllerde Çeklerin İbraz Süresinin Uzatılmasıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Afet Bölgesi Kabul Edilen İllerde Çeklerin İbraz Süresinin Uzatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin belirtilen ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz sürelerinin 9 Haziran 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulduğu bildirilmiştir.
Arjantin'deki İthalat İşlemlerine Dair Ödeme İşlemleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Arjantin'deki İthalat İşlemlerine Dair Ödeme İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Arjantin'de hizmet ithalatı, navlun ve faiz ödemelerine ilişkin alınan tedbirler hakkında detaylı bilgiler verildiği belirtilmiştir.
Çalışma İzni Muafiyeti UygulamalarıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Çalışma İzni Muafiyeti Uygulamaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yabancıların çalışma izni muafiyeti müracaatlarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı ve 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla bizzat ilgili yabancının kendisi tarafından https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, işgücü göçü ve uluslararası işgücü ile yabancıların Türkiye’de çalışabilmelerine ilişkin işveren olarak uygulamada yaşanılan sıkıntılar olup olmadığı ve belirtilen internet sitesi üzerinden sistemin kullanılmasında kullanıcılar tarafında sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı hakkında görüş talep edilmiştir.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak isteyen üyelerimizin 15 Mayıs 2023 tarihine kadar sektorel@utikad.org.tr adresine gönderim yapmalarını rica ederiz.
Frankfurt Kitap Fuarı 2023 İçin İhaleİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Frankfurt Kitap Fuarı 2023 Havayolu, Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Hizmetlerinin Temini İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı 2023 kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 22 Mayıs 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Gümrük Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklik12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği'nin EK 14’ünün "II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" başlıklı bölümünün "B. İTHALAT" başlığı altında yer alan "9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi" alt başlığındaki paragrafta yer alan "İhracatçının" ibaresinin "İthalatçının" şeklinde değiştirildiği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mal Ticareti Anlaşmasına Yönelik Anlaşma ve Menşe Belgesi Kodu OluşturulmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mal Ticareti Anlaşmasına Yönelik Anlaşma ve Menşe Belgesi Kodu Oluşturulması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda BİLGE Sistemi'nde ''TURPAK'' Türkiye Pakistan Mal Ticaret Anlaşması'na yönelik anlaşma kodu ile 2812 kodlu "TUR-PAK Menşe İspat Belgesi"nin oluşturulduğu, Yönetmelik ve Karar kapsamı ithalat işlemlerinde bahse konu Tebliğ kapsamı eşyanın karşısında belirtilen tahsisat yöntemi (BSGTY/TTY) uyarınca uygun muafiyet koduna ilave olarak belirtilen "TURPAK" anlaşma kodu ve 2812 kodlu menşe ispat belgesinin kullanılmasının gerektiği belirtilmiştir.
Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması9 Mayıs 2023 tarihli ve 32185 sayılı Resmi Gazete'de "Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7237)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması9 Mayıs 2023 tarihli ve 32185 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7238)" yayınlanmıştır.
Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün RolüİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 13 Temmuz 2023 Perşembe günü 10.00-14.00 saatleri arasında Berlin'de, Alman Ekonomi Evi'nde "Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü" konulu Türk-Alman Konferansı'nın düzenleneceği bildirilmiştir.

Konferansın amacının, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki iş dünyası ile Avrupa özel sektörünün bir araya getirilmesi, iş hayatının yeniden canlandırılması ve istihdam fırsatlarının oluşturulması için potansiyel ortak iş fırsatlarının tartışılması olduğu belirtilmiştir.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri FuarıUTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel %15 indirimin yanı sıra, 31 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar %10 erken kayıt indirim avantajı da sağlanacaktır. 31 Mayıs 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek kayıtlar için ise UTİKAD üyelerine %15 indirim sunulmaya devam edilecektir.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Koordinatörü
Tel: 0232 497 11 79
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 5 Mayıs 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.