Haftalık Bültenler

NCTS - BT Altyapısı Planlı Bakım ÇalışmasıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 21.00'de NCTS uygulamasını etkileyecek planlı bir bakım çalışması sebebiyle 4 saatlik kesinti gerçekleşeceği, bu süreçte NCTS mükellef arayüzü ve NCTS webservis üzerinden gönderilen beyanların sisteme kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.
Depremzede KOBİ'lere Sıfır Faizli Acil Destek Kredisi İmkanıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Depremzede KOBİ'lere Sıfır Faizli Acil Destek Kredisi İmkanı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden hasar gören işletmelerin süratle faaliyetlerine dönebilmesinin hedeflendiği, programın deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30.000 KOBİ'yi kapsadığı, Acil Destek Kredisi Programı'ndan faydalanacak işletmelerin ilk 12 ay geri ödeme yapmayacağı, ardından gelen 24 ayda ödemelerin 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Olağanüstü Hal Kapsamında KOSGEB Destek Alacaklarına İlişkin Belirlenen Tedbirler31 Mart 2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete'de "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 138)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile olağanüstü hal kapsamında KOSGEB destek alacaklarına ilişkin belirlenen tedbirler bildirilmiştir.
Deprem Sebebiyle Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yürütülecek Süreçlerİstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Mücbir Sebep Halleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ve İskenderun Limanı'nda çıkan yangın sebebiyle Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyası/ihraç ürünü zayi olan ihracatçıların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında izlenebilecek usullere ilişkin bilgi taleplerinin olduğu belirtilerek sürece ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.
Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemlerT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılan işlemlerin incelenerek gerekli düzeltmelerin yapılması ve bundan sonrasında 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 105. maddesi kapsamında kriz sebebiyle gelen eşyanın beyanının "GK12F" muafiyet kodu kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Veteriner Kontrolüne Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişinde Esas Alınacak Uygunluk YazısıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İthalatta Gözetim Uygulaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/İthalata Yetkili İl Müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek uygunluk yazısının esas alınması gerektiği belirtilmiştir.
Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete'de "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi31 Mart 2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete'de "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nin kurulduğu bildirilmiştir.

Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik31 Mart 2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete'de "Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 7023)" yayınlanmıştır.
Fransa’da Yaşanan Dolandırıcılık Vakalarına İlişkin Bilgi NotuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Fransa’da Dolandırıcılık Vakaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Paris Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen "Fransa'da Dolandırıcılık Vakaları" konulu yazı kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşılmıştır.
Çekya (Prag) ve Polonya (Varşova) Ticaret HeyetleriTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Çekya (Prag) ve Polonya (Varşova) Ticaret Heyetleri"ne ilişkin duyurular yapılmıştır.

Yapılan duyurularda 30 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihleri arasında Çekya'ya ve Polonya'ya yönelik gerçekleştirilecek, tüm sektörlerin katılımına açık Ticaret Heyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme SüreleriGelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından "31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda;

  • 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar,
  • 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mart 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresinin 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar
uzatıldığı bildirilmiştir.
Siber Güvenlik Farkındalık AnketiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Siber Güvenlik Farkındalık Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Doktora Öğrencisi tarafından "Denizcilik Sektöründe Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Farkındalığı Saha Araştırması" konulu makale için Siber Güvenlik Farkındalık Anketi hazırlandığı belirtilmiş ve anketin sektör paydaşları tarafından doldurulması talep edilmiştir.
Azerbaycan Geçiş Belgeleri ve Azerbaycan'da Yasaklı Narkotik Madde İçeren İlaçlarT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Azerbaycan Geçiş Belgeleri ve Azerbaycan'da Yasaklı Narkotik Madde İçeren İlaçlar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Nahçıvan üzerinden transit geçiş yapan sürücülerin ülkemizde ve İran'da yeşil reçeteyle satılan ancak Azerbaycan'da yasaklı narkotik madde içeren ilaçları satın alarak yanlarında bulundurmaları sebebiyle Azerbaycan'da mağduriyet yaşadıkları, hapis veya yüksek cezalarla karşı karşıya kaldıkları bildirilmiş olup Azerbaycan mevzuatına göre yasaklı narkotik maddelere ilişkin liste iletilmiştir.

Ayrıca Azerbaycan sınırında ücret karşılığı Azerbaycan geçiş belgesi verilmesi uygulamasının yakın bir gelecekte kalıcı olarak kaldırılacağı bildirilmiştir.
ICS2 Sürüm-2'nin Uygulanmaya BaşlanmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "ICS2 Sürüm-2'nin Uygulamaya Başlaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) ikinci sürümünün 1 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığı bildirilmiş olup AB'ye veya AB'den transit olarak başka ülkeye gönderilen tüm eşyalar için posta operatörleri, ekspres kargo taşımacılığı, navlun sevkiyatı, lojistik hizmet sağlayıcıları ve havayolu taşımacılığı sektörlerinde çalışan ticaret erbabının ve şirketlerin, eşyaların AB'ye varışlarından önce Giriş Özet Beyan verilerini ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmelerinin zorunlu hale geldiği, verinin bildirilmemesi durumunda eşyanın AB gümrüklerinde durdurularak gümrük işlemlerinin yapılmayacağı, yetersiz beyanların ise reddedileceği ya da yaptırımların olabileceği belirtilmiştir.
İstisnai Kıymetle Beyan Taleplerinin Tek Pencere Sistemi Üzerinden YapılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu" konulu bir genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki "istisnai kıymetle beyan" taleplerinin Tek Pencere Sistemi üzerinden İstisnai Kıymetle Beyan Formu ile yapılacağı belirtilmiş olup yürütülecek işlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Yapılan Değişiklikler29 Mart 2023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete'de "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

  • Yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca havayolu veya yalnızca karayolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda ibraz edilmesi gereken teminat mektubu tutarı 250.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ibraz edilmesi gereken teminat mektubu tutarı 500.000 Türk Lirasından 2.000.000 Türk Lirasına çıkarılmış,
  • Karayolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri için yetkili Gümrük Müdürlükleri listesinden Adana Gümrük Müdürlüğü ve İskenderun Gümrük Müdürlüğü çıkarılmış, listeye Kütahya Gümrük Müdürlüğü ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklenmiş,
  • Tebliğe "Teminat Mektubu Yenileme" başlıklı Geçici Madde 1 eklenmiştir.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Nisan ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri Nisan Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Nisan ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları - MısırT.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları - Mısır" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 6 Nisan 2023 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Zoom Platformu üzerinden "Mısır Pazarına Giriş ve Güncel Gelişmeler" konulu bir toplantı düzenleneceği bildirilmiştir.
Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri EğitimiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri Eğitimi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye'deki girişimci iş kadınlarının katılımına açık olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 13 Nisan 2023 tarihinde 14.00-15.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve UR-GE Projeleri Eğitim Programı"nın gerçekleştirileceği, seminer programına katılımın ücretsiz olduğu, seminere katılmak isteyenlerin 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar online kayıt yaptırmaları gerektiği ve kontenjanın 1000 kişi ile sınırlı olduğu belirtilmiştir.
Future Mobility Trade Corridor Programme/Çevrimiçi İkili Görüşmelerİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Future Mobility Trade Corridor Programme/Çevrimiçi İkili Görüşmeler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı’nın (UK Department for International Trade - DIT) yürütmekte olduğu dijital ticaret koridorları programı kapsamında "Future Mobility Trade Corridor Programme" başlığı altında çevrimiçi olarak ikili görüşmeler düzenleneceği, program kapsamında Birleşik Krallık Midlands bölgesinde mobilite konusunda faaliyet gösteren 15 firmanın Türkiye’de iş birliği yapabilecekleri ve ürünlerini/hizmetlerini satabilecekleri otomotiv, havacılık, denizcilik, elektrik, elektronik sektörlerindeki Türk şirketleriyle görüşmeler yapacağı bildirilmiştir.

İkili görüşmelerin en geç 21 Nisan 2023 tarihine kadar düzenleneceği ve ücretsiz kayıt yapılabileceği belirtilmiştir.
Nijerya-Türkiye Yatırım ZirvesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 29 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nijerya kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan bir program kapsamında İstanbul'da "Nijerya-Türkiye Yatırım Zirvesi"nin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Zirvede enerji, tekstil, petrol ve gaz üretimi, katı minerallerin keşfi ve çıkarımı, altyapı, lojistik ve depoculuk sektörlerinde B2B görüşmelerin yapılacağı belirtilmiştir.
İran Expo 2023 Fuarıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "İran Expo 2023 Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası İran EXPO 2023 Fuarı'nın 7-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Tahran Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
AFRICALLIA ForumuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen fakat ertelenen "AFRICALLIA Forumu"nun, 4-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Vagadugu'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
İnovaLİG 2023 BaşvurularıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İnovaLİG 2023 Başvuru" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2023 yılında sekizincisi gerçekleştirilecek olan İnovaLİG programında KOBİ ölçeğinde dereceye giren firmalara ödüllerinin "Türkiye İnovasyon Haftası" kapsamında takdim edileceği belirtilerek, henüz kayıt işlemini yapmamış firmaların 30 Nisan 2023 tarihine kadar http://www.inovalig.com adresinden ön kayıt başvurularını yapabileceği bildirilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.10UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 10 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr