Haftalık Bültenler

Deprem Nedeniyle Faaliyette Olmayacak Gümrük MüdürlükleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Deprem Nedeniyle Faaliyette Olmayacak Gümrük Müdürlükleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebi ile Antakya, Adıyaman, Islahiye ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüklerine ait hizmet binalarının kullanılamaz hale gelmesi ve mevcut koşullarda hizmet verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle adı geçen gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilen işlemlerin ikinci bir talimata kadar diğer gümrük müdürlüklerince yürütülmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir.
Afet Bölgesindeki Taşıtlar İçin AETR Süreçleri Hakkında BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Afet Bölgesindeki Taşıtlar/AETR" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deprem sebebiyle bölgedeki yardım faaliyetlerinde kullanılan taşıtların sürücülerinin durumun aciliyetinden dolayı AETR'de belirtilen sürüş ve dinlenme saatleri gerekliliklerine uymama durumlarının bulunduğu ve AETR'ye taraf olan ülkelerin takograf kontrollerinde Türk taşıtlarına olağanüstü halin sona ereceği 8 Mayıs 2023 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlamaları yönünde talepte bulunulduğu belirtilmiştir.

Ayrıca bahse konu sürücülerin yurt dışındaki denetimlerde mağduriyet yaşamamaları adına taşımacıların ve sürücülerin AETR kapsamında izlemesinde fayda görülen adımlara ilişkin bilgi notu paylaşılmıştır.
Deprem Nedeniyle Gümrük Rejimlerine Yapılan Süre Uzatımları Hakkında BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Deprem Nedeniyle İhtiyaç Duyulabilecek Süre Uzatımı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda gümrük rejimleri ve uygulamaları kapsamında deprem sebebiyle yapılan süre uzatımlarına ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
Afet Bölgelerine Yönelik Olarak Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerine İlişkin Süre DüzenlemeleriAkdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) bulunan birlikler için geçerli olmak üzere menşe ve ispat belgelerine ilişkin yapılan süre değişiklikleri hakkında bilgi verilmiştir.
Deprem Bölgesinde Kullanılacak Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin KDV Oranının %1 Olarak Uygulanması14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile prefabrik yapı ve konteynerlerin OHAL ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile KDV Kanunu 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranının %1 olarak uygulanacağı bildirilmiştir.
Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerleşik Firmaların TIR Karnelerine İlişkin İşlemlerTOBB TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerleşik Firmaların TIR Karnelerine İlişkin İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa merkezli olan TIR Karnesi hamillerine kolaylık sağlanacağı, firmaların süresi içinde iade edilemeyen TIR Karnelerinden dolayı 6 ay süreyle AskTIRWeb sistemi üzerinden askıya alınmayacağı ve iade işlemine ilişkin takiplerin belirtilen süre sonunda TOBB tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

Ayrıca merkez adresi afetten etkilenen illerde olan firmalarca TIR Karnesi talep edilmesi halinde, taleplerin duyuruda yer alan TIR Karnesi dağıtmaya yetkili herhangi bir Odadan fiziki olarak ya da kargo yoluyla karşılanacağı bildirilmiştir.
Deprem Bölgelerinde Taşıt Onay Belgelerinin Sürelerinin UzatılmasıTOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Dairesi Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Taşıt Onay Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda olağanüstü hal ilan edilen illerde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya) konuşlu olup TIR sisteminde tezkiyeli firmalar adına kayıtlı taşıtların halen geçerli olan Taşıt Onay Belgelerinin geçerlilik sürelerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumuİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda özellikle AFAD ve Kızılay gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden yürütülen bağış kampanyalarına yönelik olarak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sağlayacağı imkanlara yönelik olarak bilgilendirme yapılmıştır.
Türkiye Bankalar Birliği Tarafından Alınan Kararlar Hakkında BilgilendirmeTürkiye Bankalar Birliği tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne depremden etkilenen bölgelerde bulunan Odalar ve Borsalarla paylaşılması için bir bilgilendirme duyurusu yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacı ile alınan prensip kararlarına yer verilmiştir.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belge MuafiyetleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belge Muafiyetleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ülke genelinde tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıtların muayene geçerlilik tarihlerinin uzatıldığı ve taşıt sürücülerinden SRC-5 belgesinin aranmayacağı belirtilmiştir.
Taşınan Eşyanın Gümrük Vergilerinin TIR Karnesi Teminat Tutarını AşmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Taşınan Eşyanın Gümrük Vergilerinin TIR Karnesi Teminat Tutarını Aşması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TIR Karnesi muhteviyatı eşyanın gümrük vergileri toplamının 100.000 Avro'yu aşması halinde, mevcut TIR Karnesinin sonlandırılarak yerine transit beyannamesi açılmasının sözleşme hükümlerine ve amacına uygun olmadığı da dikkate alınarak taşımanın niteliği, taşınan eşyanın cinsi ve diğer risk unsurlarına bağlı olarak gümrük idarelerince taşıta ATS cihazı takılmasının veya memur refakati verilmesi gibi tedbirlerin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
2023 Yılı Güncel Destek TutarlarıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "2023 Yılı Güncel Destek Tutarları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar ile 5449 sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar'da yer alan destek unsurlarına ilişkin güncellenen 2023 yılı destek limitleri bildirilmiştir.
Desteklenen Bireysel Katılım Organizasyonları Listesi - GüncelT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörüne yönelik olarak hazırlanan "Desteklenen Bireysel Katılım Organizasyonları Listesi" güncellenmiştir.

Listeye UTİKAD'ın önerisi ile MiPharma Global Conference 2023, 22nd AOP Conference, Atlas Conference ve Alfa Conference etkinlikleri eklenmiştir.
Türk Standartları Enstitüsü'nün İthalat DenetimleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İthalat Denetimleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türk Standartları Enstitüsü'nün ithalat denetimlerine ilişkin takip ettiği usul ve esaslar, yaptığı çalışmalar ile görev ve sorumluklarına dair bilgilere yer verilmiştir.
Rusya’ya Tahıl Ürünleri İhracat KotasıEge İhracatçı Birlikleri tarafından "Rusya’ya Tahıl Ürünleri İhracat Kotası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi ile 15 Şubat-30 Haziran 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya'dan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday, çavdar, arpa ve mısır ürünleri ihracatında toplam 25,5 milyon tonluk kota uygulaması getirildiği bildirilmiştir.
Rus Petrol Ürünlerine Getirilen Tavan Fiyat UygulamasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Rus Petrol Ürünlerine Getirilen Tavan Fiyat Uygulaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda denizyolu ile taşınan Rus petrol ürünlerine G7 Ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avustralya tarafından 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tavan fiyat uygulaması getirildiği bildirilmiştir.
"Brezilya ve Şili Ticaret Heyeti" ile "Meksika Ticaret Heyeti"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Brezilya ve Şili Ticaret Heyeti" ile "Meksika Ticaret Heyeti" konulu duyurular yapılmıştır.

Yapılan duyurularda 20-23 Şubat 2023 tarihlerinde Meksika'ya, 12-19 Mart 2023 tarihlerinde ise Brezilya ve Şili'ye yönelik düzenlenecek Ticaret Heyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 11 Şubat 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.05 UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 5 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu'nun İş Fırsatları ve Ürün TalepleriTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "İsrail Ticaret Odaları Federasyonu'nun İş Fırsatları ve Ürün Talepleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İsrail Ticaret Odaları Federasyonu'nun duyuru ekinde belirtilen ürünlerde ve sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla ve tedarikçilerle iş arayışında olduğu ifade edilmekte olup ülke firmalarının talepleri ilgili ürünlerin karşılanmasını teminen ilgilenebilecek firmaların Ms. Yonat Keren ile chamber@chamber.org.il adresi üzerinden irtibata geçmesi gerektiği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr