Haftalık Bültenler

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Dair Kararlar8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de "Anayasanın 119 uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde 8/2/2023 Çarşamba Günü Saat 01.00’dan İtibaren Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6785)", 10 Şubat 2023 tarihli ve 32100 sayılı Resmi Gazete'de "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Dair Karar" yayınlanmıştır.
Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici TedbirlerTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Taşıma ve Lojistik Sistemler Dairesi Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici Tedbirler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kahramanmaraş ili Pazar ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrasında, depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren firmalar ile taşıma hizmeti alan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen 9 Şubat 2023 tarihli T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Oluruyla yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir.
Depremden Etkilenen Şirketlere İlişkin Bilgilendirmeİstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Depremden Etkilenen Şirketlere İlişkin" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinden birinde merkezi bulunan şirketler için;
  • Birim Kira Desteğine İlişkin Genelge, Tanıtım Desteğine İlişkin Genelge, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteğine İlişkin Genelge, Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelge, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteğine ilişkin Genelge, Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğine İlişkin Genelge, Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteğine İlişkin Genelge ile Marka ve TURQUALITY® Desteğine İlişkin Genelge kapsamında 6 Şubat - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuru veya eksik tamamlama süresi biten/bitecek olan destek başvurularına 6 ay ilave süre verilmesi,
  • Birim kira desteğine ilişkin Genelge, Tanıtım Desteğine İlişkin Genelge, Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelge ile Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteğine İlişkin Genelgede belirtilen ihracat şartının 2023 yılı için aranmaması,
hususlarında karar alındığı belirtilmiştir.
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin ErtelenmesiT.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar için yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir.
İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen EşyaT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya" konulu Genelge (2023/4) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyaya ilişkin işlemler hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Ekspertiz Raporlarının TPS’ye AlınmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu" konulu Genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede Odalar tarafından düzenlenerek onaylanan ve gümrük beyannamesi ekinde aranan ekspertiz raporlarının TPS’ye alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtilmiş ve 1058 kodlu TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu başvurularına, iznin verilmesine ve kullanılmasına ilişkin işlemler hakkında bilgi verilmiştir.
Tütün Tohumu İhracatına Yönelik Olarak İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Listelerinin GüncellenmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya Tütün Tohumu İhracatı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda tütün tohumunun iç ve dış ticaretinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmasında fayda görüldüğü belirtilmiş ve ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar listelerinin güncellenmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir.
E-Antrepo Beyannamesi Satın Alma KılavuzuT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "E-Antrepo Beyannamesi Satın Alma Kılavuzu" yayınlanmıştır.

Bakanlık tarafından güncellenen basılı belge ücretleri doğrultusunda e-Antrepo Beyannamesi için belge ücretinin 10 TL olarak belirlendiği, e-Antrepo Beyannamesi satın alma işlemlerinin https://dst.ticaret.gov.tr/ adresinden yapılması gerektiği bildirilmiş olup satın alma işlemleri ile ilgili kılavuz paylaşılmıştır.
Türkiye-Kazakistan Taşımalarında Yaşanan Sorun Hakkında BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Tır İşleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yük taşımacılığı yapan uluslararası eşya taşımacılarının Türkiye-Kazakistan taşımalarında hizmet aldıkları şirketin teslim aldığı yükleri İran'a kadar taşıdıkları ve araçlar Türkiye'den çıkış yaptıktan sonra CMR üzerinde değişiklik yapılarak yüklerin İran'da bırakıldığı belirtilmiş olup ülkeye ihracat yapan firmaların bilgilendirilmesi talep edilmiştir.
Birleşik Krallık'ın (BK) Ülkemizden İthalatıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Birleşik Krallık'ın (BK) Ülkemizden İthalatı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda BK'ya ihraç edilecek yüksek riskli hayvansal olmayan bazı gıdaların ithalatında denetimlerin arttırılacağı, 17 Ocak 2023 tarihinden itibaren BK'ya gönderilen ürünlerin yeni uygulamaya tabi olduğu ve ülkemizden BK'ya ihraç edilecek ürünlerden denetim kapsamına alınanların, denetim kapsamından çıkarılanların, denetimi arttırılanlar ve azaltılanların listelendiği belirtilmiştir.
Akdeniz’in SECA İlan Edilmesi ve İsrail Limanlarında %0,1 Kükürt İçerikli Yakıtların KullanılmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Akdeniz’in SECA İlan Edilmesi ve İsrail Limanlarında %0,1 Kükürt İçerikli Yakıtların Kullanılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İsrail limanlarındaki denizcilik faaliyetlerinin, özellikle yerleşim bölgelerinin hava kalitesine zarar veren azot oksitler ve kükürt oksitler yönünden ağır hava kirliliğine sebep olduğu tespit edildiğinden limanlarda alternatif yakıtların kullanılmasının teşvik edildiği belirtilmiş, gemilerin kıyıdan elektrik kullanabilmesine (cold-ironing) yönelik teknolojilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılması için teknolojik ve düzenleyici tedbirlerin alınması tavsiye edilmiştir.
İMEAK DTO Şubat 2023 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Şubat 2023 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler paylaşılmıştır.
FIATA Multimodal Taşıma Konşimentosu İçin Sorumluluk Sigortası KılavuzuUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından "FIATA Multimodal Taşıma Konşimentosu İçin Sorumluluk Sigortası Kılavuzu - Guidance On Liability Insurance for The FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kılavuzda FIATA Multimodal Transport Konşimento (FBL) için güvenliğin ve bütünlüğün sağlanması adına sorumluluk sigortası gereklilikleri, taşıma işleri organizatörlerinin sorumlulukları ve sık sorulan sorular hakkında bilgilere yer verilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 4 Şubat 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.04UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 4 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
SHIPSALE 22 SemineriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 24 Şubat 2023 Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında İMEAK DTO Meclis Salonu'nda "SHIPSALE 22 Ship Sale and Purchase Agreement" seminerinin düzenleneceği belirtilmiştir.
Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı'nın ErtelenmesiT.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından "Şubat Ayında Gerçekleştirilmesi Planlanan Ulusal ve Uluslararası Kariyer Fuarları Ertelendi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı"nın ülkemizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr