Haftalık Bültenler

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Yapılan Güncellemelere İlişkin BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve TOBB tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme duyuruları yayınlanmıştır.
2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de "2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6703)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda 2023 yılı kamu yatırımlarının sektörlere göre dağılımının yer aldığı yatırım programında "Ulaştırma-Haberleşme"nin 2023 yatırımı toplam 121.664.619 bin TL olarak belirtilmiştir.
5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Kapsamında E-İhracat Beyan KılavuzuT.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Kapsamında E-İhracat Beyan Kılavuzu" yayınlanmıştır.
Ticaret Bakanlığı Tarafından Elektronik Ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na İletilen Mükellef Bildirimleri18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
ADR Bölüm 1.3 Kapsamındaki Eğitimin Süresine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "ADR Bölüm 1.3 Kapsamındaki Eğitimin Süresine İlişkin" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ADR Bölüm 1.3 kapsamında verilecek eğitimlerin tehlikeli madde ile ilgili işlerde yeni görev alacak personele göreve başlamadan önce, mevcut çalışan personellere ise her yılın ilk üç ayı içerisinde verilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklik20 Ocak 2023 tarihli ve 32079 sayılı Resmi Gazete'de "Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin görevleri ve sorumluluklarına, ulusal mevzuata uygun olmayan ürünlerin serbest bölgelerden ve gümrük antrepolarından başka ülkelere çıkışında gerekli sertifikanın düzenlenmesi de eklenmiştir.
Helal Belgesi Düzenleyen Kuruluşlara HAK Tarafından Akredite Olma Zorunluluğu GetirilmesiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Helal Akreditasyon" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği, uygulamanın 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından başlayacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir.
EUROCONTROL Değerlendirme RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Tarafından 5-11 Ocak 2023 Dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 5-11 Ocak 2023 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Hakkında ICS Basın BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Hakkında ICS Basın Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri (The Clean Energy Marine Hubs-CEM Hubs) girişiminin, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (International Renewable Energy Agency-IRENA) bakanlar düzeyindeki toplantısında daha fazla destek kazandığı belirtilmiş ve gelişme süreci hakkında bilgilendirici bülten paylaşılmıştır.
Gürcistan’dan Türkiye’ye Para Transferleriİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Gürcistan’dan Türkiye’ye Para Transferleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gürcistan’da Gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye’de bulunan merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması sebebiyle doğrudan ABD Doları cinsi para transferlerinin yapılabildiği ve evrak ibrazlarında da kolaylık sağlandığı belirtilerek, Gürcistan’da bankacılık kanalıyla gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR.1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgelerinin sunulması gerektiği belirtilmiştir.
Ethiopia (Addis-Ababa), Fas (Kazablanka), Malezya (Kuala Lumpur) ve Güney Afrika (Johannesburg-Cape Town) Ticaret HeyetleriTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Ethiopia (Addis-Ababa), Fas (Kazablanka), Malezya (Kuala Lumpur) ve Güney Afrika (Johannesburg-Cape Town) Ticaret Heyeti" konulu duyurular yapılmıştır.

Yapılan duyurularda Ethiopia (Addis-Ababa), Fas (Kazablanka), Malezya (Kuala Lumpur) ve Güney Afrika (Johannesburg-Cape Town)'ya yönelik gerçekleştirilecek, tüm sektörlerin katılımına açık Ticaret Heyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
MIPTV 2023 Dizi, Film, İçerik, TV ve Yapım Fuarı Cannes, Fransa 17-19 Nisan 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Havayolu-Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "MIPTV 2023 Dizi, Film, İçerik, TV ve Yapım Fuarı Cannes, Fransa 17-19 Nisan 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Havayolu-Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fransa’nın Cannes şehrinde 17-19 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek MIPTV 2023 Dizi, Film, İçerik, TV ve Yapım Fuarı Türkiye Milli İştirakinde İTO ve katılımcı firmalara ait sergileme malzemelerinin, çeşitli doküman ve ürünler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında içerik sektörüne ait ekipman ve gereçlerin gidiş-dönüş güzergahında havayolu ile parsiyel taşıma, nakliye, lojistik ve gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 25 Ocak 2023 tarihinde saat 16.30’a kadar İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Londra Kitap Fuarı 2023 / Londra-İngiltere 18-20 Nisan 2023 Türkiye Katılımı İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Havayolu-Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Londra Kitap Fuarı 2023 / Londra – İngiltere 18 – 20 Nisan 2023 Türkiye Katılımı İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Havayolu-Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İngiltere’nin başkenti Londra şehrinde 18-20 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Londra Kitap Fuarı’nda teşhir edilecek yayınevlerine ait yayınların, İTO’ya ait çeşitli doküman ve malzemeler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında taşınması gerekli görülen diğer ürün ile çeşitli yayınların ve gereçlerin gidiş dönüş güzergahında havayolu ile komple taşıma ve/veya parsiyel taşıma, lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 25 Ocak 2023 tarihinde saat 16.30’a kadar İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 13 Ocak 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları-Hindistan 1T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 24 Ocak 2023 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında "Hindistan Limanları, Taşımacılık ve Lojistik" konulu bir webinar düzenleneceği belirtilmiştir.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Ocak ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri Ocak Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Ocak ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
Building the Future Now-Kanada-Türkiye 2023 İş ForumuTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan duyuruda 2 Mart 2023 tarihinde Canada Turkey Business Council (CTBC) tarafından Kanada/Toronto'da (Lennox Hall etkinlik merkezinde) "Building the Future Now-Kanada-Türkiye 2023 İş Forumu"nun düzenleneceği belirtilmiştir.

Forumda iklim değişikliği ve yeşil enerji dönüşümü gibi konular değerlendirilecektir.
Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer FuarıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak Bakanlık faaliyetleri ile ilgili konularda gençleri bilgilendirmek amacı ile 21-22 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul'da Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı'nın düzenleneceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda dileyen sektör paydaşlarımızın fuara stant ile katılım göstermesinin, öğrencilere yönelik söyleşi, panel, proje, yarışma gibi etkinlikler düzenlemesinin, öğrencilere promosyon, plaket, sertifika gibi ödül ve hediyeler vermesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.
25. SIL Barcelona Lojistik FuarıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından yapılan duyuruda 7-9 Haziran 2023 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde lojistik ve taşımacılık hizmetlerine yönelik "25. SIL Barcelona Lojistik Fuarı"nın Türkiye milli katılım organizasyonu T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınması ve yeterli katılım sağlanması durumunda ilk kez HİB tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr