Haftalık Bültenler

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik3 Ocak 2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile antrepo beyannamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine, basitleştirme izinlerine, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında stajyer çalıştırılmasına ve diğer süreçlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Değişiklik ile ayrıca eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarda bulunması gereken asgari bilgiler düzenlenmiş ve gümrük antrepoları yatırım izninde dikkate alınacak ödenmiş sermaye miktarları güncellenmiştir.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)" yayınlanmıştır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44)" yayınlanmıştır.
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)" yayınlanmıştır.

Tebliğ ile damga vergisine tabi kağıtlar için 2023 yılında uygulanacak oran ve miktarlar belirlenmiştir.
Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) ve (Seri No: 92)" yayınlanmıştır.

Tebliğler ile Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları için 2023 yılında uygulanacak oran ve miktarlar belirlenmiştir.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete'de "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6)" yayınlanmıştır.
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de "Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi" yayınlanmıştır.

Yayınlanan ücret tarifesi ile İcra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar için alınacak ücret hususunda uygulanacak tarife hükümleri belirlenmiştir.
UBAK İzin Belgelerine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "UBAK İzin Belgelerine İlişkin Bilgilendirme" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda bakanlık otomasyon sistemi üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda hak eden firmalara 2023 yılı UBAK İzin Belgelerinin dağıtım işlemlerinin tamamlandığı belirtilmiş olup genel bilgilendirme yapılmıştır.
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı2 Ocak 2023 tarihli ve 32061 sayılı Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğde mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranının yıllık yüzde 11,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderim tutarının 800 TL olarak tespit edildiği bildirilmiştir.
Denizcilik Genel Müdürlüğü Mevzuatlarında Yeniden Değerleme Oranının UygulanmasıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması" konulu Genelge (2023/1) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede Denizcilik Genel Müdürlüğü mevzuatlarında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden değerleme oranına göre yapılan düzenlemelere yer verilmiştir.
Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge"5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgenin amacı 19 Nisan 2022 tarihli ve 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın ikinci kısmının "Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları" başlıklı beşinci bölümünün uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin GenelgeT.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge" konulu Genelge (2023/1) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede Bakanlık görev alanındaki TAREKS’e konu ihracatta ve ithalatta ürün güvenliği ve ticari kalite denetimlerine ilişkin işlemlere ve uluslararası gözetim şirketlerine ilişkin işlemlere uygulanacak tarife paylaşılmıştır.
Mısır Merkez Bankası'nın Akreditif Zorunluluğu Uygulamasını İptal KararıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Mısır Merkez Bankası'nın Akreditif Zorunluluğu Uygulamasını İptal Kararı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 13 Şubat 2022 tarihi itibarıyla uygulanan ithalatta akreditif zorunluluğu uygulamasının Mısır Merkez Bankası'nca alınan karar kapsamında kaldırılmış olduğu ve diğer ödeme yöntemlerinin de serbestçe kullanılabileceği belirtilmiştir.
Sınır Ötesi Elektronik Ticaret T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından "Sınır Ötesi Elektronik Ticaret" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin halihazırda işlem gören geleneksel dış ticaret verilerinden ayrıştırılması ve ölçülmesi amacıyla Detaylı Beyan Modülü ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı taşıma senedi düzeyinde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verilmiş olup Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi paylaşılmıştır.
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete'de "Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesini ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanmasını teminen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.
6. Uluslararası 360 LOJİ&TED Konferansı360 CNP Organizasyon tarafından İstanbul Hilton Maslak Hotel'de 19 Ocak 2023 Perşembe günü "6. Uluslararası 360 LOJİ&TED Konferansı" düzenlenecektir.

Yeni Normalde Lojistik ve Tedarik Zinciri Stratejileri ana temasında gerçekleşecek olan konferansta "Yeniden İnşa Süreci, Fark Yaratan Teknolojiler ve Çözümleri, Lojistik ve Tedarik Zincirinde Dijital Çağ, Lojistikte ve Tedarik Zincirinde En İyi Uygulamalar, Fark Yaratan İş Modelleri, Entegre Sürdürülebilirlik Yaklaşımları, Geleceğin Robot Otomasyon Çözüm ve Uygulamaları, Dağıtım Sektöründe E-Lojistik Uygulamaları" konularına yer verilecektir.

Konferansa 250'nin üzerinde lojistik, depo, tedarik zinciri, satın alma, IT birimlerinin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, dağıtıcı ve zincir marketlerin katılım göstereceği belirtilmiştir.

Konferansta UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy "Yeni Normalde Lojistik ve Tedarik Zinciri Stratejileri Risk ve Fırsatlar" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacaktır.

6. Uluslararası 360 LOJİ&TED Konferansı'na katılım sağlamak isteyen üyelerimizin kayıt esnasında UTİKAD üyesi olduklarını belirtmeleri halinde, katılım bedelleri üzerinden %20 indirim sağlanacaktır. Kayıt işlemleri için 360 CNP Organizasyon firmasından Özlem Alkan ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Özlem Alkan
E-Posta: ozlemalkan@360cnp.com
Telefon: 0212 543 60 55/0553 125 46 25
Avustralya (Sydney-Melbourne) Ticaret HeyetiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Avustralya (Sydney-Melbourne) Ticaret Heyeti 26 Şubat-4 Mart 2023" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonu, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) organizasyonunda 26 Şubat-4 Mart 2023 tarihleri arasında Avustralya'ya yönelik tüm sektörlerin katılımına açık genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği, Sydney ve Melbourne şehirlerini kapsayacak organizasyonda Avustralya'dan iş insanlarının davet edileceği genel nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
11th Biennial International Conference on Ports, Shipping and Logistics 2023İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 2023 yılı Mart ayının üçüncü haftası veya Nisan ayının ikinci haftasında Bombay Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde "11th Biennial International Conference on Ports, Shipping and Logistics 2023" etkinliğinin düzenleneceği belirtilmiştir.

Etkinliğe Hindistan'ın ulaşım, ticaret, demiryolları, liman ve lojistikle ilgili resmi kurum ve Bakanlıklarının yanı sıra, ülkenin önemli limanları ve lojistik şirketlerinin üst yöneticilerinin katılmasının beklendiği, Hindistan'dan ve yurt dışından denizcilik sektörü profesyonellerinin, politika yapıcıların, imalatçıların, ihracatçıların/ithalatçıların, lojistik operatörlerin, e-ticaret profesyonellerinin ve yatırımcıların bir araya getirileceği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr