Haftalık Bültenler

2023 Yılı UBAK İzin Belgeleri BaşvurularıT.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "UBAK İzin Belgesi Başvuruları Üçüncü Ülke Taşımaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2023 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımı başvurularının 1 Ekim - 31 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacağı belirtilmiş olup 2023 yılına mahsus olmak üzere UBAK İzin Belgeleri değerlendirmelerinde kullanılacak olan üçüncü ülke taşımalarına ilişkin faaliyet dönemi olarak 2021 yılının tümünün ve 2022 yılının ilk dokuz ayının dikkate alınacak olması sebebiyle, 2021 yılına ait UBAK İzin Belgeleri ile yapılan 3. ülke taşımalarına ilişkin evrakların 31 Temmuz 2022, 2022 yılının ilk dokuz ayında UBAK İzin Belgeleri ile yapılan 3. ülke taşımalarına ilişkin evrakların ise 7 Ekim 2022 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.
2023 Yılı UBAK İzin Belgesi Sayılarına İlişkin Görüş Talebi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "2023 Yılı UBAK İzin Belgesi Sayıları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkelere tahsis edilen UBAK İzin Belge sayılarının, ülkelerin baz kotalarının seçilen taşıt kategorilerinin ağırlıkları ile çarpılarak hesaplandığı belirtilmiş, 2023 yılında Euro V taşıtlar için taşıt kategorisi çarpanının 2022 yılındaki gibi 10 olarak uygulanacağı, Euro VI taşıtlar için taşıt kategorisi çarpanının ise 2022 yılına göre arttırılarak 14 olarak uygulanacağı bildirilmiş olup 2023 yılı için hangi taşıt kategorisinde yüzde kaç oranında UBAK İzin Belgesi temin edileceğine ilişkin görüşler talep edilmiştir.

Söz konusu talep doğrultusunda görüş bildirmek isteyen üyelerimizin görüşlerini 12 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar sektorel@utikad.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in Yürürlükten Kaldırılması4 Ağustos 2022 tarihli ve 31913 sayılı Resmi Gazete'de "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi Hakkında Bilgilendirmeİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye-Birleşik Krallık STA'sı (Serbest Ticaret Anlaşması) kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatta kullanılan menşe beyanı üzerine kayıtlı ihracatçı (REX) numarası girilmesinin mümkün olmadığı bildirilerek REX numarası uygulama alanı ile ilgili bilgi notu paylaşılmıştır.
Kayıtlı İhracatçı Sistemi'ne (REX) İlişkin Başvuruları
Almaya Yetkili Gümrük İdareleri
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdareleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kayıtlı İhracatçı Sistemi'ne (REX – Registered Exporter System) kaydolarak REX numarası almak ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında menşe beyanı düzenlemek isteyen ihracatçıların başvurularını alma hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin yetkili olduğu belirtilmiş olup yetkilendirilen gümrük idarelerinin bilgileri paylaşılmıştır.
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) Çevirilerine İlişkin DüzeltmelerT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2021 Çevirileri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2021 çevirileri ile ilgili gelen görüşler ve tespit edilen hatalar doğrultusunda değiştirildiği belirtilmiştir.
Form-A Menşe Belgelerinin GeçerliliğiT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Form-A Menşe Belgelerinin Geçerliliği (Bangladeş, Filipinler, Kamboçya, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Uganda, Vanuatu)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bangladeş, Filipinler, Kamboçya, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Uganda ve Vanuatu menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenen menşe beyanlarının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi tavizlerinden yararlanabileceği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması5 Ağustos 2022 tarihli ve 31914 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5933)" paylaşılmıştır.
Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü YasasıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Almanya tarafından küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması amacıyla hazırlanan ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası hakkında bilgi verilmiştir.
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30 Temmuz 2022 tarihli ve 31908 sayılı Resmi Gazete'de "Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Başvuruları
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2021 yılı "Hizmet İhracatı Şampiyonları"nı belirlemeye yönelik firma başvuruları alınacağı bildirilmiş olup katılım için Birlik üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların 2021 yılındaki hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı belirtilmiştir.

Liman İşletmeciliği Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ile Yer Hizmetleri kategorilerinde de başvuruların alınacağı etkinliğe 31 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.
FIATA E-BültenleriUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 28 Temmuz 2022 ve 4 Ağustos 2022 tarihli e-bültenleri yayınlanmıştır.
T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı Müşavirlikleri tarafından hazırlanan, ülkelerle ilgili önemli ekonomik ve ticari gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini, sorun, öneri ve fırsatları içeren blog yazılarının T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu'na eklendiği bildirilmiştir.
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Taşımacılık ve Lojistik Komitesi Çalıştayı
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü 13.00-16.30 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda "Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektörü Strateji Çalıştayı" düzenlenecektir.

Çalıştayda yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektörüne yönelik, sektör bazlı vizyon stratejisinin hazırlanması ve sektörün döviz kazandırıcı faaliyet gelirlerinin artırılması konuları üzerinde durulacağı belirtilmiştir.

Aynı firmadan en fazla iki kişinin katılım sağlayabileceği çalıştaya katılmak isteyen üyelerimizin 5 Ağustos 2022 Cuma günü (bugün) mesai bitimine kadar https://forms.gle/KoTw4EcN1gGvdW6Z6 adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı
UTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel %15 indirim sunulacaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 79/0531 250 64 41
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr

Sercan Açıkgöz
Fuar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 23/0531 250 64 17
UTİKAD – FIATA E-FBL Bilgilendirme Webinarı DüzenlendiFIATA tarafından kullanıma sunulan ve UTİKAD üyelerinin yararlanabildiği e-FBL hizmetine ilişkin 2 Ağustos 2022 Salı günü 14.00-14.45 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden FIATA ile ortak bir webinar düzenlenmiştir.

Webinar kapsamında e-FBL hizmeti hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve üyelerin soruları cevaplandırılmıştır.
Hizmet Sektörlerine Yönelik Yeni Destek Mevzuatları SemineriHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Bana İstediğini Sor/Hizmet Sektörlerine Yönelik Yeni Destek Mevzuatları Toplantısı Gerçekleştirildi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin video kaydı paylaşılmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr