Haftalık Bültenler

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30 Mayıs 2022 tarihli ve 31851 sayılı Resmi Gazete'de "Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)" yayınlanmıştır.
Metal ve Hurda Atıkların Gümrük İşlemlerini Yapacak
Müdürlük Sayısının Artırılması
28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile metal ve hurda atıklarının ithalat kontrollerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine daha önceden sadece plastik ve kağıt atıklarının giriş işlemlerini yapan Habur Gümrük Müdürlüğü eklenmiş olup Öncüpınar ve Kırkamış Gümrük Müdürlüklerine de metal ve hurda atıklarının gümrük işlemlerini yapma yetkisi verilmiştir.
Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi
Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönerge ile tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolayacak olan kıyı tesislerine Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Türkmenistan Transit Geçiş Kuralları
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "Türkmenistan Transit Geçiş Kuralları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Haziran 2022 itibarıyla Türkmenistan topraklarının yabancı uluslararası karayolu taşımacıları için transit geçişlere açılacağına dair kurallar belirtilmiş olup ilgili kurallar çerçevesinde uluslararası yük taşımacılığı ile iştigal eden yabancı araçların Türkmenistan’dan geçişlerine izin verilecek güzergahlar bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca Türkmenistan devleti sınır kapılarından giriş yapılırken yabancı sürücülerin yerine getirmeleri gereken şartlar ve ek uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir.
Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında Doğrudan Nakliyat Kuralı
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Doğrudan Nakliyat Kuralı - Malezya STA" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ile Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın doğrudan nakliyat kuralına ilişkin hükmü ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Tercihli Menşe Kuralları Rehberi'nde doğrudan nakliyat kuralına ilişkin düzenlemeler göz önünde bulundurularak, eşyanın STA kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak Malezya'dan ihraç edildiğinin tesvik edilmesini teminen duyuruda belirtilen belgelerin Gümrük İdaresine ibraz edilmesinin önem taşıdığı bildirilmiştir.
Uluslararası Deniz Ticaret Odası Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu Özet Raporu
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "ISWG-GHG 12 Toplantısı Hakkındaki ICS Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile Uluslararası Deniz Ticaret Odası Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu'nun özet toplantı raporunun paylaşıldığı bildirilmiştir.
Yenilenebilir Enerji Hakkında ICS Basın Bülteni
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Yenilenebilir Enerji Hakkında ICS Basın Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Dünya Limanlar Konferansı'nda yayımlanan "Dördüncü Sevk Sistemi Devrimine Yakıt Sağlamak" konulu özet rapor ve denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu, net sıfır karbonlu yakıtların üretilmesi, yaygınlaştırılması, sektör paydaşları açısından oluşacak fırsatlar hakkında bilgiler içeren basın bülteni paylaşılmıştır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “Eko-İnovasyonun Lojistik Performansa Etkisinin Lojistik Sektöründe Değerlendirilmesi” Üzerine Anket Çalışması
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Celil Aydın, Doç. Dr. Hatice Aydın ve Arş. Gör. Hayrullah Altınok tarafından yürütülen "Eko-İnovasyonun Lojistik Performansa Etkisinin Lojistik Sektöründe Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma" adlı bilimsel çalışma kapsamında bir anket hazırlanmıştır.

Hazırlanan anketin lojistik faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren işletmelerin orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kişiler tarafından doldurulmasının çalışmaya ilişkin verilerin toplanmasında önem arz edeceği belirtilmiştir.

Çalışmaya katkı sağlamak amacıyla üyelerimizin ekte yer alan adres üzerinden anketi doldurmalarını rica ederiz.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 27 Mayıs 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Özbekistan/Andijan Bölge Tanıtım Toplantısı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Özbekistan/Andijan Valisi ve Beraberindeki Heyetin Katılımıyla Bölge Tanıtım Toplantısı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'te DEİK'in yeni ofisinde Bölge Tanıtım Toplantısı’nın gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1403/18567 adresinde yer alan katılım formunu 3 Haziran 2022 Cuma günü (bugün) mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr