Haftalık Bültenler

Gümrük Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler
25 Mayıs 2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile gümrük işlemleri bitirilen ve çıkış onayı verilen eşya, sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilecek, izinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilecek, satıcı veya göndericisi ile yurt dışındaki alıcısı belli olan eşya yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilecek, antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilecek, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekecektir.
Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Konulu 2021/12 sayılı Genelge'de Yapılan DeğişiklikT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile "Suriye'ye İhracında ve/veya Suriye'ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nde bulunan kullanılmış lastik, çay ve şeker ürünlerinin liste kapsamından çıkartılarak "Suriye'ye İhracı ve/veya Suriye'ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmesi İzne Tabi Olan Eşya Listesi"ne eklendiği bildirilmiştir.
Türkgözü Gümrük Kapısı'nın Geçici Olarak Hizmete
Kapatılma Süresinin Uzatılması
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Türkgözü Gümrük Kapısı’nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda modernizasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 25 Nisan 2022-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete kapatılması planlanan Türkgözü Gümrük Kapısı’nın hizmete kapatılma süresinin 25 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması26 Mayıs 2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:5608)" yayınlanmıştır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete'de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Devlet Yardımları Online Randevu Sistemi Hakkındaİstanbul Ticaret Odası tarafından "Devlet Yardımları Online Randevu Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Mevzuatı kapsamındaki destekler hakkında doğru ve eksiksiz bilgiye en kısa yoldan ulaşılabilmesi adına "Devlet Yardımları Online Randevu Sistemi"nin 26 Şubat 2021 tarihinde hizmete sunulduğu belirtilmiş olup randevu taleplerinin http://online.itkib.org.tr/OnlineRandevu/ adresi üzerinden kabul edildiği bildirilmiştir.
Karabağ Bölgesi'ne Yönelik Türk Yatırımlarını Teşvik ÇalışmalarıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Lojistik Sektörü/Karabağ Bölgesi (Azerbaycan)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri tarafından Karabağ Bölgesi (Azerbaycan)’ne Türk yatırımlarını teşvik etmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, lojistik sektörünün de yer aldığı stratejik sektörlere yönelik görüşme ve toplantı düzenlemelerinin planlandığı bildirilmiştir.

Karabağ bölgesi ile ilgilenen üyelerimizin 27 Mayıs 2022 Cuma günü (bugün) mesai bitimine kadar DEİK Sektörel İş Konseyleri Koordinatörü Çiğdem Birgin ile cbirgin@deik.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.
FIATA / Freight-Pay Platformu
FIATA tarafından Freight-Pay Platformu hakkında bir duyuru yapılmış olup uygulama hakkında bilgiler verilmiştir.

Freight-Pay, FIATA üyelerinin kendi aralarında ödeme yapabilmeleri, dünya çapında anında para gönderip alabilmeleri ve indirimli işlem ücretlerinden yararlanabilmeleri için geliştirilmiş özel bir platform olup Freight-Pay, borç ve alacakları yönetmek için kullanıcı dostu özellikler sunarak tüm işlemlerin tek bir araç üzerinden takip edilmesini sağlamaktadır.
FIATA E-Bülteni
UTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 23 Mayıs 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.18UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 18 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Karadeniz - Rusya Kavkaz Limanları Ro-Ro Taşımacılığı Değerlendirme AnketiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "Ro-Ro Taşımacılığı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Karadeniz limanlarından Rusya'nın Kavkaz Limanına gerçekleştirilen Ro-Ro taşımacılığının değerlendirilmesi ve söz konusu hatta duyulan talebe ilişkin analiz yapılması amacıyla bir anket hazırlandığı bildirilmiştir.

TOBB tarafından hazırlanan anket çalışmasına katkı sağlamak isteyen üyelerimizin ekte yer alan adres üzerinden anketi doldurmalarını rica ederiz.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “Eko-İnovasyonun Lojistik Performansa Etkisinin Lojistik Sektöründe Değerlendirilmesi” Üzerine Anket Çalışması
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Celil Aydın, Doç. Dr. Hatice Aydın ve Arş. Gör. Hayrullah Altınok tarafından yürütülen "Eko-İnovasyonun Lojistik Performansa Etkisinin Lojistik Sektöründe Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma" adlı bilimsel çalışma kapsamında bir anket hazırlanmıştır.

Hazırlanan anketin lojistik faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren işletmelerin orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kişiler tarafından doldurulmasının çalışmaya ilişkin verilerin toplanmasında önem arz edeceği belirtilmiştir.

Çalışmaya katkı sağlamak amacıyla üyelerimizin ekte yer alan adres üzerinden anketi doldurmalarını rica ederiz.
I. Bansko Türkiye-Bulgaristan Ticaret ZirvesiDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "I. Bansko Zirvesi Katılımı, 10-11 Haziran 2022, Bansko/Bulgaristan" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda iki ülkeden kurum ve kuruluşların katılımıyla 10-11 Haziran 2022 tarihlerinde Bulgaristan'ın Bansko şehrinde "Yeşil Ekonomi Döngüsünde Sürdürülebilir Ticari ve Ekonomik İş Birliği Fırsatları" temasıyla "I. Bansko Türkiye-Bulgaristan Ticaret Zirvesi"nin düzenleneceği bildirilmiştir.

Ayrıca duyuruda iki ülke arasındaki yatırım ve ticareti geliştirme kurumlarından yetkililerinin katılımıyla yeşil ekonomi başta olmak üzere iş birliği fırsatlarının ele alınarak tematik panellerin yapılacağı ve iki ülke ticaretinde gelişme potansiyeli olan sektör firmalarına stant açma ve tanıtım yapma imkanı sağlanacağı belirtilmiş olup kayıt ve katılım teyidi için ekte yer alan katılım formunun 4 Haziran 2022 tarihine kadar doldurulması gerektiği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72