Haftalık Bültenler

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler17 Mayıs 2022 tarihli ve 31838 sayılı Resmi Gazete'de "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "%10’a" ibaresi "%20’ye" olarak değiştirilmiş, geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "iki katına kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye "(11) 1/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanır." fıkrası ilave edilmiştir. Ayrıca yönetmeliğe yeni tablolar eklenmiş ve yönetmeliğin bazı tablolarında değişiklik yapılmıştır.
Yurtiçi Tam Vagon İşlemli Yük Taşıma Ücretleri ile
Ek Hizmet Ücretlerine İlişkin Düzenleme
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E/22" ve "Genelge E/23" yayınlanmıştır.

Genelge E/22'de yurtiçi tam vagon işlemli yük taşıma ücretleri ile ek hizmet ücretlerinin 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.

Genelge E/23'te TCDD Taşımacılık Eşya Tarifesinin "2.12.6 Özel Anlaşma" bölümündeki C maddesinin "1- Çeken Araçlardan (a) ve (b)" fıkraları ile "2- Çekilen Araçlardan" maddesinin yeniden düzenlendiği bildirilmiştir.
Bulgaristan Denetimleri Hakkında BilgilendirmeAkdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Bulgaristan Denetimleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda başta veterinerlik ve bitki sağlığı kontrolleri olmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yolsuzlukla mücadele kapsamında operasyon başlatıldığı bildirilmiş, Bulgar Makamları ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla temaslarda bulunulduğu, bitkisel ve hayvansal ürünlerin analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki laboratuvarın yerine 20 Mayıs 2022 Cuma günü itibarıyla Gıda Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu laboratuvarının geçeceği aktarılmıştır.

Ayrıca duyuruda yeni süreçte Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı gözetiminde Türk firmalarını "yükten sorumlu kişi" sıfatıyla temsil edecek firmaların olacağı, Türk firmalarınca çalışılacak aracı firmanın seçilebileceği ve rekabet ortamında daha makul ücretlerin oluşmasının beklendiği belirtilmiştir.
İhracat Genelgesi'nde Yapılan GüncellemeTCMB - İhracat Genelgesi'nde güncelleme yapılmıştır.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi'nde yapılan güncelleme ile genelgenin "İhracat bedellerinin yurda getirilmesi" başlıklı 4'üncü maddesinin sekizinci fıkrası "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yapılan ihracat işlemlerinde 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3'üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz" şeklinde değiştirilmiştir.
FIATA E-BültenleriUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 18 Mayıs ve 19 Mayıs 2022 tarihli e-bültenleri yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.17UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 17 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Yeşil Lojistik: AB Düzenlemeleri, İç Hukuka Yansımaları
ve Alternatif Yakıtlar Programı
Ankara Barosu Taşıma ve Lojistik Hukuku tarafından 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14.00’te "Yeşil Lojistik: AB Düzenlemeleri, İç Hukuka Yansımaları ve Alternatif Yakıtlar" programı düzenlenecektir.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve Ankara Barosu'nun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak olan programa fiziken katılım sağlamak isteyenlerin isim ve firma bilgisini burak.erdogan@tobb.org.tr adresine göndermesi rica olunur.
Batı Akdeniz Ticaret BuluşmasıAntalya Sanayi ve Ticaret Odası öncülüğünde 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da ANFAŞ Fuar Merkezi’nde "Batı Akdeniz Ticaret Buluşması" etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlikte Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayacak şekilde kamu, özel sektör ve üniversitelerin katılımlarıyla bölge ekonomisine katkı sağlayan firmaların iş birlikleri ve bölge içi ticareti artırmak gibi konuların üzerinde durulacaktır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72