Haftalık Bültenler

2022 Yılı Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 29 Mart 2022 tarihli ve 31793 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen ve 2022 yılında uygulanacak "Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi" kapsamı açıklanmış olup 15 Şubat 2017 tarihli ve 29980 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3)'nin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.
NCTS Damga VergisiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "NCTS Damga Vergisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda, NCTS Sistemi'nde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin yeni bir uygulamanın başlayacağı, sistemsel düzenlemelerin 11 Nisan 2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı, ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti
Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanması
1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
İtalya Ödül Geçiş BelgeleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "İtalya Ödül Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İtalya Ulaştırma Bakanlığı'ndan römork çektirme karşılığı temin edilen 2021 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait ödül geçiş belgelerinin, ekte yer alan listede belirtilen firmalara tahsisinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Ukrayna-Rusya Krizi ile İlgili AB Kararları ve Krizin Taşıma İşleri Organizatörlüğü Faaliyetlerine Etkileri - Güncel
UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) tarafından "Ukrayna-Rusya Krizi ile İlgili AB Kararları ve Krizin Taşıma İşleri Organizatörlüğü Faaliyetlerine Etkileri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ukrayna-Rusya krizi doğrultusunda Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'daki sivilleri korumak amacı ile çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmiş olup taşıma modları bazında alınan Avrupa Birliği kararları paylaşılmıştır.
IRU İş Ağı ProjesiTOBB Taşıma ve Lojistik Sistemleri Dairesi TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "IRU İş Ağı Projesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) iş birliği ile TIR Karnesi Talepleri ve Elektronik Ön Beyan İşlemleri için hizmette olan TIR EPD uygulamasına yeni bir özellik eklendiği bildirilmiştir.

"İş Ağı Projesi" sayesinde TIR-EPD kullanıcısı firmaların TIR Sözleşmesine taraf tüm ülkelerdeki ithalatçı ve ihracatçı yük sahipleri tarafından erişilebilir olabileceği, bu amaçla öncelikli olarak TIR Karnesi Hamillerinin, ekli dosyada tarif edildiği şekilde TIR EPD üzerinden ilgili ilave iletişim bilgilerini doldurarak gerekli rıza metinlerini onaylamaları gerektiği bildirilmiştir.
FIATA Review UTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından FIATA Review Mart sayısı yayınlanmıştır.

FIATA Review Mart sayısının 24. sayfasında UTİKAD'ın "B2C E-Ticaretin Kolaylaştırılmasına ve Hacminin Artmasına Yönelik İyileştirici Öneriler" raporuna yer verilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.12
UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 12 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Türkiye-Kırgızistan İş ForumuDEİK tarafından T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ikili ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek amacıyla yapacağı Kırgızistan ziyareti kapsamında 15 Nisan 2022 Cuma günü Bişkek’te Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’nun düzenleneceği bildirilmiştir.

İş Forumu'na katılmak isteyen üyelerimizin 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1385/18302 adresi üzerinden kayıt oluşturmaları gerekmektedir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr