Haftalık Bültenler

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2022 Yılı Tavan ve Kontrol ÜcretleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2022 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2021 yılı için TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 12 aylık belirlenen TÜFE oranının %19,60 olduğu, bu doğrultuda 2022 yılı için uygulanması gereken dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedeli tavan ücretinin 119,97 TL (yüz on dokuz lira doksan yedi kuruş) olarak hesaplandığı bildirilmiştir.
TMGD'lerin 10 İşletmeye Hizmet Verme Haklarına İlişkin Süre Uzatımı
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "TMGD Hizmet Hakkı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarında (TMGDK) istihdam edilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren 10 işletmeye hizmet verme hakkının Bakanlık Makamı’nın 29 Aralık 2021 tarihli Olur’u ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
TMGD Muafiyet Raporu
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "TMGD Muafiyet Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2022 yılı için TMGD muafiyeti başvurusunda bulunacak işletmelerin, muafiyet raporlarıyla birlikte en geç 2022 Şubat ayı sonuna kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmiştir.
Mısır-İhracatta Ön Bilgilendirme SistemiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Mısır-İhracatta Ön Bilgilendirme Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır'a yapılacak ihracat gönderilerinin kaydı için geliştirilen Advanced Cargo Information (ACI-ACID) (Gönderi Ön Bilgilendirme) sisteminin özel durumlarda işleyişine ilişkin yeni hususlar içeren Nota'nın yayınlandığı belirtilmiştir.
Yeniden Değerleme Oranının UygulanmasıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması" konulu bir Genelge (2021/7) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile, belirtilen kanunlarda, yönetmeliklerde ve tebliğlerde yer alan idari para cezalarının 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldığı belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması7 Ocak 2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5082)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması7 Ocak 2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5083)" yayınlanmıştır.
Bosna Hersek'in Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamından Çıkarılması7 Ocak 2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete'de "Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Bosna Hersek'in PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamına Alınması7 Ocak 2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete'de "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
TCDD Yurtiçi Eşya Tarifesi'nde Yapılan Düzenleme
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E-20" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Eşya Tarifesinin "1.21. İthal ve İhraç Eşyası Taşımaları", "2.6. Sahibine Ait Vagonlarla Yapılacak Taşımalar", "2.12.6. Çeken ve Çekilen Araçlar Kira Tarifesi" ve "2.15. TCDD Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Yük Vagonlarının İşletilmesine Dair Sözleşme Kapsamında Sahibine Ait Vagonlarla Yapılacak Taşımalar" bölümlerinde düzenlemeler yapılmıştır.
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler BloğuDEİK tarafından "Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ticaret Müşavirlikleri tarafından hazırlanan, ülkelerle ilgili önemli ekonomik ve ticari gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini, sorun, öneri ve fırsatları içeren blog yazıları paylaşılmıştır.
2. Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje YarışmasıTOBB tarafından "2. Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından denizcilik sektöründe dijitalleşme ve otomasyon, deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği ve iklim değişikliği, gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına ilişkin yeni düzenlemeler, gemi ve yat sanayinin gelişimi, deniz biyoçeşitliliğinin korunması, çevre dostu yeşil tersaneler vizyonuna katkı sağlamak maksadıyla "2. Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması"nın düzenlendiği belirtilmiş olup 3 Ocak – 31 Mart 2022 tarihleri arasında başvuruların alınacağı bildirilmiştir.
KKTC'de İş ve Yatırım Olanakları WebinarıDEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi ve Türkiye-KKTC İş Konseyi iş birliği ile 11 Ocak 2022 Salı günü Türkiye saati ile 11.00'de "KKTC'de İş ve Yatırım Olanakları" konulu bir webinar gerçekleştirilecektir.
Portekiz’de Tren Vagonu, Tramvay ve Bunların Bakımı ile Bakım İstasyonunun Yapımını Kapsayan İhaleT.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "İhale İlanı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Portekiz’de bir kamu iştiraki olan Combois de Portugal, E.P.E şirketi tarafından 14 Aralık 2021 tarihinde 819.000.000 avroluk bir ihale açıldığı, ihalenin tren vagonu, tramvay ve bunların bakımı ile bakım istasyonunun yapımını kapsadığı ve ihaleye teklif süresinin 5 Nisan 2022’de son bulacağı belirtilmiştir.

İhale detaylarına ilişkin bilgilerin https://www.acingov.pt/acingovprod/2/index.php/ adresinden kayıt oluşturularak öğrenilebileceği bildirilmiştir.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72