Haftalık Bültenler

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
İtalya, Slovenya, Azerbaycan ve Macaristan Geçiş BelgeleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İtalya ödül geçiş belgelerinin 2022 yılı geçiş belgelerinden mahsup edilmek üzere genel kullanıma açılmasının, geçerlilik tarihi 31 Ocak 2022 olan Slovenya ödül geçiş belgelerinin genel kullanıma açılmasının, Azerbaycan tek-tip ile Macaristan 3. ülke geçiş belgelerinin herhangi bir taşıma türü ayrımı yapılmaksızın genel kullanıma açılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.
Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin NotaTİM tarafından "Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin Nota" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır'ın 1 Ekim 2021 itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemi kapsamında uygulanacak talimatları içeren notanın hazırlandığı belirtilmiştir.
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi28 Aralık 2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmi Gazete'de "Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi" yayınlanmıştır.

Yayınlanan ücret tarifesi ile icra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda uygulanacak tarife hükümleri belirlenmiştir.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik28 Aralık 2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Protokol I ve Protokol III'ün Onaylanması 29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I’in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2021 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2021 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5018)" yayınlanmıştır.
Türk-Özbek Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Türk-Özbek Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5021)" yayınlanmıştır.
Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5022)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5024)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5025)" yayınlanmıştır.
AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I. ve III. Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararının Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5019)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5027)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"ın 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5027)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın 21 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
2023 Dönemi Şebeke BildirimiT.C. Devlet Demiryolları'nın resmi internet sitesinde "2023 Dönemi Şebeke Bildirimi" yayınlanmıştır.
Birleşik Arap Emirlikleri - Türkiye İş Forumu Sonuç Raporu
DEİK tarafından "Birleşik Arap Emirlikleri - Türkiye İş Forumu Sonuç Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 23 Kasım 2021 tarihinde Dubai'de gerçekleştirilen "Birleşik Arap Emirlikleri – Türkiye İş Forumu"na ilişkin sonuç raporu yayınlanmıştır.
Hizmet Sektörünün İhracat Şampiyonları Açıklandı
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Hizmet Sektörünün İhracat Şampiyonları Açıklandı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda HİB bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 17 kategoride ilk üçe giren firmaların gösterdikleri başarıdan dolayı plaket aldıkları belirtilmiştir.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72