Haftalık Bültenler

Teslim Alınmayan 2022 Yılı UBAK İzin Belgelerinin Yeniden Tahsis ve Ödeme Numaralarını Gösterir Liste
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Teslim Alınmayan 2022 Yılı UBAK İzin Belgelerinin Yeniden Tahsis ve Ödeme Numaralarını Gösterir Liste" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda teslim alınmayan 2022 yılına ait UBAK İzin Belgelerini almaya hak kazanan firmaların ek listedeki belge numaralarının karşısında belirtilen ödeme numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığı işlemlerinden ve ATM’lerinden veya Vakıflar Bankası şubelerinden 20 Aralık 2021 tarihine kadar ücretlerini yatırmaları halinde belgelerini teslim alabilecekleri bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca belge almaya hak kazanıp 20 Aralık 2021 tarihine kadar UBAK İzin Belgelerine ilişkin ücretleri yatırmayan firmaların haklarını kaybetmiş sayılacağı belirtilmiştir.
2022 Yılı UBAK İzin Belgelerinin Teslim Alınması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "2022 Yılı UBAK İzin Belgelerinin Teslim Alınmasına İlişkin Duyuru" yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2022 yılı UBAK İzin Belgelerini teslim almaya gelecek firmaların randevu listesine göre "Teslim Tutanağı"nı doldurarak geçerli vekalet belgeleri ya da imza sirkülerleriyle Bakanlığa gelmelerinin, vekaletnamelerde "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden UBAK İzin Belgesi almaya yetkilidir." ifadesinin mutlaka yer almasının gerekli olduğu bildirilmiş olup randevu zamanına ilişkin değişiklik talep eden firmaların ubaksubesi.kdgm@uab.gov.tr adresine elektronik posta göndermeleri durumunda kendilerine dönüş yapılacağı belirtilmiştir.
Erteleme - Gümrük İdarelerinde Fazla Mesai İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulama Erteleme" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler sonrasında 13 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınması öngörülen uygulamanın 10 Ocak 2022 tarihi saat 12.00 itibarıyla devreye alınmasına karar verildiği bildirilmiştir.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile "Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama" başlıklı geçici 4. maddenin 1. fıkrasında yer alan 31/12/2021 ibaresi 31/12/2024 şeklinde değiştirilmiştir.
Gümrük İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:181)" yayınlanmıştır.

Tebliğ ile Gümrük Kanununun 241. maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122. maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500. maddesinde yer alan tutarların ve 584. maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2021 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır.
Tarife-Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:36)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmek amaçlanmıştır.
Ticari Olarak Getirilecek Bazı Hayvanlar İçin COVID-19 Kapsamında İthalat KısıtlamasıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "COVID-19 Tedbirleri (Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonu)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ticari olarak getirilecek kafes altındaki büyük kediler (puma, aslan, kaplan, leopar vb.), evcil kediler, köpekler, gelincikler, domuzlar, primatlar, pangolinler, yarasalar, kemirgenler, geyikler, rakun köpekleri, su samurları, goriller ve sansarlar için pandemi süresince olası gelişmeler ve bilimsel veriler dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılıncaya kadar ithalat kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir.
Genel Kullanıma Açılan Geçiş BelgeleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 694 adet İtalya ödül geçiş belgelerinden 490 adedinin 2022 yılı geçiş belgelerinden mahsup edilmek üzere 16 Aralık 2021 tarihinden itibaren, 1.640 adet Slovenya ödül geçiş belgelerinden 1.000 adedinin genel kullanımda bulunan 266 adet geçiş belgesinin tükenmesine müteakip ve Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Rusya 3. ülke geçiş belgelerinin herhangi bir taşıma türü (transit geçme-geçmeme) ayrımı yapılmaksızın genel kullanıma açılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.
TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgesi Kullanımına İlişkin Alınan KararlarT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgelerinin kullanımına ilişkin alınan kararlara yer verilmiştir.
2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’de Değişiklik2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’de değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile genelgenin bazı ortak hükümlerine ve sağlık sektörüne ilişkin maddelerine düzenleme getirilmiştir.
2022 Yılı SRC-5 ve TMGD Sınav TakvimiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 2022 yılı SRC-5 ve TMGD sınav takvimi yayınlanmıştır.
Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) RaporuDEİK tarafından "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA)'nin 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdiği, Türkiye’nin AfCFTA’dan nasıl etkileneceği ve bu anlaşmanın Türk firmaları için getireceği fırsatlar ile zorlukların neler olabileceğine ilişkin DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından bir rapor çalışması yapıldığı belirtilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 9 Aralık 2021 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülten No.45UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 45 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Lojistikte Yeni Rotalar ve Fırsatlar Webinarı - TÜRKÇİMENTO
TÜRKÇİMENTO tarafından 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 13.00'te Zoom platformu üzerinden "Lojistikte Yeni Rotalar ve Fırsatlar Webinarı" düzenlenecektir.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizyolu Çalışma Grubu Başkanı Cihan Özkal'ın denizyolu taşımacılığı ve sektör gelişmelerine ilişkin bilgiler aktaracağı etkinlikte, Peakward Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü ve Deniz Ticaret Odası Üyesi Okan Bayer ise çimento ve kuru yük taşımacılığı konusunda bilgi verecek olup etkinliğin moderatörlüğünü TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay yapacaktır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72