Haftalık Bültenler

Türkmenistan'a Yapılacak Taşımalara İlişkin Bilgilendirme
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Türkmenistan Devlet Olağanüstü Komisyonu Kararı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren TIR şoförlerinin yükleriyle birlikte "Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı" üzerinden Türkmenistan'a giriş yaparak Aşkabat Uluslararası Gümrük Terminali'ne kadar yüklerini taşıyabilecekleri, boşaltma ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Türkmenistan sınırlarından aynı rota üzerinden ayrılabilecekleri, uygulamanın bu aşamada sadece Türkmenistan'a yük taşıyan araçlara yönelik olduğu ve bu sebeple Türkmenistan'dan transit geçişlerin öngörülmediği bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca TIR şoförlerinin ülkeye girişlerinde uyması gereken COVID-19 önlemlerine yer verilmiştir.
Rusya İkili Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Rusya İkili Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 30 Nisan 2021 tarihinde kullanıma açılacak olan Rusya ikili geçiş belgelerinden 250 adedinin, Rusya tarafından temin edilecek olan ilave ikili geçiş belgelerinden mahsup edilmek üzere 7 Nisan 2021 tarihinde kullanıma açıldığı belirtilmiştir.
Mısır Gelişmiş Kargo Bilgileri İçin Yeni Portal
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Mısır Gelişmiş Kargo Bilgileri İçin Yeni Portal" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Mısır Hükümeti'nin Tek Pencere Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları uyarınca yeni bir portalın hizmete açıldığı, sistemin referans numarası (ACID) oluşturulması ve tüm belgelere kayıt edilmesi için kargo ihracat ülkesinden sevk edilmeden en az 48 saat önce kargo bilgi ve belgelerini talep ettiği bildirilmiş olup sistem pilot uygulamasının 1 Nisan 2021 tarihinde başladığı ve sisteme kesin geçiş tarihinin 1 Temmuz 2021 olduğu belirtilmiştir.
Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Yapılan Değişiklik3 Nisan 2021 tarihli ve 31443 sayılı Resmi Gazete'de "Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı'nın Revize Edilmesi
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı"nın revize edilerek "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi" olarak 12 Mart 2021 tarihli ve 16008 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup yönerge ile "Tehlikeli yük taşıyan gemi" tanımının revize edildiği, tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği, bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında idari işlem yapılacağı ve ayrıca geminin geçiş sırasını kaybedeceği bildirilmiştir.
TMGD ve SRC5 Sınavlarına İlişkin Takvim Değişikliği
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Sınav Takvimi Değişikliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 27 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak 20 Haziran 2021 olarak revize edilen TMGD+SRC5 sınavına ilişkin sınav takvimlerinin güncellendiği belirtilmiştir.
"Kolay İhracat Noktaları" ProjesiT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "İhracatta Transit İşlemleri Kolaylaşacak" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ihracatçıların yerleşik olduğu yerlerden sıfır bürokrasiyle beyanname açabilmesini sağlamak, daha kaliteli hizmet sunmak ve gümrüklerin iş yükünü azaltmak amacıyla "Kolay İhracat Noktaları" projesinin hayata geçirildiği belirtilmiş olup proje ile sağlanan kazanımlara yer verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Ortak Komite Kararlarının Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi 7 Nisan 2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Yürürlük Tarihinin 26 Mart 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3789)" yayınlanmıştır.
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği7 Nisan 2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)" yayınlanmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ7 Nisan 2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)" yayınlanmıştır.
COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Güncellenen Ülkelere Giriş Tablosu
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu Güncellendi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurt dışından giriş yapacak yolcuların COVID-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili tablonun güncellendiği belirtilmiştir.
“Türkiye Lojistik Portalı”na İlişkin Anket
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Türkiye Lojistik Portalı Anket Çalışması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ihracatçıların konteyner ve navlun sorunlarının etkilerini azaltmak için ihracatçıların ve lojistik sektörünün bir araya geleceği "Türkiye Lojistik Portalı" projesinin yakında hizmete sunulacağı belirtilmiş olup portal hazırlıklarına katkıda bulunulması adına bir anket hazırlandığı bildirilmiştir.
CLECAT E-Bülten No.13UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 2 Nisan 2021 tarihli ve 13 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 6 Nisan 2021 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Marine Money İstanbul Virtual Forum
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Marine Money İstanbul Virtual Forum" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü 12.00-17.00 saatleri arasında Marine Money International tarafından çevrimiçi "Marine Money İstanbul Virtual Forum"unun düzenleneceği belirtilmiştir.

Forumda "Türk Denizciliğinin Son Yıllardaki Gelişimi ve Gelecek Vizyonu ve Küresel Denizcilik Piyasaları", "Türkiye ve Dünyadaki Deniz Taşımacılığı Sektörünü Etkileyen Makro Ölçekteki Konular" ve "2021 Yılında Denizcilik Finansmanı Opsiyonları" gibi konular ele alınacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Deniz Taşımacılığı Şirketleri İçin Farkındalık Eğitimi
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Türk Armatörler Birliği Eğitim Duyurusu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 15 Nisan 2021 Perşembe günü 13.30-15.30 saatleri arasında ücretsiz olarak "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Deniz Taşımacılığı Şirketleri İçin Farkındalık Eğitimi" düzenleneceği belirtilmiştir.
Enterprise Europe Network Ufuk Avrupa Denizcilik Konuları Özelinde Proje Pazarı Etkinliği
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Enterprise Europe Network Ufuk Avrupa Denizcilik Konuları Özelinde Proje Pazarı Etkinliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 28 Nisan 2021 tarihinde UFUK 2020 Programı kapsamında "Enterprise Europe Network Ufuk Avrupa Denizcilik Konuları Özelinde Proje Pazarı Etkinliği"nin yapılacağı, etkinliğin denizciliğin tüm alanlarından Avrupa Komisyonu ve Ulusal İrtibat Noktalarından gelen sunumları içereceği ve "sıfır kirli denizler ve okyanuslar", "iklime zarar vermeyen, temiz, akıllı ve rekabetçi su üzerinden taşımacılığın sağlanması", "sürdürülebilir su yolu taşımacılığı (ör. Hidrojen veya amonyak gibi yeni yakıt türleri)" gibi konuları kapsayacağı belirtilmiştir.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72