Haftalık Bültenler

Gürcistan'da Süre Kısıtlaması Uygulaması
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Gürcistan'da Süre Kısıtlaması Uygulaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2020 yılında COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulamaya giren Gürcistan’dan transit geçen veya ithal/ihraç yükü taşıyan yabancı plakalı yük taşıtlarının tabi olduğu transitte 36/48 saat ve ithal/ihraç taşımalarda 96 saat ve 7 gün olarak uygulanan ülkeyi terk etmek üzere tanınan süre kısıtlamalarının yürürlükten kaldırıldığı, bununla birlikte şoförlerin izin verilen sahalar dışında durulmaması gibi süre şartı dışında kalan yürürlükteki diğer pandemiyle mücadele kurallarına riayet etmeleri gerektiği ve belirtilen düzenlemeyle süre kısıtlamasına ilişkin pandemi öncesi rejimde geçerli olan kurallara dönüldüğü bildirilmiştir.
Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalar İçin BilgilendirmeTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalarımıza Uyarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türk firmalarının Fransa'ya ihracat yaparken dolandırıldıkları yönünde şikayetler geldiği, firmaların sadece kendileriyle irtibata geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına veya yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına güvenmemeleri, belirtilen Fransız firmasının genel merkezini arayarak kendilerine ulaşan ve ürün almak isteyen kişilerin çalışanları olup olmadıklarını kontrol etmelerinin önemli olduğu belirtilmiştir.
Rusya Federasyonu Fuar Katılımlarında Yaşanan Gümrük Sorunları
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Rusya Federasyonu Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleşen fuarlarda ülkeye girişte firmaların fuara katılımlarını geciktiren uygulamalar belirtilmiştir.
Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetlerine İlişkin Genelge
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri" konulu Genelge (2021/12) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleri ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.
Menşe Şahadetnamesine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda geçerli olmayan EUR.1/EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgesi yerine Gümrük Yönetmeliği'nin Geçici 16/3. maddesi kapsamında gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamesinin TPÖ/EMY hesaplanmasında dikkate alınması ve eşyaya ilişkin ilave gümrük vergisinin tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
TMGD Yıllık Faaliyet Raporlarının Bildirim Sürelerinin UzatılmasıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Yıllık Faaliyet Raporlarının Bildirimleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda işletmelerde istihdam edilen veya hizmet alınan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından hazırlanarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının bildirim süresinin 30 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
TMGD ve SRC-5 Sınavları Hakkında Bilgilendirme
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "TMGD ve SRC-5 Sınavları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 3 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan TMGD ve SRC-5 sınavlarının 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinin "Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar" başlıklı 3.1 maddesi gereğince ilan edilen tarih ve saatte yapılacağı bildirilmiş ve COVID-19 önlemlerine yer verilmiştir.
Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Genelgesi - GüncellemeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı tarafından "Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Genelgesi"nin 6. revizyonu yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile genelge geçerlilik tarihi 31 Temmuz 2021 olarak güncellenmiş olup Madde 7(1)(e) içeriğinde COVID-19 aşılarının kuru buz ile yolcu kabininde taşınması için muafiyet tanınmış ve yolcu kabininde kargo yanında ticari yolcu taşınması hakkındaki Madde 13(2) hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasına İlişkin GenelgeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge (2021/13) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile 22.01.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı genelgenin 3. maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Ozon Taahhütnamesi İle İlgili 2019/11 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "TPS-Taahhütname" konulu Genelge (2021/11) yayınlanmıştır.
Avrupa Parlamentosu'nun DTÖ İle Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesi Kararı
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Avrupa Parlamentosu'nun DTÖ İle Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesi Kararı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Parlamentosu'nun görüşlerini içeren tavsiye niteliğindeki "DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesine Yönelik Parlamento Kararı"nın kabul edildiği bildirilmiştir.
Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ27 Mart 2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmi Gazete'de "Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)" yayınlanmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler27 Mart 2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmi Gazete ile 1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9), (No: 2021/11), (No: 2021/14) ve (No: 2021/10)" yayınlanmıştır.
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Yapılan Değişiklik1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de "Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)" yayınlanmıştır.
Türkiye ile Ukrayna Arasında Yapılan Tarifeli Uçuşlarda Yapılan Artış
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Türkiye ile Ukrayna Arasında Yapılan Tarifeli Uçuşlarda Artış" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ile Ukrayna Sivil Havacılık Otoriteleri arasında sivil havacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile temaslar gerçekleştirildiği, Antalya-Gazipaşa'nın Türk havayolu şirketleri için ülkemizdeki çıkış noktaları arasına eklendiği ve ilave 1 nokta ve toplam 112 frekanslık kazanım elde edildiği belirtilmiş olup sefer bilgilerine yer verilmiştir.
COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Güncellenen Ülkelere Giriş Tablosu
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu Güncellendi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurt dışından giriş yapacak yolcuların COVID-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili tablonun güncellendiği belirtilmiştir.
TİM - İhracat 2021 RaporuTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "İhracat 2021 Raporu" yayınlanmıştır.

Raporda "Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi: 2020 Performansı ve 2021 Beklentileri", "Küresel Ticarette Orta ve Uzun Vadeli Trendler: Türkiye İçin Fırsatlar ve Riskler", "Odak: Küresel Tedarik Zincirlerindeki Dönüşüm Süreci" ve "TİM 2021 Ajandası" bölümlerine yer verilmiştir.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik Planı'na İlişkin Anket
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "UAB Stratejik Planı Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bakanlığın Stratejik Planı'nda 2022 ve 2023 yılları için güncellemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup güncellemelere ilişkin bir anket hazırlandığı ve anketin 9 Nisan 2021 tarihine kadar doldurulması gerektiği bildirilmiştir.
CLECAT E-Bülten No.12UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 26 Mart 2021 tarihli ve 12 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
D-8 İş Forumuİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "D-8 İş Forumu Etkinliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 5 Nisan 2021 tarihinde 11.00-13.40 saatleri arasında (Türkiye saati ile) TOBB ile Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğinde video konferans yöntemiyle "D-8 İş Forumu"nun düzenleneceği, İngilizce-Türkçe simültane tercüme hizmeti sağlanacak olan foruma katılmak isteyen üyelerin https://www.d8dhaka.com/registration/ (Registration for Virtual D-8 Business Forum) adresi üzerinden kayıt yapmaları gerektiği belirtilmiştir.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG) Sistemi Bilgilendirme WebinarıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla 1 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi'nin devreye alınacağı bildirilmiştir.

Bu doğrultuda Türkiye'de devreye alınacak ve EPİAŞ bünyesinde işletilecek YEK-G Sistemi'nin anlatılması amacıyla 7 Nisan 2021 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72