Haftalık Bültenler

Irak'a İhracatta Sevk Öncesi İnceleme Hususunda Yetkilendirilen Firmalar
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Irak'a İhracatta Sevk Öncesi İnceleme Hususunda Yetkilendirilen Firmalar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Irak'a ihracatta sevk öncesi inceleme ile ilgili 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla Intertek Int. ve HQTS China firmalarının yetkilendirildiği ve Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) sevk öncesi incelemeyi yapan tek kuruluş olması hususunda mutabık kalındığı bildirilmiştir.
Hollanda Üzerinden Geri Gelen EşyaTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Hollanda Üzerinden Geri Gelen Eşya" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Birliği'nden transit geçiş suretiyle İngiltere'ye ihraç edilen dondurulmuş balıkların Hollanda tarafından reddedilmesi üzerine ürünün Rotterdam Limanı üzerinden Türkiye'ye geri dönüşünde sevkiyata ilişkin Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA) tarafından yapılan ithalat kontrollerinde yaşanan sorunlara yer verilmiştir.
Terk Statülü Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Bilgilendirme
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Terk Statülü Vergi Kimlik Numaraları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda terk ve resen terk statülü Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numaralarının Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde onay işleminin yapılabilmesinin mümkün hale getirildiği, bu şekilde onay işlemi yapılan kayıtların durumunun sistemde "Terk-Onaylanmış" olarak görüneceği ve kullanıcılar tarafından DG kodlu sözlü beyan ve 7100 rejimi kodlu antrepo beyannamesi haricinde beyanda bulunulmasının sistem tarafından engellendiği belirtilmiştir.
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklik20 Mart 2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazete'de "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3685)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile 3002.20 numaralı tarife alt pozisyonu ve 6307.90.93.00.00 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonu yeniden düzenlenmiştir.
7602.00.90.00.00 GTİP'inde Yer Alan Eşyanın Alüminyum Hurda Olarak Beyan Edilmesi
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Alüminyum Hurda" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın muayenesi neticesinde kırılmış, parçalanmış ve benzeri şekilde olmamasından dolayı eşyanın hurda dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda tereddütler yaşandığı ve 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın beyana uygun olup olmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmede eşya tanımına bakılması gerektiği belirtilmiş olup sürece ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya ListesiT.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından "Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi" yayınlanmıştır.
Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)'nde Yapılan Güncelleme26 Aralık 2016 tarihli ve İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde değişiklik yapılmış olup genelgeye Geçici Madde 6 eklenmiştir.
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelge
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali" konulu Genelge (2021/10) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile kıymetli maden ve taşların 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulmasının dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmiş olup 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere ilişkin uygulanacak dahilde işleme tedbirleri bildirilmiştir.
İzinli Alıcı Sevk İşlemleri
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İzinli Alıcı Sevk İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda izinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS-I statüsüne sahip olmaması halinde eşyanın ithalat işlemlerinin izinli alıcı tesisinde yapılamayacağı, eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu ve 2020/13 sayılı Genelge eki İzinli Alıcı İşlemleri Kılavuzu'nun 3. bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde işlemlere devam edilmesi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin bulunması gerektiği bildirilmiştir.
Ekonomi Reformları Eylem Planı
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Ekonomi Reformları Eylem Planı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından on ana başlık halinde hazırlanan "Ekonomi Reformları Eylem Planı"nın kamuoyunun bilgisine sunulduğu bildirilmiştir.
COVID-19 ve Havacılık
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "ICS COVID-19 Güncel" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları ve havacılık sektörüne ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması20 Mart 2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3743)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın 14 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması20 Mart 2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması24 Mart 2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Ortak Komite Kararlarının Onaylanması20 Mart 2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan ve 7264 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3715)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması24 Mart 2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu On İkinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması21 Mart 2021 tarihli ve 31430 sayılı Resmi Gazete "Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu On İkinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3720)" yayınlanmıştır.
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nde Yapılan Değişiklik23 Mart 2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de "Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/29)" yayınlanmıştır.
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Yapılan Değişiklik25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30)" yayınlanmıştır.
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)'nde Yapılan Değişiklik25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/31)" yayınlanmıştır.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)" yayınlanmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler24 Mart 2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete ile 26 Mart 2021 tarihli ve 31435 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8), (No: 2021/12), (No: 2021/13) ve (No: 2021/15)" yayınlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararlar20 Mart 2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686) ve (Karar Sayısı: 3687)" yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülten No.11UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 19 Mart 2021 tarihli ve 11 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 23 Mart 2021 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Interconnected Business Series: Türkiye-FilistinDEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi ve Karşı Kanat Kuruluşu Filistinli İşadamları Derneği (PBA) iş birliğinde 30 Mart 2021 Salı günü 12.00-13.30 saatleri arasında çevrimiçi "Interconnected Business Series: Türkiye-Filistin" toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin https://bit.ly/3d7eNo3 adresi üzerinde yer alan kayıt formunu en geç 29 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72