Haftalık Bültenler

BREXIT Süreci Kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkileriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "BREXIT Süreci Kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkileri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında yeni dönemdeki ilişkileri şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakerelerin 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış olduğu, ticarette tercihli muamelenin 1 Ocak 2021 tarihinde uygulamaya konulduğu, AB-BK sürecine paralel olarak ülkemiz ile BK arasında yürütülen STA müzakerelerinin tamamlandığı ve 29 Aralık 2020 tarihinde STA'nın imzalandığı bildirilmiştir.
“Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı” ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3577)24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ""Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması", "Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri", "Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı" ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3577)" yayınlanmıştır.
Kağıtsız İhracat Uygulaması Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda kağıtsız ihracat uygulamasının onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinin, BİLGE Sistemi'nde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacağı belirtilmiştir.

Ankara Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek pilot uygulamanın 1 Mart 2021 tarihine alınmasına karar verilmiş olup uygulamanın seyri takip edilerek 1 Nisan 2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılacağı bildirilmiştir.

Ayrıca sarı ve kırmızı hatta işlem gören diğer beyannamelere ilişkin tarama işlemlerinin halihazırda olduğu gibi devam edeceği, "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belgenin beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmeyeceği ve bu beyannameler için de Tek Pencere Sistemi'nde yer alan belgeler ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.
Tüpraş İzmit Rafinerisi Acente Kapı Giriş Uygulamaları
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Tüpraş İzmit Rafinerisi Acente Kapı Giriş Uygulamaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda acenteler ve bağlı olarak çalışılan armatör firmalar adına DTO rafinerisine giriş/çıkış yapacak olan tüm kişi ve araçların giriş izinleri için "Tüpraş Ziyaretçi Portalı" üzerinden (https://ziyaret.tupras.com.tr/ veya https://visitor.tupras.com.tr/) bir önceki gün saat 14.50'ye kadar talepte bulunulması gerektiği, bildirimde bulunulmaması halinde ilgili personel ve araçların rafineriye girişinin mümkün olamayacağı bildirilmiştir.
Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'da Negatif COVID-19 Testi Sunma Zorunluluğuİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "TIR İşleri (Genel)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avusturya'nın Tirol Eyaleti'nde COVID-19 testi yaptırma imkanı bulunmadığı için sürücülerin İtalya'dan Avusturya'ya geçişlerinde Brenner Geçidi'ni kullanmakta oldukları belirtilmiş olup Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'da, Almanya'dan gelen sürücüler için 48 saat öncesinden alınmış negatif COVID-19 testi sunma zorunluluğunun 12 Şubat 2021 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladığı bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasına İlişkin Kanun20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Serbest Ticaret Anlaşması'nın "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasına İlişkin Kanun20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de ve (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Yapılan Değişiklikler21 Şubat 2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete'de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60)" ve "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/61)" yayınlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de, (Tebliğ No: 2007/7)'de, (Tebliğ No: 2007/10)'de ve (Tebliğ No: 2013/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler" yayınlanmıştır.
Şirket Kuruluş Sözleşmesi'nin Ticaret Sicili Müdürlükleri'nde İmzalanması Hakkında Tebliğ'de Yapılan Değişiklik20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete'de "Şirket Kuruluş Sözleşmesi'nin Ticaret Sicili Müdürlükleri'nde İmzalanması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Anket Çalışması
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından "Bakü-Tiflis-Kars Hattı Bağlamında Türkiye'nin Konumunun Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi" konulu bir doktora tez çalışması yapılmaktadır.

Çalışma ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında faaliyet gösteren firmalara yönelik demiryolu hattının hizmet kalitesinin, dağıtım performansının ve bu hatta çalışan firmaların pazarlama performanslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma ve amaç doğrultusunda doldurulması ortalama 10 dakika kadar süren bir anket hazırlanmıştır. Anketten elde edilen verilerin üçüncü taraf kişi/grup/kurum ile paylaşılmayacağı, gizli tutulacağı ve sadece akademik çalışmalar için kullanılacağı da ayrıca belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülten No.07UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 19 Şubat 2021 tarihli ve 07 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 23 Şubat 2021 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
5th Black Sea Region Intermodal 2021Viva Consult tarafından 10 Haziran 2021 tarihinde Elite World İstanbul Hotel'de "5th Black Sea Region Intermodal 2021" forumu düzenlenecektir.

Forumun hedef kitlesi lojistik şirketleri, karayolu taşıyıcıları, demiryolları, nakliye acenteleri, limanlar ve terminaller, gemi sahipleri, konteyner hatları, gemi inşa sahaları ve yatırım şirketleri olup forum programı kapsamında "kargo taşımacılığı pazar trendleri", "karayolu taşımacılığı", "demiryolu taşımacılığı", "Karadeniz Bölgesi'nde denizyolu taşımacılığı ve navlunlar", "liman geliştirme" ve "Intermodal taşımacılık" konulu 6 oturum gerçekleştirilecektir.

Foruma katılım için UTİKAD üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72