Haftalık Bültenler

İtalya A.TR Belgeleri'nin Onaylanmış İhracatçı Yetkisine Sahip Temsilcilerce Düzenlenmeye BaşlamasıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "A.TR Dolaşım Belgesi - İtalya" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İtalya'da son dönemde salgın önlemleri çerçevesinde gümrük idarelerindeki temasın mümkün olduğunca azaltılması amacıyla A.TR Dolaşım Belgesi'nin 13 no'lu kutusunun eşyanın ihracatçısı tarafından değil, ihracatçının adına imza atma yetkisi olan, onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip temsilcilerince doldurulmak suretiyle düzenlenmeye başladığı, bu uygulamaya önümüzdeki dönemde de devam edilebileceği bildirilmiş olup İtalya'da bu şekilde düzenlenmiş olan belgelerin salgın dönemi boyunca gümrük idareleri ve Genel Müdürlük tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar kabul edileceği belirtilmiştir.
ATA Karneleri'nin Elektronik Başvurularıİstanbul Ticaret Odası tarafından "ATA Karnelerinin Elektronik Başvuruları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ATA Karnesi başvurularının elektronik ortama aktarılmasını teminen ATAK Programı'nın oluşturulduğu, programda test aşamasının sonuna gelindiği, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla ATA karnesi başvurularının https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden ATAK Sistemi aracılığıyla yapılacağı ve fiziksel ATA Karnesi satışının yapılmayacağı bildirilmiştir.

Yeni sistemde karne başvurusu yapacak gerçek ve tüzel kişilerin karne basımında kullanmak üzere programda belirtilen renk kodlarında (her bir karne için 9 adet sarı, 9 adet beyaz, 9 adet mavi, 2 adet yeşil) renkli kağıtları edinmeleri ve siyah-beyaz yazıcıya sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir.
Dünya Gümrük Örgütü (WCO) COVID-19 Tıbbi Malzeme GTİP Listesinin Güncellenmesi
Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından hazırlanan COVID-19 tıbbi malzeme GTİP listesi güncellenmiştir.

Listede COVID-19 aşıları, test kitleri, teşhis testlerinde kullanılan cihazlar ve aletler, dezenfektanlar ve tıbbi sarf malzemelerinin sınıflandırılacağı tarife pozisyonları yer almakta olup tüm sınıflandırmalar güncel uluslararası HS 2017 kapsamında yapılmıştır.
BREXIT Süreçleri İle İlgili Tanıtım Rehberleri
AB Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü DG TAXUD tarafından BREXIT süreçleri ile ilgili tanıtım rehberleri yayınlanmış ve yayınlanan rehberler CLECAT aracılığı ile Derneğimize ulaşmıştır.

BREXIT kapsamında yayınlanan rehberlerde Belçika, Fransa, Hollanda ve İrlanda'ya giriş-çıkış yapmak isteyen şoförlerin dikkat etmesi gereken hususlara yer verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti İle EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti İle EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun" yayınlanmıştır.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kanun ile 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve kanunun 373. maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir.
Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 2 Şubat 2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete'de "Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile 9603.21.00.00.19 tarife pozisyonunda yer alan diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacağı bildirilmiştir.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2 Şubat 2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2)" yayınlanmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/6)" yayınlanmıştır.
Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Sektör Analiz Anketi
Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği tarafından Derneğimize "Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Sektör Analiz Anketi" konulu bir bilgilendirme yapılmıştır.

Yapılan bilgilendirmede ağır yük kaldırma ve taşıma sektörü kapasite göstergeleri baz alınarak hazırlanan "Ağır Yük Kaldırma ve Taşıma Sektörü Envanter Çalışması" kapsamında bir analiz anketi hazırlandığı ve anket formunun 5 Mart 2021 tarihine kadar doldurulabileceği belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülten No. 04UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 29 Ocak 2021 tarihli ve 04 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
WOF (World of Freight) EXPO 2021WOF (World of Freight) EXPO 8-10 Eylül 2021 tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenecektir.

WOF Expo, Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleşen ve tüm taşımacılık türleri, lojistik ve diğer ilgili sanayi kollarını kapsayan önde gelen bir fuardır. Fuar; otomotiv, elektronik, üretim, ilaç, hızlı tüketim malları, havacılık, perakendecilik, tarımcılık, kimya sanayi, inşaat ve enerji sanayi gibi kilit sektörleri kapsamaktadır.

Fuar kapsamında seminerler ve panel tartışmaları düzenlenecek olup fuar katılımcıları sektör temsilcileri ile buluşma fırsatı bulacaklardır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72