Haftalık Bültenler

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2021 Yılı Tavan ve Kontrol ÜcretleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2021 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2020 yılı için TÜİK'ten alınan bilgilere göre 12 aylık belirlenen TÜFE oranının %12,28 olduğu ve 2021 yılı için uygulanması gereken tavan ücretin 100,31 TL olarak hesaplandığı belirtilmiştir.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretin 2021 yılı için Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığı'na aktarılacak % 5’lik kısmının ise 5,01 TL olarak hesaplandığı bildirilmiştir.
87.08 Tarife Pozisyonundaki Eşyanın Avrupa Birliği Ülkelerinden İthalinde 2021 Yılı İçin Uygulanacak Olan Hizmet Bedeli
T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından "2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Ücret Tarifesi-İthalat İşlemleri İndirimi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in EK-1 İthalat İşlemleri Bölümü'nde yer alan hizmetler kapsamında kıymet sınırlaması olmaksızın 87.08 tarife pozisyonundaki eşyanın (çeşitli mekanik parçalarla donatılmış ya da donatılmamış, motorları takılmamış şasiler) Avrupa Birliği ülkelerinden ithalinde tebliğde yer alan asgari ücretlerin dikkate alınmayacağı ve 2021 yılı için hizmet bedelinin 253 TL olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal ŞahadetnamesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şahadetnamesi" konulu bir genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12) uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ithal şahadetnameleri ve nihai kullanım sertifikalarının Tek Pencere Sistemi'ne alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtilmiş olup T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 1082 kodlu TPS-İthal Şahadetnamesi ve 1083 kodlu TPS-Nihai Kullanım Sertifikası'nın başvuruları ile iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin gerçekleştirilecek işlemlere yer verilmiştir.
Aşıların Kuru Buz Kullanılarak Taşınması (UOD-2020/5G) Konulu GenelgeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı tarafından "Aşıların Kuru Buz Kullanılarak Taşınması (UOD-2020/5G)" konulu bir genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların düşük sıcaklıklarda taşınabilmesi için gereken ve kuru buz olarak bilinen katı karbondioksitin uluslararası ve ulusal mevzuatlar kapsamında hava aracı teçhizat üreticilerinin dokümanlarında belirtilen sınırların üstünde kalan miktarlarda hava aracında (kargo veya UOD-2020/2G kapsamında kabinde) taşınması sırasında hava aracında ve yerde görev alan tüm personel için olası toksik ve kimyasal etkilerini önlemeye veya azaltmaya yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin gereklilikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Özbekistan'da Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi MuafiyetiTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Özbekistan'da Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 2020 yılı sonuna kadar Özbekistan'a ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak belirlenen ürünlerdeki muafiyetin 30 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile (beyaz ve diğer şekerler hariç) 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
Cezayir'de İthalat Bedellerinin Ödenmesi ZorunluluğuTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Zorunluluğu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Cezayir'e yapılacak ihracatlarda halihazırda akreditif ve vesaik mukabili ödeme yöntemlerinin kullanılmakta olduğu ve son yıllarda dış ticaret açığı veren ülkenin, ithalatını azaltmayı veya kısıtlamayı hedefleyen uygulamaları tatbik ettiği, Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan değişiklikle stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricindeki ithalat bedeli ödemelerine malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğu getirildiği bildirilmiştir.
Fas'ın Ülkemizden Hazır Giyim ve Tekstil İthalatında Vergi Oranlarıİstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından "Fas'ın Ülkemizden Hazır Giyim ve Tekstil İthalatında Vergi Oranları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fas Gümrük Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayınlanan 29 Aralık 2020 tarihli ve 6128/211 sayılı sirkülerde, 18 Aralık 2020 ve 6944-Bis sayılı Fas Resmi Gazetesi'nde yayınlanan "2021 Yılı Finans Kanunu" uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında %10 ve %17,5 oranlarına tabi olan ve 2020 yılında %30 olarak açıklanan bazı hazır giyim ve tekstil ürünleri için ithalat vergisi oranının 2021 yılı için %40’a yükseltildiği belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca Türkiye’den yapılan belirli hazır giyim ve tekstil ürünleri ithalatında, 2020 yılında %30 ithalat vergi oranı baz alınarak %27 oranında uygulanan korunma önlemi uygulamasının, 2021 yılı için %40 ithalat vergi oranı baz alınarak hesaplandığı ve uygulanan korunma önlemi vergisi oranının %36 olarak belirlendiği bildirilmiştir.
Suudi Arabistan Saber Kayıt Sistemiİstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından "Suudi Arabistan Saber Kayıt Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Suudi Arabistan’da kullanılmakta olan Saber Elektronik Kayıt Sistemi’nin üreticileri, ithalatçıları, Suudi Arabistan Standartlar Kurumu (SASO) onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, Suudi gümrüklerini ve ticaretle ilgili diğer idareleri tek bir sistemde birbirine bağlamak amacıyla kurulan bir çevrimiçi doğrulama aracı olduğu, Saber’in teknik düzenlemeye tabii olan veya olmayan ürünlerin (gıda, ilaç, kozmetik, tarım ve medikal ürünler gibi başka düzenlemelere tabii belli ürünler hariç) ülkede piyasaya sürülmesine dönük hazırlandığı ve bu kapsamda kullanıma alındığı belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca Saber Kayıt Sistemi’nin internet sayfasında (saber.sa), teknik mevzuat kapsamında olmayan tüm ürünler için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygunluk beyanı (self-declaration certificate) ve sevkiyat talep belgesi (shipment request certificate) alımında sisteme kayıt yaptırmanın zorunlu hale geldiği bildirilmiştir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler
9 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) ve (Tebliğ No: 2021/4)" yayınlanmıştır.
Veri Sorumluları Tarafından İletişim Kanallarına Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete'de "Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu'na aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura vb. belgelerin gönderilmesinin önlenmesini teminen kanunun 12. maddesinin birinci fıkrası gereğince veri sorumluları tarafından kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların oluşturulması adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmiştir.
Dijitalleşme Sanal FuarıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda KOBİ ve girişimcilerimizin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamaları amacıyla 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde "TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı" gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Sanal fuar etkinlikleri kapsamında ülkemizin önde gelen yazılım, telekomünikasyon ve e-ticaret firmaları stand açarak KOBİ'lerin ihracata dayalı büyümeleri aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişmeleri, gerekli araçları tanımaları ve potansiyel iş birlikleri geliştirmeleri hedeflenmekte olup iki gün sürecek webinarlar ile "yazılım", "e-ticaret" ve "telekomünikasyon" sektörlerinde dijitalleşme ve bu sektörlere yönelik dijital dönüşüm örnekleri katılımcılarla paylaşılacaktır.
CLECAT E-Bülten No.01
UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 8 Ocak 2021 tarihli ve 01 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-Bülten No.239UTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 12 Ocak 2021 tarihli ve 239 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72