Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, HALI İHTİSAS GÜMRÜĞÜ OLARAK YENİDEN YETKİLENDİRİLDİ

ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, HALI İHTİSAS GÜMRÜĞÜ OLARAK YENİDEN YETKİLENDİRİLDİ

ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, HALI İHTİSAS GÜMRÜĞÜ OLARAK YENİDEN YETKİLENDİRİLDİ30.07.2012

27 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de, 93 Seri No.lu “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ yayımlanmadan önce halı ihtisas gümrüğü uygulaması, Makam Onayları ve 2011/3 sayılı İhtisas Gümrüğü Genelgesi çerçevesinde yürütülmekteydi.
 
Bakanlığımız taşra teşkilatının yeniden yapılanması sonucu yasal alt yapının yeni teşkilat yapılanmamıza uygun şekilde revize edilmesi ve ihtisas gümrükleri uygulamasını belirleyen mevzuatımızın da güncellenmesi ve yeknesak yapıya kavuşturulması gereklilikleri ortaya çıkmıştır.
 
Dolayısıyla; Bakanlığımızca, 2011/3 sayılı Genelge kapsamında yer alan ihtisas uygulamasına tabi her bir eşya grubu için müstakil bir tebliğ düzenlemesinin yapılmasına karar verilmiştir.
 
Bu çerçevede 2011/3 sayılı Genelgede belirtilen hükümler, 93 Seri No.lu Tebliğ kapsamına
alınarak; halı ihtisas gümrüğü uygulamasının, ismi değişen gümrük idarelerinin yeni isimleriyle yer aldığı bir tebliğ çerçevesinde daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ ile,
 
• Avrupa Birliği menşeli olmayan belirli gümrük tarife istatistik pozisyonundaki halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Gümrük Müdürlüğünden yapılması ve
 
• Tarife pozisyonları belirtilmeyen ve 57 nci fasılda yer alan halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tekstil ihtisas gümrüklerinden yapılması,
Yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
Bununla birlikte;  
 
• Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen,
 
• Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve
 
• Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,
 
Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi yönünde düzenlemeye gidilmiştir. 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı