Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Demiryolu / TCDD BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLİŞİM YATIRIMLARIYLA YENİ DEMİRYOLU ÇAĞINA HAZIRLANIYOR

TCDD BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLİŞİM YATIRIMLARIYLA YENİ DEMİRYOLU ÇAĞINA HAZIRLANIYOR

TCDD BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLİŞİM YATIRIMLARIYLA YENİ DEMİRYOLU ÇAĞINA HAZIRLANIYOR25.07.2012

Yük taşımacılığındaki payını yükselterek uluslararası koridorlardaki rolünü güçlendirmeye odaklanan Türkiye demiryolu sektörünün başlattığı yatırım hamlesinde aslan payını bilişim alıyor. Türkiye'nin ulaştırma politikalarında başrollerden birini demiryoluna verdiğini söyleyen TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, “Türk demiryollarının gelişen teknolojiye cevap verebilmesi için yatırımlar artarak devam ediyor” diyor. Karaman, bu yıl BT yatırımlarına 12 milyon TL ödenek ayrıldığına da dikkat çekiyor.

60 yıllık ihmal sürecinden sonra 2003'den bu yana öncelikli sektör olarak belirlenen demiryolunda başta teknolojiye yapılan yatırımlarla 'Kara tren gecikir, belki hiç gelmez' söylemi de tarihe karıştı. Yolcu taşımacılığından %10, yük taşımalarından da %15 pay almayı hedefleyen demiryolu sektöründe son 9 yılda 80'in üzerinde proje hayata geçti. İleri demiryolu sistemi olan Yüksek Hızlı Tren teknolojisinde Türkiye dünyada 8., Avrupa'da ise 6. ülke konumuna gelirken, Avrupa ve Asya kıtasını birbirine bağlayacak ve yük taşımacılığında önemli fırsatlar yaratacak Marmaray Projesi'nin startı verildi.

Demiryolunun teknolojik gelişmelerle birlikte en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu söyleyen T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Yeni Demiryolu Çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıla yakışır projeleri en ileri teknolojileri kullanarak hayata geçirdiklerine dikkat çekiyor. Karaman şöyle konuşuyor: “Ulaştırma yatırımlarında demiryolu sektörünün payı giderek artıyor. Çünkü globalleşen dünyada, yapım maliyeti ucuz, kullanım ömrü uzun, petrole bağımlı olmayan demiryolu sistemi ekonomik, hızlı, güvenli bir ulaşım hizmetinin en akıllıca yolu… Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü işlevi gören ve bölgesinde her geçen gün güçlenen Türkiye'de ulaşım sisteminin bel kemiği de ileri teknolojiye sahip  demiryolu sistemi olacak. TCDD olarak bunu başarmaya çalışıyoruz.”
 
Türkiye'de demiryolu taşımacılığında başlatılan teknolojik dönüşüm hamlesinin yansımalarını sizden dinleyebilir miyiz? 
 
60 yıldır göz ardı edilen demiryolları son dönemde uygulanan yeni politikalar sayesinde dinamik ve ileri teknolojiye sahip bir hale geldi. Öncelikli sektör olarak belirlenen demiryolunda; hızlı tren hattı inşa ederek Türk halkını hızlı trenle tanıştırmak, mevcut hatlarımızı ve araç parkımızı modernize ederek trenlerimizi hızlandırmak, ileri demiryolu sanayisini geliştirmek, demiryollarını, dünyada olduğu gibi yeniden yapılandırarak daha etkin ve verimli bir kuruluş haline getirmek ana hedeflerinde çalışmalarımız devam ediyor.
 
 
Bugün, mevcut durumda ülkemizde 8.770 km. uzunluğunda konvansiyonel ana hat, 2.342 km. uzunluğunda tali hat, 888 km. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı olmak üzere toplam olarak 12.000 km. uzunluğunda hat bulunuyor.
 
334 farklı lokasyon tek merkezden kontrol altında!
 
TCDD dağıtık ve yönetilmesi zor bir yapıya dönüşen BT altyapısını da yeni yatırımlarla güçlendiriyor. Bu kapsamda bilişim altyapınıza yönelik son dönemde hayata geçirdiğiniz projelerden söz eder misiniz?
 
Sistem salonunda 90 adet Server ile Kurumsal Kaynak Yönetim Projesi (KKY), Elektronik Bilet Satışı (EYBİS), Log ve Sunucu Yönetimi, Yük Takip Sistemi vb. Uygulamalar için TCDD genelinde hizmet veriliyor.
 
Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi 2007 yılında başladı ve 2011 yılında da kabulü yapıldı. Bu proje ile demiryolunun tamamını kapsayacak şekilde ERP paket programı alınırken, alanında uzman çalışanlarla demiryoluna entegrasyonu sağlandı ve 334 lokasyonda iletişim altyapıları merkeze bağlandı. Böylelikle hızlı güvenli ve tek noktadan kontrolü sağlanan TCDD iletişim ağı oluştu. KKY projesinin dokuz alt modülünden biri olan Uluslararası Bilet Satış modülü ile de aynı altyapıyı kullanan ülkeler arasında uluslararası bilet satışına başlandı.
 
 
Gelişen bu sistemlerde karmaşıklığı önlemek, sunucu ve client'larda meydana gelebilecek arızalara anında müdahale edebilmek,  ayrıca 5651 sayılı kanununun gereklerini yerine getirebilmek için 2011 yılında Log ve Sunucu Yönetimi Projesi hayata geçirildi. Yine yurtiçi yolcu bilet satışı konusunda daha etkin ve hızlı bir şekilde gelişen taşınabilir bilgisayar teknolojisine uygun olacak şekilde cevap verebilmek için mevcut bilet satış sistemi üzerine yeni Elektronik Yolcu Bilet Satış Projesi'ne (EYBİS ) başlanarak ihalesi yapıldı. Tüm sistemlerin felaket anında geri dönüşünü sağlayabilecek Felaket Kurtarma Merkezi projesi  (FKM) çalışmaları ise halen yürütülüyor.
 
Bunlarla birlikte kuruluşumuzca demiryolu güzergahı boyunca fiber optik kablo üzerinden telekomünikasyon sinyalizasyon ve elektrifikasyon tesisleri için gerekli olan bilgi ve ses haberleşmesinin yapılması, GSM-R sisteminin iletim altyapısının oluşturulması, değişik hizmetlerinin yürütüldüğü bilgisayar sistemleri için data iletiminin sağlanması amacıyla telekomünikasyon sistemi projeleri de devam ediyor.
 
2012'de BT yatırımları için 15 milyon lira ayrıldı
 
BT altyapınıza dönük yatırımlarınıza 2012 yılında ne kadarlık bir bütçe ayırdınız? Yatırım maliyeti en yüksek olan projeniz hangisiydi?
 
2012 yılı için bu alana 15.000.000,00 TL ödenek ayrıldı. Bu yıl içerisinde yatırım maliyeti en yüksek olan projemiz ise 4.400.000,00 dolar ile Elektronik Yolcu Bilet Satış Projesi… Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi de yaklaşık 9.700.000 dolara mal oldu.
 
DEMİRYOLLARI HARİTASI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞECEK
 
10. Ulaştırma Şurası'nda alınan kararlar çerçevesinde, 2023 yılına kadar ulaşım sektörüne yapılacak olan 350 milyar dolarlık yatırımın 45 milyar dolarının demiryolu sektörüne yapılması bekleniyor. TCDD'nin 2023 hedefleri arasında; konvansiyonel demiryolu ağını genişleterek 4000 km daha demiryolu yapmak ve mevcut durumdaki YHT hat uzunluğunu 10.000 km'ye çıkartmak bulunuyor. Böylece, 2023 yılına kadar konvansiyonel hat ve YHT hattı toplam uzunluğu 26.000 km'ye ulaşacak. “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Taslağı” üzerinde çalışmalar devam ederken, demiryolu sektör payının artırılması için mevcut hatların yenilenmesi ve bakımı çalışmaları devam ediyor. Halihazırda sadece %33'ü sinyalli olan hatların tamamı 2023'e kadar sinyalli hale gelirken, konvansiyonel ana hattın elektrifikasyonunu tamamlamak da hedefler arasında. Marmaray Projesi'ni bitirmek, demiryolu işletmeciliğinde özel sektör payını  %50'ye çıkartmak, yeni taşıma koridorları geliştirmek, planlanan lojistik merkezlerle birlikte Küresel Lojistik Köyler hayata geçirmek ajandamızdaki diğer önemli başlıkları oluşturuyor.
 
Kaynak:UTA Lojistik
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr