Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / BALO HATA AFFETMEYEN BİR TÜRKİYE PROJESİDİR

BALO HATA AFFETMEYEN BİR TÜRKİYE PROJESİDİR

BALO HATA AFFETMEYEN BİR TÜRKİYE PROJESİDİR17.07.2012

Anadolu üzerinden Avrupa'ya yapılan dış ticaret hacmine ivme kazandırmak için oluşturulan BALO, hem ortaklık yapısı hem de sunacağı güçlü kazanımlarla ‘global ölçekli’ bir Türkiye projesine dönüşüyor. BALO A.Ş.'ye ortak olan tek sivil toplum kuruluşu UTİKAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, yeni rotalar ve taşıma kapasitesiyle dış ticaret ve lojistik sektöründe önemli bir sıçrama yaratacak olan BALO'nun hata affetmeyen ve başarılı olması gereken bir Türkiye projesi olduğunu söylüyor.

2005 yılında Manisa'da doğan ve günümüzde bölgesel kimliğinden sıyrılarak milli bir projeye dönüşen Batı Anadolu Lojistik Organizasyonları (BALO), yaratacağı alternatif taşıma modelleri ve avantajlı güzergahlarla Türk sanayicisi ve lojistikçisinin yanı sıra dünyanın da yakından takip ettiği projeler arasında yer alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde gerçekleştirilecek BALO Projesi, Anadolu sanayicisinin ve ihracatçısının intermodal taşımacılık çerçevesinde Avrupa'ya ulaştırılması, bu anlamda Türkiye'nin dış ticaret kapasitesinin artırılması açısından oldukça önemli bir girişim olarak görülüyor. Kurulacak yeni bağlantılarla bir dünya projesi haline gelecek olan BALO ile bir yandan Türk malları Avrupa'ya taşınırken, diğer yandan Viking Treni ile bu hattın İskandinav ülkelerine kadar uzatılması öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte Hicaz Demiryolu bağlantısı ile BALO'nun Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı da olması planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesi için TOBB'un yanı sıra sanayi ve ticaret odaları/ ticaret borsaları/ organize sanayi bölgelerinin katılımıyla 92 ortağın bir araya gelerek oluşturduğu Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. bu özelliğiyle aynı zamanda Türkiye'de örnek bir şirket modeli sunuyor. Bu organizasyonun tek sivil toplum kuruluşu olarak katılan UTİKAD ise bu adımla Türkiye'nin lojistik yapılanmasının uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesi için her platformda üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini bir kez daha gösteriyor.

 
‘Projeye tüm tecrübemizi ve deneyimimizi aktaracağız’
 
BALO'nun Türkiye'nin lojistik yapılanmasında etkin ve verimli bir seçenek olacağını görerek proje için kurulan şirkete 50 bin TL sermeye ile ortak olduklarını belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, dernek olarak hem diğer sivil toplum kuruşları ile olan ilişkileri hem de lojistik sektöründeki deneyimleriyle projeye önemli bir katkı sunacaklarını ve dinamizm kazandıracaklarını söylüyor. Erkeskin, ortaklık için gerekli olan sermayeyi ise üyelerden değil derneğin öz kaynaklarından karşıladıklarını belirtiyor.
 
 
Projede dernek olarak nasıl bir rol üstlenecekleri konusunda da bilgi veren Turgut Erkeskin şunları aktarıyor: “Projede nelerin yapılması ve hangi adımların atılması gerektiği konusunda UTİKAD'ın ve üyelerinin sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi aktarmak öncelikli vazifemiz. Demiryolu ve intermodal taşımacılık konusunda UTİKAD olarak çok güçlü bir bilgi birikimiz ve kabiliyetimiz var. Dolayısıyla UTİKAD'ın varlığı BALO'ya çok ciddi bir sektörel destek sağlayacak. Dernek olarak ihracat ve ithalatçılar ile yaptığımız işbirliklerimiz, yurtiçi ve yurtdışında intermodal taşıma operatörleriyle olan temaslarımızla, taraf olduğumuz ikili ve çoklu işbirlikleriyle BALO'ya tüm deneyim ve tecrübemizi aktaracağız.”
 
Asya, Baltık ve Körfez ülkelerine kapı açacak
 
BALO'nun sadece Avrupa'ya çıkışta değil, Asya, Baltık ve Körfez ülkelerine yönelik yapılacak bağlantılarla intermodal bir projeye dönüşebilecek özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Erkeskin, aynı zamanda ihracat, ithalat ve üçüncü ülkeler arası transit taşımacılığın gelişmesine katkı sunacağını söylüyor.
 
Proje kapsamında ilk taşımalara 2013 yılında başlanmasının hedeflendiğini aktaran Erkeskin, “BALO projesi intermodal bir projedir. Bu projeyle ilgili olarak 45 feet konteynerler ve vagonlar temin edilecek, gemiler satın alınacak ya da kiralanacak. Yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa'da tayin edilecek önemli lojistik merkezler ile anlaşmalar yapılacak ve oralara blok tren seferleri düzenlenecek. Lojistik sektörü açısından BALO yeni bir taşıma hattı olacak” diyor.
 
 
Ek taşıma kapasitesi yaratacak
 
Turgut Erkeskin, BALO'nun bugün var olan taşıma sistemlerine bir rakip değil, kendi kapasitesini yaratacak bir proje olacağını söylüyor. Erkeskin, “Dış ticaretimiz artıyor. Dış ticarette Avrupa'nın payı çok büyük. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin payları ise gittikçe artma eğiliminde. Bu nedenle yeni taşıma kapasitelerine ihtiyacımız var. BALO yeni bir taşıma kapasitesini gündeme getiriyor. Genel trend taşımalarda karayolundan, demiryoluna kayışı gösterse de bu kayış mutlak olarak oradaki yükün artık demiryolları ile taşınması değil, artan yük hacminden demiryolunun payının artması demek. Bu projeyle karayolunun da payı artacak. BALO demiryolu taşımacılığını özendirirken çevreye duyarlı, çıkış ve varış saati belli bir servis kullanıma sunulacak. İntermodal taşımacılık ile kapıdan kapıya konteyner içinde hasarsız, eksiksiz taşıma gerçekleştirilecek. Bu taşımalarda vize, kota problemleri olamayacak dolayısıyla hızlı bir akış sağlanacak” diye konuşuyor.
 
 
Büyük Anadolu Projesi'ne doğru
 
Merkezi İzmir Pınarhisar'da bulunan BALO A.Ş.'nin ilk Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı 22 Haziran tarihinde İzmir'de gerçekleştirdiği bilgisini veren Erkeskin, bu toplantıda isim değişikliğinin gündeme geldiğini söylüyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada “BALO'nun artık bir Batı Anadolu Lojistik Projesi değil, bir büyük Anadolu lojistik projesi olduğunu” dile getirdiğini aktaran Erkeskin, “Bu hattı kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor. Yaşanan bu gelişmeler ışığında toplantıda projenin adının 'Büyük Anadolu Projesi' şeklinde değiştirilmesi gündeme geldi” diyor.
 
 
BALO A.Ş.'nin tamamen ortakların mali katkılarıyla kurulan bir şirket olduğunu belirten Erkeskin, ancak projenin AB destek programlarından yararlanması konusunda girişimde bulunmasının Yönetim Kurulu'nun gündemine alabileceğini söylüyor.
 
Erkeskin, UTİKAD üyelerinin BALO projesinden özel bir indirim almayacağını, ancak fiyat tarifeleri oluşturulurken bir takım özel volum anlaşmaları yapılabileceğini sözlerine ekliyor.
 
Yönetim Kurulu'nda UTİKAD da yer alıyor

BALO A.Ş.'nin yönetim yapısı hakkında da bilgi veren UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin,  kuruluş aşamasında 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu sayısının 11 kişiye çıkarıldığını söylüyor. Erkeskin UTİKAD olarak Yönetim Kurulu'nda yer alarak projeye ortak olmanın ötesine geçip, aktif rol oynadıklarını belirtiyor. Erkeskin, BALO A.Ş.'de A, B ve C olmak üzere üç tip hisse bulunduğu bilgisini vererek şunları aktarıyor: “A grubu hisseler TOBB'a ait, B grubu hisseler ilk kuruluşu gerçekleştiren TOBB dışındaki oda ve borsalara ait, C grubu hisseler ise bizimle beraber sonradan katılım sağlayan oda, borsalara ait. Yönetimde 3 tane A, 4 tane B ve 4 tanede C grubu hissedar bulunuyor. İlk Yönetim Kurulu toplantımızı henüz yapmadık. Yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedeflenen toplantıda iş bölümü gerçekleştirilecek.”

 
Yönetim Kurulu dışında oluşturulacak bir çekirdek kadro ile işlerin daha profesyonel yürütüleceğini belirten Erkeskin, yurtdışındaki çalışmalar için ise İstanbul'da bir ofis açılacağını söylüyor. Erkeskin, “Öncelikle BALO bir dernek değil. Karı, zarı olacak bir şirket olacak. Bu proje, hata affetmeyen ve başarılı olması gereken bir Türkiye'nin projesi” değerlendirmesinde bulunuyor.
 
Kaynak: UTA Lojistik
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr