Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI13.06.2012

Türkiye Gümrük Bölgesine girip, Türk limanlarına gidecek deniz taşıtları, gidecekleri limana varmadan önce yolda kontrole tabi tutulabilecek.

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların kontrolü, mobil kontrol ekipleri tarafından da yerine getirilebilecek.
 
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların kontrolü, mobil kontrol ekipleri tarafından da yerine getirilebilecek. Taşıtların kontrolü günün her saatinde yapılabilecek.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, gümrüklü sahanın tanımı yeniden yapıldı. Gümrüklü saha, gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanları olarak belirlerdi.
 
Türkiye'ye ithal edilmek üzere getirilen eşyanın CIF (mal bedeli, sigorta ve navlun) kıymetinin belirlenmesi için gerekli olan nakliyat abonman sözleşme örneğinin gümrük beyannamelerine eklenme zorunluluğu kaldırıldı.
 
Yönetmelik değişikliğine göre, Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıtların kontrolü, mobil kontrol ekipleri tarafından da yerine getirilebilecek. Taşıtların kontrolü günün her saatinde yapılabilecek.
 
Transit rejimi kapsamında eşya taşıyan yerli ve yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye Gümrük Bölgesinde seyrettikleri ve bulundukları sürede, gümrük gözetimi ve kontrolüne tabi olacak, bu taşıtlara ilişkin gümrük gözetimi elektronik uydu takip cihazları vasıtasıyla da
gerçekleştirilebilecek.
 
Türkiye Gümrük Bölgesine girip, Türk limanlarına gidecek deniz taşıtları, gidecekleri limana varmadan önce yolda kontrole tabi tutulabilecek.
 
Yurt dışından gelip Türkiye Gümrük Bölgesine giren ancak Türk limanlarına girmeyecek olan gemiler ihbar, şüphe, suçüstü halleri veya risk analizi kapsamında kontrole tabi tutulabilecek.
Yabancı limanlardan gelen gemilerin işleticisi veya temsilcisi, deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce, istenilen formu doldurarak veri işleme tekniği yolu ile gümrük idaresine bildirimde bulunacak.
 
Türk limanları ve iskeleleri arasında taşımacılık yapan gemilere uygulanacak gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin hükümler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek.
 
-Gümrük antrepoları-
 
Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmeyecek.
 
Geçici depolama yeri işleticisi hak ve yükümlülükleri izin üzerine başka bir kişiye devredilebilecek.
 
Antrepoların daha etkin gümrük gözetimi ve denetiminin sağlanabilmesi için antrepo olarak açılmak istenen yerin, ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması yönünde de değişikliğe gidildi.
 
Yetkililerden alınan bilgiye göre, gümrük yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde gümrük muhafaza hizmetlerinin de revize edilerek dinamik hale getirilmesi amaçlandı.
 
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve bölgeden giden taşıtların gümrük idarelerine bildirim süreleri kısaltılarak, bildirimlerin elektronik ortamda yapılması sağlandı.
 
Bu arada, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.
 
Kaynak:Deniz Haber
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr