Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TÜRKLERİN ULAŞTIRMADAKİ AR-GE BAŞARISI

TÜRKLERİN ULAŞTIRMADAKİ AR-GE BAŞARISI

TÜRKLERİN ULAŞTIRMADAKİ AR-GE BAŞARISI 06.06.2012

2007 yılında başlayan ve 2013 yılında tamamlanacak olan AB 7'nci Çerçeve Programı, Ar-Ge çalışmalarına 53.2 milyar avroluk dev bir bütçe ayırdı. Ulaştırma alanı ile ilgili projelere de 4.6 milyar avronun ayrıldığı Çerçeve Programı'ndan bu zamana kadar birçok Türk firması destek aldı.

 Günümüzde birçok şirket rekabette bir adım öne geçebilmek için Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem veriyor. Avrupa Birliği (AB) de kendi bünyesinde oluşturduğu programlarla Ar-Ge çalışması yapan firmaları destekliyor. Bu programlar Avrupa Komisyonu Araştırma ve İnovasyon Genel Direktörlüğü tarafından koordine ediliyor. Programlardan en çok bilineni ise ve 7'ncisi (2007-2013 yıllarını kapsıyor) yapılan Çerçeve Programları. Aralarında ulaştırmanın da olduğu birçok programa destek veren Çerçeve Programları'nın amacı temel ve uygulamalı araştırmalara destek sağlamak.

AB'nin 6'ncı Çerçeve Programı'ndan sonra sürece dahil olan Türkiye'nin AB ile irtibatını Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) sağlıyor. Ayrıca Brüksel'de TurBo ofisi kurularak kurumlara yerinde de destek sağlanıyor. AB'nin sağlamış olduğu proje desteklerinden Türkiye'deki yerleşik tüm üniversite, araştırma kuruluşları, firmalar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve devlet kuruluşları ortak veya proje yürütücüsü olarak yer alabiliyor. Türkiye'nin AB tarafından verilen proje desteklerinden aldığı payın, yaptığı bütçe desteğinin altında kaldığı belirtiliyor. Yani Türkiye'deki firmaların proje sayılarını çoğaltması ve sağlanan fonlardan daha fazla faydalanması gerekiyor.

Projelerde yer almak için en önemli kriterler arasında komisyon tarafından yapılan proje önerisi çağrılarına uygun yeniliklerin yapılıyor olması, proje ortaklarının konusunda uzman ve yenilikçi olmaları ve proje konsorsiyumunun mali ve idari açılardan proje yönetimi konusunda tecrübeli olmaları aranıyor.

HANGİ ÜLKELER PROJELERE DAHİL OLUYOR?

İlki 1984 yılında başlayan ve dünyanın en büyük bütçeli sivil araştırma programı olan AB Çerçeve Programları, üye ülkeler, yeni üye ülkeler ve aday ülkeler arasında topluluk politikalarına ilişkin farkı alanlardaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. 27 AB üyesi ülke dışında Çerçeve Programı'na, Asosiye Ülkeleri adı verilen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Hırvatistan, Makedonya, İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Sırbistan, Norveç, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek ve Faroe Adaları üye ülkelerle aynı koşullarda programa katılabiliyor. Programa ayrıca Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri yani Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortak Ülkeleri, Batı Balkan Ülkeleri de özel katılım kurallarına göre sınırlı olarak programa dahil olabiliyor.

Peki AB Çerçeve Programı'nda yer almanın faydaları neler? Bu faydaları yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek, Ar-Ge çalışmalarında riski düşürmek, planlanan araştırmanın mali açıdan desteklenmesi, kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim, kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirliği imkanı bulmak, rekabetin dışında kalmamak ve tanınırlığı artırmak olarak sayabiliriz.

53.2 MİLYAR DOLARLIK DEV FON

AB 7'nci Çerçeve Programı'nın ana yapısı, 'İşbirliği', 'Marie-Curie Burs ve Destek Programları', 'Fikirler' ve 'Kapasiteler' olmak üzere 4 özel programdan oluşuyor. Bu 4 özel programa, AB Ortak Araştırma Merkezi'nin faaliyetleri ve nükleer araştırmalara destek veren Euratom etkinlikleri de dahil ediliyor. Peki bu özel programlara ayrılan bütçenin dağılım nasıl? 7'nci Çerçeve Programı'nda 'İşbirliği'ne 32.4 milyar avro, 'Fikirler'e 7.5 milyar avro, 'Marie-Curie Burs ve Destek Programları'na 4.7 milyar avro, 'Kapasiteler'e 7.5 milyar avro ve Euratom etkinliklerine de 2.7 milyar avro olmak üzere toplam 53.2 milyar avroluk fon bulunuyor.

2007-2013 yılları arasında dağıtılan/dağıtılacak olan 7'nci Çerçeve Programı'nda 'Ulaştırma' adı altında hazırlanan projelere yapılacak destek miktarı 4.16 milyar avro olarak belirlendi. Ulaştırma alanı (havacılık dahil), İşbirliği Özel Programı'nın 10 tematik alanından biri arasında yer alıyor ve 3 alt alandan meydana geliyor. Bu 3 alt alan Havacılık ve Havayolu Ulaştırması, Yüzey Ulaştırması ve Avrupa Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi'nin (Galileo) desteklenmesinden oluşuyor. Bu 3 alt alan yüzey ulaştırmasının daha temiz hale getirilmesi, mod değişiminin teşvik edilmesi ve ulaştırma koridorlarındaki sıkışıklığın giderilmesi, sürdürülebilir kentiçi ulaşımın sağlanması, emniyet ve güvenliğin arttırılması, rekabetçiliğin güçlendirilmesi ve kesişen etkinliklerin (tüm modlar) yer aldığı aktiviteleri içeriyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Her yıl, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7'nci Çerçeve Ulaştırma Alanı çağrıları açılıyor ve çalışma programı yayınlanıyor. Çalışma programında belirtilen konulara göre en az 3 farklı ülkenin oluşturduğu konsorsiyumun hazırladığı projeler Avrupa Komisyonu'na elektronik ortamda sunuluyor. Bağımız hakemler tarafından değerlendirilen projelerden başarılı bulunanlar aldıkları puanlara göre sıralanıyor ve üst sıralarda yer alan projeler bütçe yeterliliğine göre fonlanmaya hak kazanıyor.

Uluslararası bilgi günü ve proje pazarı etkinlikleri, kuruluşlarının kendilerini uluslararası arena da tanıtma, ulaştırma alanı çağrılarına hazırlanan projeleri hakkında bilgi sahibi olma, konsorsiyum oluşturma ve oluşturulacak konsorsiyumlara partner olarak katılma fırsatları sunan önemli platformlar arasında yer alıyor.

DESTEKLENEN TÜRK PROJELERİ

7'nci Çerçeve Programı'nın Ulaştırma alanında bu zamana kadar birçok Türk kuruluşu uluslararası partnerleri ile ortaklaşa yaptığı birçok projeye destek aldı. İşte bu projelerden bazıları:

DIVEST

Proje Adı: DIVEST (Dismantling of Vessels with Enhanced Safety and Technology/Gemi Sökümünde Emniyet ve Teknolojinin İyileştirilmesi)
Türk Ortaklar: 9 Eylül Üniversitesi, Leyal Turizm İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Proje Süresi: 41 Ay (01.08.2008-31.12.2011)
Proje nedir?: Gemi sökümü konusunda karar alıcıların karar alma sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için güncel bilimsel bilgilere ihtiyaç duyuluyor. DIVEST Projesi, gemi sökümü sürecini sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan ele alarak gemi söküm ve altyapı optimizasyonunu sağlayabilecek, risk ve ekonomiyi bütünleşik olarak yansıtan bir çerçeve tanımlamayı hedefliyor.

STAR-NET TRANSPORT

Proje Adı: Star-net Transport (European Network to Support the Sustainable Surface Transport SMEs/Yüzey Ulaştırması KOBİ'lerini Destekleyecek Avrupa Ağı)
Türk Ortak: TÜBİTAK
Proje Süresi: 33 Ay (01.05.2009 âÂ31.12.2011)
Proje nedir?: Star-net Transport projesi yüzey ulaştırması (SSTâÂSurface Transport) alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerin 7'nci Çerçeve Ulaştırma alanına katılımlarını artırmayı amaçlıyor.

CONDUITS

Proje Adı: CONDUITS (Coordination Of Network Descriptors for Urban Intelligent Transportation Systems/ Kentiçi Akıllı Ulaşım Sistemleri Ağ Tanımlayıcıları Koordinasyon Projesi)
Türk Ortak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Süresi: 26 Ay (01.05.2009- 30.06.2011)
Proje nedir?: Avrupa belediyelerine akıllı ulaşım sistemleri projelerine yatırım kararı alma konusunda yardımcı olacak performans belirleyicilerinin geliştirilmesini ve belediyelerin akıllı ulaşım sistemleri konularındaki tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak.

ETNA

Proje Adı: ETNA (European Transport NCP Alliance/Avrupa Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktaları Birliği)
Türk Ortak: TÜBİTAK
Proje Süresi: 56 Ay (01.04.2008- 30.11.2012)
Proje nedir?: 7'nci Çerçeve Programı Ulaştırma alanı Ulusal İrtibat Noktaları (UİN) arasındaki işbirliğini güçlendirecek bir koordinasyon mekanizmasının geliştirilmesini ve uygulanmasını gerçekleştirmek.

HOVERSPILL

Proje Adı: HOVERSPILL (MultiEnvironment Air Cushion Oil Spill Fast Response & Post Emergency Remediation System/ Denize Dökülen Petrol İçin Acil Çözüm Sistemleri)
Türk Ortak: Admarin Designers Consultants Contractors
Proje Süresi: 42 Ay (01.09.2009- 31.08.2011)
Proje nedir?: Dökülen petrolü depolayabilen, düşük maliyetli, yüksek hızlarda çalışabilen, kolay kullanımlı ve bir hava yastıklı araç (hovercraft) geliştirmek.

B2B LOCO

Proje Adı: B2B LOCO (Baltic - To - Balkan Network For Logistıcs Competence/Balkan Ülkeleri Arası Lojistik Yeterlilik Ağları Projesi)
Türk Ortak: Akdeniz Üniversitesi
Proje Süresi: 24 Ay (01.09.2009- 31.08.2011)
Proje nedir?: Bilgi transferiyle, KOBİ'lerin Çerçeve Programları'na olan ilgisinin artırılması ve katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Ulaştırma, lojistik, üretici şirketler ve perakende firmalar projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

ARIADNA

Proje Adı: ARIADNA (Maritime Assisted Volumetric Navigation System/ Denizyolu Ulaşımı Hacimsel Navigasyon Sistemleri)
Türk Ortak: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Proje Süresi: 36 Ay (01.11.2009 -31.10.2012)
Proje nedir?: Proje kapsamında denizyolu ulaşımında kullanılan araçlara ait hacimsel bilgilerin sisteme aktarılması ve taşıt hızı, taşıt manevra kabiliyetleri ve rüzgar hızı dikkate alınarak çarpışmaların ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

POSMETRANS

Proje Adı: POSMETRANS (Policy measures for innovation in Transport sector with special focus on Small and Medium sized Enterprises factors and recommendations for success and sustainability/Ulaştırma Alanında Çalışan KOBİ'lere Yönelik Yeniliği Tetikleyici Politikalar)
Türk Ortak: Ege Üniversitesi
Proje Süresi: 24 Ay (01.01.2010 - 31.12.2011)
Proje nedir?: Ulaştırma alanındaki teknolojik gelişmelerden elde edilecek gelir payının artırılmasını sağlayacak politikaların üretilmesi ve ulaştırma ve lojistik sektörlerinin gelişmesini engelleyen güçlüklerin belirlenmesi amaçlanıyor.

SUPERGREEN

Proje Adı: SuperGreen (Supporting EU's Freight Transport Logistics Action Plan on Green Corridors Issues/ Avrupa Temiz Lojistik Koridorlarını Destekleyici Taşımacılık Eylem Planı)
Türk Ortak: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
Proje Süresi: 36 Ay (15.01.2010 - 14.01.2013)
Poje nedir?: Avrupa'daki taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin daha çevreci bir şekilde uygulanması ve ulaştırma altyapıları ve süreçlerinde yaşanan sıkıntıların belirlenmesi, belirlenen problemlerin çözümünde temiz teknolojilerin alacağı rolü tespit etmek.

TRANSNEW

Proje Adı: TransNEW (Support for Realising New Member and Associate States' Potentials in Transport Research/ AB'ye Yeni Üye ve Asosye Ülkelerin Ulaştırma Araştırma Potansiyellerinin Belirlenmesi)
Türk Ortak: TÜBİTAK
Proje Süresi: 24 Ay (01.01.2010 - 31.12.2011)
Proje nedir?: TransNEW projesi ile 12 AB üye ülkesinin, AB yeni ve asosye üyelerinin ulaştırma araştırma potansiyellerinin detaylı biçimde haritalanması hedefleniyor. TransNEW projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla, yeni ve Asosye üyelerin, özellikle KOBİ'lerin, ulaştırma alanıyla ilgili ulusal, bölgesel ve Avrupa çapında yapılan araştırmalara katılımı teşvik edilecek.

EUROVIP

Proje Adı: EuroVIP (Virtual Integrated Partnering (VIP) for SME Service, Technology and Information Providers in the European Maritime Sector/Avrupa Denizcilik Sektöründe Çalışan KOBİ'lere Yönelik Teknoloji, Servis ve Bilgi Sağlayıcı Sanal Ortaklık Platformu)
Türk Ortak: İMEAK Gemi Sanayicileri Derneği
Proje Süresi: 36 Ay (01.06.2011 - 31.05.2014)
Proje nedir?: Avrupa'da denizyolu ulaşımında faaliyet gösteren KOBİ'lerin, büyük şirketlerin, birliklerin, araştırma enstitülerinin koordinasyonunu sağlayarak KOBİ'lerin yenilikçi teknolojileri geliştirmeye teşvik etmek.

TARGETS

Proje Adı: TARGETS (Targeted Advanced Research for Global Efficiency of Transportation Shipping/Ulaştırma Nakliyesini Global Ölçekte Verimli Kılma Amaçlı Hedef Odaklı Gelişmiş Araştırmalar)
Türk Ortak: İTÜ
Proje Süresi: 36 Ay (01.12.2010 - 31.11.2013)
Proje nedir?: Kargo nakliyesinde yaşanan enerji tüketiminin başlıca nedenlerinin tespit edilmesi ve yeni gemi dizaynlarında kullanılmak üzere global enerji tüketim simülasyonunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

TEFLES

Proje Adı: TEFLES (Technologies and Scenarios For Low Emissions Shipping/Düşük Emisyonlu Taşımacılık İçin Geliştirilen Teknolojiler ve Senaryolar)
Türk Ortak: İTÜ
Proje Süresi: 36 Ay (01.02.2011 - 31.01.2014)
Proje nedir?: Yenilikçi, etkili, potansiyeli yüksek teknolojilerin geliştirilip bütünleştirilerek denizlere ve limanlara yönelik oluşturulan senaryo modelleriyle değerlendirilmesi hedefleniyor.

ALICIA

Proje Adı: ALICIA (All Conditiuon Operations and Innovative Cockpit Infrastructure/Her Türlü Hava Koşulunda Çalışma ve Yenilikçi Kokpit Tasarımı)
Türk Ortaklar: Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ve Vestel Savunma A.Ş.
Proje Süresi: 48 Ay (01.09.2009 - 31.08.2013)
Proje nedir?: Hava şartlarına bağlı gecikmeleri yüzde 20 oranında azaltmak için her koşulda çalışma kapasitesi, yeni teknoloji ve uygulamalara uyumlu yeni bir kokpit mimarisi geliştirmek.

MAAXIMUS

Proje Adı: MAAXIMUS (More Affordable Aircraft Structure Lifecycle Through Extended, Integrated & Mature Numerical Sizing)
Türk Ortak: TUSAŞ
Proje Süresi: 42 Ay (01.03.2008 - 31.08.2011)
Proje nedir?: İmalat ve montaj süresini kısaltacak yeni bir kompozit gövde konsepti geliştirerek, yeni nesil AB uçaklarının dünyadaki rakipleri karsısında teknolojik açıdan daha üstün ve daha maliyet etkin olmasını sağlamak.

DREAM

Proje Adı: DREAM (Validation of Radical Engine Architecture Systems)
Türk Ortak: Pars Makina
Proje Süresi: 36 Ay
Proje nedir?: Projenin amacı uçakların yakıt tüketiminin ve karbon emisyonun azaltılmasını sağlayacak, uçak motor aerotermo dinamiğinin verim artırıcı konularında çalışmasını içeriyor.

Ulaştırma alanının 6'ncı çağrısı temmuz ayında açılacak

Ulaştırma alanıyla ilgili 6'ncı çağrı Temmuz 2012'de açılması planlanıyor. Çağrıya yönelik şu etkinlikler düzenlenecek:

The Ocean of Tomorrow Bilgi Günü (6 Haziran 2012) Belçika/Brüksel: Etkinlikte, "Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji", "Nanoteknoloji", "Enerji", "Çevre" ve "Ulaştırma" alanlarını kapsayan ve 10 Temmuz 2012'de açılması beklenen Ocean 2013 Çağrısı ile ilgili Komisyon yetkililerince bilgi verilecek. Daha detaylı bilgi almak isteyen kuruluşlar http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/fish/research/ocean/infoday_en.htm adresini ziyaret edebilir.

7'nci Çerçeve Programı ÇP Denizcilik ve Yenilik Proje Pazarı Etkinliği (20-21 Haziran 2012) İspanya/Santiago de Compostela: Etkinlikte parelel olarak düzenlenecek oturumlarla Temmuz 2012 tarihinde açılacak 7'nci Çerçeve Programı Ulaştırma alanı çağrılarında yer alan denizyolu ulaştırması ve "Ocean of Tomorrow" konularına yönelik hazırlanan projeler hakkında bilgi sahibi olma, hazırladıkları projeler için konsorsiyum oluşturma ve oluşturulacak konsorsiyumlara partner olarak katılma fırsatları olacak. Daha detaylı bilgi almak isteyen kuruluşlar http://www.maritimebrokerageevent2012.org/ adresini ziyaret edebilir.

AB 7'nci Çerçeve Programı Demiryolu Ulaşımı Proje Pazarı Etkinliği (26-27 Haziran 2012) Polonya/Varşova: Etkinlikte katılımcıların 2012 Temmuz ayı içinde açılması beklenen AB 7'nci Çerçeve Programı Ulaştırma alanı çağrılarında yer alacak demiryolu ulaşımı konularına yönelik hazırlanan projeler hakkında bilgi sahibi olma, hazırladıkları projeler için konsorsiyum oluşturma ve oluşturulacak konsorsiyumlara partner olarak katılma fırsatları olacak. Daha detaylı bilgi almak isteyen kuruluşlar http://www.railbe2012.eu/Default.aspx?id=18 adresini ziyaret edebilir.

Ulaştırma Alanı Bilgi Günleri (18-19 Temmuz 2012) Belçika/Brüksel: Ulaştırma alanının temmuz ayında açılacak olan yeni çağrısı dolayısıyla Komisyon tarafından 18-19 Temmuz tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde bilgi günleri düzenlenecek. Daha detaylı bilgi almak isteyen kuruluşlar http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays/index_en.htm adresini ziyaret edebilir.

7. Çerçeve Programı'na Katılım İçin 7 Öneri

1. Uluslararası kuruluşlarla (dernekler, birlikler) iletişim kurun/ortakları olun.

2. Uluslararası etkinliklere katılım sağlayın.

3. Ar-Ge yeteneklerinizi ve ilgilendiğiniz konuları anlatan bir profil formunu doldurun ve dağıtımını sağlayın.

4. Ulusal İrtibat Noktaları (NCP) ile sürekli irtibatta kalın, duyuru listelerini takip edin, www.fp7.org.tr adresine kayıt olun.

5. Ortak arama duyurularını kaçırmayın.

6. TÜBİTAK UKO Ön-Değerlendirme Desteği'nden yararlanın.

7. Ulusal ve diğer uluslararası desteklerle Ar-Ge kapasitenizi geliştirin ve 7.ÇP'ye hazırlanın.

Bilgi Bölgeleri Alanı'nda Türk Ulaştırma Projelerinin Büyük Başarısı

AB 7'nci Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı kapsamında ulaştırma alanı ile ilgili Türkiye'den önemli birçok proje de fon almaya hak kazandı. Bilgi Bölgeleri Alanı, 'Kapasiteler' özel programı altında yer alıyor. Araştırma güdümlü kümelerin uluslararası işbirliği yoluyla Ar-Ge ve yenilik faaliyeti gerçekleştirebilme kabiliyetini destekliyor. Bilgi Bölgeleri Alanı'nda direkt Ar-Ge faaliyetleri değil, Ar-Ge gerçekleştirebilme kapasitesi destekleniyor. Aralarında UND, Koç Üniversitesi, Eskişehir Sanayi Odası, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası'nın da bulunduğu desteklenen projeler ve özellikleri şöyle:

CARE ESKİŞEHİR'İ HAVACILIK ÜSSÜ YAPACAK

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir konuyla ilgili dergimiz Transport'a yaptığı açıklamada, ESO'nun "Clear Aerospace Regions" yani CARE projesine ortak olması sayesinde, Eskişehir havacılık sektörünün Avrupa'da tanıtılacağını ve sektörün gelişmesi konusunda çalışmalar yapılacağını söyledi. ESO'nun özellikle 2008 yılından itibaren TÜBİTAK'ın da destekleriyle yoğun olarak ilgi gösterdiği Çerçeve Programları'na iki kez iştirakçi olarak katılım sağladığını hatırlatan Savaş M. Özaydemir, bu süreçte elde ettiği deneyim ve network sayesinde 7'nci Çerçeve Programı'nın Bilgi Bölgeleri programı altında 2011 yılı çağrısı için toplamda 10 ortaktan oluşan CARE projesine bu kez iştirakçi değil ortak olarak katılmayı başardığını kaydetti. Avrupa Komisyonu ile imzalanan sözleşme ile 1 Ocak 2012'den itibaren resmen uygulanmaya başlayan CARE projesi havacılık sanayinde yeşil-çevreci teknolojilerin geliştirilmesi ve proje ortağı 9 havacılık kümesi arasındaki işbirliği imkânlarının artırılmasını amaçlayan faaliyetleri içeriyor. 36 ay boyunca uygulanacak ve 2.2 milyon avro toplam bütçeye sahip olan proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler Eskişehir'e havacılık sanayi için son derece önemli katkılar sağlayacak.

InTraRegio İNTERMODAL TAŞIMACILIĞA YENİ SİSTEM GETİRECEK

InTraRegio projesi, Almanya Bremen, İspanya Kanarya Adaları, İtalya Kalabriya, Bulgaristan Ruse ve Türkiye Doğu Marmara Bölgeleri arasında intermodal taşımacılık sistemlerinin tasarımı, planlanması ve işletilmesini amaçlıyor. 18 ortaktan oluşan projede Türkiye Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, UND, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Koç Üniversitesi yer alıyor. Proje kapsamında intermodal taşımacılık sistemlerinin entegrasyonu, sistem tasarımı ve en iyi yönetim sistemlerinin oluşturması yönünde sorunlar ve ihtiyaçların belirlendiğini söyleyen Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Türkay, çeşitli bölgelerde gerçekleştirilecek olan çalışmalardan elde edilecek sonuçların karşılaştırılacağını ve farklı bölgeler için en uygun çözümlerin belirleneceğini kaydetti. Doğu Marmara Bölgesi için özellikle intermodal taşımacılık sistemlerinde taşıma türlerinin entegrasyonu için modelleme, analiz, sistem tasarımı ve kurulum çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Metin Türkay, projede ayrıca bölgeler arası koordinasyon ve eğitim amaçlı ortak eğitim amaçlı çalıştaylar ve kamuyu bilgilendirme aktivitelerin de yer aldığını vurguladı. Toplam bütçesi 2.1 milyon avro olan InTraRegio projesinin Aralık 2014'te tamamlanması hedefleniyor. Projede elde edilecek sonuçların Avrupa'da intermodal taşımacılık çalışmalarına temel yapı oluşturması ve intermodal taşımacılık sistemlerinin tasarım, kurulum, planlama ve işletilmesinde referans noktası olması amaçlanıyor.

LOG4GREEN PROJESİ İSTANBUL'U LOJİSTİK KENTİ YAPACAK

Almanya Kuzey Ren-Westfalia, Belçika Volonya, Fransa Normandiya, Avusturya Karintiya, Ukranya Odesa ve Türkiye İstanbul bölgeleri arasında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı lojistik sistem tasarımı, planlanması ve işletilmesine yönelik 13 ortaktan oluşan LOG4GREEN Projesi'nde Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bimtaş, UND ve Koç Üniversitesi yer alıyor. Proje kapsamında sürdürülebilir bir lojistik sistemi oluşturmak adına her bölge için önemli olan sorunlar ve ihtiyaçlar belirlendiğini belirten Doç. Dr. Metin Türkay, Avrupa'nın farklı bölgelerinde uygulanacak olan alt projelerden ve pilot çalışmalardan elde edilecek sonuçların karşılaştırılacağını ve bölgeler arası bilgi paylaşımının sağlanacağını söyledi. İstanbul bölgesi için özellikle sürdürülebilir şehir lojistiği alanında alt projeler ve pilot çalışmalar gerçekleştirilecek LOG4GREEN Projesi ile eğitim amaçlı ortak çalıştaylar ve kamu bilgilendirme aktiviteleri de yapılacak. Toplam bütçesi 3.3 milyon avro olan projenin Aralık 2014'te bitirilmesi planlanıyor.

SoCool@EU PROJESİ İLE MERSİN SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK KÜME YAPISININ PARÇASI OLACAK

Aralarında Mersin Sanayi ve Ticaret Odası'nın da bulunduğu toplam 1.4 milyon avroluk SoCool@EU Projesi (Avrupa'da Optimize Lojistik Kümeleri Arasında Sürdürülebilir İşbirliği Organizasyonu) AB'de lojistik sektöründe hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşlar arası işbirliğinin artırılması ve bunun sonucunda sürdürülebilir bir lojistik küme yapısının kurulmasını amaçlıyor.

Kaynak: Transport

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr