Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / YENİ TEŞVİKTE ALTYAPI TAMAM

YENİ TEŞVİKTE ALTYAPI TAMAM

YENİ TEŞVİKTE ALTYAPI TAMAM04.06.2012

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''Yapılan değişikliklerle Yeni Teşvik Sisteminin yasal alt yapısı tamamlandı'' dedi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan Yeni Teşvik Sistemi'nde Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bir takım değişikliklerin yapılmasının gerektiğini anımsattı.
 
Söz konusu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için de hükumetçe ''Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nın Meclis Genel Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatan Çağlayan, söz konusu değişikliklerin dün TBMM'de kabul edilerek yasallaştığını ifade etti.
 
Kanunda, yeni teşvik sistemiyle ilgili düzenlemeler kapsamında bazı imkanların getirildiğini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:
 
''Asgari 500 Milyon lira sabit yatırım tutarı öngörülen stratejik yatırımların bina-inşaat harcamaları için Katma Değer Vergisi iadesi desteğinin sağlanması, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek, ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan en az gelişmiş bölgesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen işçilerin asgari ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi stopajının 10 yıl süreyle terkin edilmesi, ayrıca söz konusu bölgede gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan istihdam kapsamında ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanması ve vergi indirimi desteğinin belirli bir kısmının yatırım dönemi içerisinde ve firmaların diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanması imkanını getirmektedir.''
 
Yapılan bu değişikliklerle Yeni Teşvik Sistemi'nin yasal alt yapısının tamamlandığına dikkati çeken Çağlayan, söz konusu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yeni teşvik sistemiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği'nin de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulacağını bildirdi.
 
Kaynak:Akşam