Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / AVRUPA BİRLİĞİ LOJİSTİK STRATEJİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ LOJİSTİK STRATEJİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ LOJİSTİK STRATEJİLERİ24.05.2012

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların küresel ekonominin gelişmesi için ön gördüğü stratejileri geçen yazımda ortaya koymuştum. AB’de benzer gerekçe ile üye ülkeler arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve tek pazara haline gelmek için taşımacılık ve lojistiğin geliştirilmesini ele almaktadır. Bu sayede ülkeler tek bir pazar gibi, hiçbir limitleme ile karşılaşmadan, tek ekonomik sınır içinde hızlı, ekonomik, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ticaret yapabileceklerdir.

Alt detayları beyaz, mavi kitaplarda ve sektörel raporlarda detaylı olarak verilen AB taşımacılık ve lojistik stratejileri şu başlıklarda gruplanmaktadır.
 
1- Lojistik ve taşıma sektörü her kademede eğitimle desteklenmelidir.
 
2- Demiryolu, karayolu ve su yolu ile olan taşımayı birleştirilebilir ve kolayca kullanılabilir hale getirecek Intermodal terminaller geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır
 
3- Karayolları üzerindeki trafik yoğunluğu kısa mesafede kara yolu, orta ve uzun mesafede demiryolu ve su yolu kullanılarak azaltılmalıdır
 
4- Yük taşıma koridorları oluşturulmalıdır. Bu taşıma koridorlarında kurulacak tesislerde ve ekipmanlarda standardizasyona gidilmelidir
 
5- Demiryolu taşımalarında kapasite, kalite, hız ve verim arttırılmalı, taşımaya özel demiryolu ağı kurulmalıdır
 
6- Uzak mesafelerden yapılacak taşımalar için güvenli, ekonomik, büyük kapasitede, liman ekipmanları olan deniz otoyolları kurulmalı, kısa mesafe deniz taşımacılığı geliştirilmelidir.
 
7- Yüklerin intermodal sistemlerle taşınacağı, depolanabileceği, katma değerli hizmetlerin verilebileceği lojistik köyler yaygınlaştırılmalı ve kullanımı teşvik edilmelidir
 
8- En iyi lojistik uygulamaları belirlenmeli, duyurulmalı, lojistik kurumlar arasında tecrübe paylaşımı sağlanmalıdır.
 
9- Taşıma zincirleri arasında kayıt birliği sağlanmalıdır. Farklı ülkelerde veya farklı taşıma şekillerinde tek ve ortak belge kullanılmalıdır.
 
10-  Farklı ülkelerde, farklı terminallerde, yük aktarmalarında kullanılan ekipmanlar standart hale getirilmelidir.
 
11- Taşımanın çevre üzerindeki olmusuz etkileri, karbon salınımı, gürültü, trafik sıkışıklığı gibi etkileri azaltılmalıdır.
 
AB bu öngörülerle çıkmıştır yola. Bu stratejilere dayalı, önce10 yıla varan, daha sonra gelecek 40 yılı planlayan eylem planları hazırlanmaktadır. Bu eylem planları araştırmalarla, akademik çalışmalarla, karşılıksız fonlarla, ucuz kredilerle de desteklenmektedir. Bu vizyon ülkemiz için de bir fırsattır. Gelecek haftalarda söz edeceğim ulusal stratejilerimizin belirlenmesinde, bu stratejilere uygun hedeflerin ortaya konmasında ve bu hedeflere ulaştıracak bölgesel master planların hazırlıklarında hedefimiz olmalıdır. Hareket sadece Mersin, Samsun, İskenderun bölgesel lojistik gelişmeyi amaçlayan master planlarıyla kalmamalı ve ülkemiz bir ağ gibi örülmelidir.
 
Lojistik büyük küçük demeden her bölgemizin, her ilimizin, hatta her ilçemizin bu günden planlaması gereken, gelecekteki yaşamımızı kolaylaştıracak bir iş koludur. Planlaması, uygulanması ve kontrol edilmesi lojistiğin tanımında yer alır. Bu vizyon bizim geleceğimize olan mirasımızdır, borcumuz olmamalıdır.
 
Atilla Yıldıztekin/Perşembe Rotası