Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Ekonomi / İş Dünyası / İHRACATTA EKSEN KAYDI, ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

İHRACATTA EKSEN KAYDI, ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

İHRACATTA EKSEN KAYDI, ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ22.05.2012

İki yıllık dönemler için ekonomik ve ticari ilişkiler ile pazara giriş faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı ülkeleri belirleyen Türkiye, bu kapsamda 2012-2013 yılları için hedef ve öncelikli ülkeleri belirledi.

2010-2011 döneminde pazara giriş faaliyetlerinin en yoğun olarak yürütüleceği hedef ülkeler arasında yer alan Kanada, Cezayir, Ürdün ve Katar, hedef ülke potansiyeline yükselme potansiyeline sahip olan öncelikli ülkeler kategorisine düştü.

Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2009 yılı sonu itibariyle 2010-2011 dönemi hedef ve öncelikli ülkeleri tespit edilirken, ikili ve çok taraflı müzakerelerin yanı sıra, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerindeki ihracat potansiyeli, ilgili ülkelerle olan siyasi ilişkileri, pazarın alım gücü, büyüklüğü ve dışa açıklığı gibi pazarın yapısını belirleyen unsurlar ile sermaye hareketleri, ticari ve hukuki altyapı, yatırımlar, hizmet ticareti ve enerji politikaları da göz önünde bulunduran pazar eksenli çalışmalar yapılmıştı.

 
Buna karşın, 2010-2011 yılları için, o dönemin ekonomik konjonktürüne göre belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerin değişen küresel ekonomik, sosyal ve hatta siyasi şartlar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğdu.
 
 
Buna ilave olarak, üç aşamadan oluşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 İhracat Stratejisi'nin vizyonu kısaca ''atılım'' diye adlandırılan ve mevcut üretim koşulları ile kapasite altında üretilen ürünlerin pazarlanmasını içeren 1. Aşama misyonunun da gerçekleştirilmesi hedefiyle hedef ve öncelikli ülkeler listesi 2012-2013 dönemi için revize edildi.

Bu çalışmanın ardından ortaya çıkan sonuçlar hem başkanlığını Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı'nın yürüttüğü Pazara Giriş Komitesi hem de Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından son bir kez değerlendirildi ve Çağlayan'ın oluruyla en büyük potansiyeli taşıdığı düşünülen 17 ülke ''Hedef Ülke'', 27 ülke ise ''Öncelikli Ülke'' olarak tespit edildi.

 
Bunun sonucunda, 2009 yılında yapılan analizler çerçevesinde ortaya çıkan hedef ve öncelikli ülkelerden bugünün dinamikleriyle aynı ölçüde potansiyele sahip olduğu düşünülmeyen bazı ülkeler liste dışı kalırken, o günün dinamiklerine göre yeterli potansiyele sahip olmadığı düşünülen, ancak hızla değişen küresel koşullar ve geleceğe ilişkin tahminler ışığında daha büyük potansiyele sahip olduğu düşünülen ülkeler hedef ve öncelikli ülkeler arasına dahil edildi.

Hangi ülkelerin yeri değişti?

 
Buna göre, 2010-2011 döneminde pazara giriş faaliyetlerinin en yoğun olarak yürütüleceği hedef ülkeler arasında yer alan Kanada, Cezayir, Ürdün ve Katar, hedef ülke potansiyeline yükselme potansiyeline sahip olan öncelikli ülkeler kategorisine düşerken, bu ülkelerin yerini Endonezya, Irak, Kazakistan, Ukrayna ve Güney Afrika Cumhuriyeti aldı.

Bu dönemin sürprizleri ise Japonya, Gürcistan, Suriye, Tunus, Hırvatistan, Kosova, Senegal, Pakistan, Lübnan ve Umman oldu.

 
Geçen dönemde öncelikli ülkeler arasında bile yer alamayan Japonya, yeni dönemde hedef olarak belirlenirken, öncelikli ülkeler arasında olan Suriye, Gürcistan, Tunus, Hırvatistan, Kosova, Senegal, Pakistan, Lübnan ve Umman kategori dışı kaldı.

Bu ülkelerin yerini ise Almanya, Romanya, Slovakya, Norveç, Angola, Etiyopya, Singapur, Kuveyt, Arjantin ve Kolombiya aldı.

 
Yeri değişmeyen ülkeler

Geçen dönemde hedef ülkeler arasında olan ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Polonya, Nijerya, Mısır, İran, Suudi Arabistan ve Libya, yeni dönemde de yine hedef ülke olarak belirlendi.

 
Yine 2010-2011 yılları için öncelikli ülke olarak tespit edilen Meksika, Şili, Peru, Güney Kore, Malezya, Vietnam, Türkmenistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Gana, Tanzanya ve İsveç, listedeki yerlerini korudu.

Hedef ve öncelikli ülkeler sağlanacak destekler

 

Söz konusu ülkelerin hedef veya öncelikli ülkeler olarak belirlenmesi, bu ülkelerde yapılacak bazı faaliyetlere verilen desteği de artıracak.

Bu kapsamda, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının ilgili fondan karşılanmasını düzenleyen ''Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğinde'' yer alan desteklere ilaveten tüm hedef ve öncelikli ülkeler için 10 puan daha destek sağlanacak.

 
Öte yandan, ''Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'' çerçevesinde de hedef ülkelerden ABD, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Nijerya, Polonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile öncelikli ülkelerden Meksika, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Vietnam, Kanada ve Malezya için de ilave 20 puan destek uygulanacak.

Söz konusu desteklerin yanı sıra, düzenlenen ticaret heyeti, sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre, söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılacak.

 
Ülkeler

2012-2013 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri şöyle oldu:

Hedef Ülkeler
ABD                        Endonezya
ÇHC                        Irak
Rusya Federasyonu  Kazakistan
Hindistan                 Ukrayna
Brezilya                   Japonya
Polonya                   G. Afrika Cumhuriyeti
Nijerya                    S. Arabistan
Mısır                        Libya
İran

Öncelikli Ülkeler

 
Meksika                         Ürdün
Şili                                 Katar
Peru                               Almanya
Güney Kore                     Romanya
Malezya                          Cezayir
Vietnam                          Kanada
Türkmenistan                  Slovakya
Azerbaycan                     Norveç
Birleşik Arap Emirlikleri    Angola
Kenya                             Etiyopya
Gana                              Singapur
Tanzanya                        Kuveyt
İsveç                              Arjantin
Kolombiya
Kaynak:Deniz Haber
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr