Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK STRATEJİLERİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK STRATEJİLERİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK STRATEJİLERİ17.05.2012

Lojistik alt yapının kurulması ülkemizin kalkınmasında son derece önemli. Bu amaçla bölgelerimizde lojistik mastır planların yapılması çalışmaları devam ediyoruz. Mersin, Samsun, Hatay ( İskenderun), Kocaeli bölgelerinde yapılan lojistik mastır planlarımıza bir yenisi daha eklenmekte. Diyarbakır ilimiz de lojistik mastır plan çalışmasına başlamıştır.

 
Bu planların öncelikle bölge lojistik stratejilerini belirlemeye dönük olması gerekmektedir.
 
 
Bölge stratejilerinin Türkiye’nin lojistik stratejilerine uygun olması, ayrıca Türkiye stratejilerinin AB stratejileri paralelinde belirlenmesi ve hepsinin ötesinde küresel lojistik stratejilerin kapsamı altında ortaya konması gerekmektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletlerin Taşımacılık ve Lojistik Stratejilerinden başlangıç yapmamız önemlidir.
 
Birleşmiş Milletler, Dünya ticareti ile ilgili çalışmalarını Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) çatısı altında gerçekleştirmektedir. Birleşmiş Milletler ’in Dünya ticaretinin küreselleşmesi ve bu paralelde ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, farklılıkların azaltılması, Dünya barışının sağlanması amaçlarına hizmet edecek olan hedef “uluslararası ticaretin serbestleştirilmesidir”. Bu hedefe ulaşmak amacıyla ticaretin önündeki engellerin azaltılması gerekmektedir.
 
 
Uygulanacak stratejiler bu amaca hizmet etmektedir ve kuruluşun tüm birimlerince kabul edilmiştir.
 
1. Ticaretin hızının arttırılması, ürün fiyatlarının düşmesini, kullanım ömürlerinin uzatılmasını ve yolda geçen süre için finans yükünün azalmasını sağlayacaktır
 
2. Ticaretin gerçekleşmesi için ülkeler arasında uygulanan kanunların, kuralların, belgelerin ve bilgilerin harmonizasyonu da hedeflenen stratejiler içindedir.
 
3. Kamu ve özel sektör işbirliğinin arttırılması da bir strateji olarak benimsenmektedir.
 
4. Kargo güvenliği de stratejiler içinde ele alınmaktadır.
 
5. Bütün ticaretin ve taşımacılığın dijital ortama geçirilmesi, bilgi girişinin bir sefer yapılması ve taşıma süreci içinde bilginin şeffaf bir şekilde transferi hedeflenmektedir
 
6. Küreselleşmenin gelişmesi ile birlikte artan transit ticaretin teşviki de strateji olarak benimsenmiştir.
 
7. Taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesi ve kalitesinin arttırılması da strateji olarak benimsenmiştir.
 
8. Uluslararası taşımacılıkta ve lojistik hizmetlerde ortak dil, işaret, tanım ve formların kullanılması benimsenmiştir.
 
9. Taşıma koridorlarının oluşturulması koridorlarda multi-modal taşımayı teşvik ederek demiryolu taşımasının öne çıkartılması öngörülmektedir.
 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in çizdiği çerçeve yine Birleşmiş Milletlere bağlı diğer alt kuruluşlar tarafından ele alınmış ve her alt kuruluş kendi görev alanlarında kendi stratejilerini de belirlemiş ve duyurmuştur.  Bütün bu çalışmaların amacı, ülkeler arasındaki gelişmişlik uçurumunun azaltılması, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomilerin desteklenmesi, Dünya ticareti üzerindeki engellerin azaltılması, ticaretin standart ve herkes tarafından anlaşılır hale getirilmesi,  global ekonomik kayıpların azaltılması ve tekrar Dünya savaşlarının olmaması için, Dünya barışına katkıda bulunulmasıdır.
 
Gelecek köşe yazılarımda diğer kuruluşların, AB’nin, Türkiye’nin, Türkiye’deki taşıma ve lojistik ile ilgili resmi kuruluşlarımızın belirledikleri stratejilerden söz edeceğim. Cihanda sulh için yurtta sulh yeterli olmuyor; ancak cihanda sulh için yurtta sulh şart. Dünyanın kalkınması için sadece Türkiye’nin kalkınması yeterli değil ama gerekli. Türkiye’nin kalkınması için de illerimizin kalkınması yeterli değil ama gerekli diyorum. Bu amaçla illerde lojistik mastır planlar yapıyorum.  İller arasında taşıma koridorları oluşturuyorum.  Daha barışçı, daha mutlu, daha zengin bir dünyaya katkım olsun diye.
 
Atilla Yıldıztekin/Perşembe Rotası
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr