Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / HUZURLARINIZDA YENİ TTK

HUZURLARINIZDA YENİ TTK

HUZURLARINIZDA YENİ TTK19.04.2012

Çıkar mı çıkmaz mı, ertelenir mi, ertelenmez mi; bu hali ile yürürlüğe girer mi girmez mi tartışmalarının arasında, nihayet yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe gireceği tarih gitgide yaklaştı, neredeyse de geldi. Hala bir takım değişiklik beklentileri olmasına rağmen büyük ölçüde bugün görüp incelediğimiz şekline yakın bir biçimde uygulamaya gireceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde lojistiğin en önemli sivil toplum örgütlerinden olan Utikad’ın düzenlediği Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bilgilendirme seminerinde idik. Birbirinden değerli iki hukukçunun konu hakkındaki sunumlarını ilgi ile dinledik. Galatasaray Üniversitesi’nden Dr.Anlam Altay ile Marmara Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr.Birgül Sopacı Öztuna hoca hınca hınç dolu salonda bizleri aydınlattılar, dillerine ve emeklerine sağlık.
 
Kanunun neler getirdiği ile ilgili sunumlarda yer alan konu başlıklarını kısa bir özet ile sizlerle paylaşmak isterim.
 
• Yeni Kanun’un kurumsal bir yönetim anlayışı getirmesi öngörülmüştür. Bu Kanun’a göre şirketlerin, daha adil ve daha şeffaf yönetilen; hesap verebilir ve sorumlu işletmelere dönüşmesi öngörülmüştür.
 
• Yine yeni Türk Ticaret Kanunu, UFRS ve bağımsız denetim anlayışı ile şeffaflığı güçlendirecektir. Dünyaca kabul görmüş standartlar uygulama alanı bulacaktır. Bağımsız Denetim ve İşlem Denetimi Kanun’da şart koşulmaktadır.
 
• Şirketlerde pay sahibi olmanın değeri yükseltilmektedir.
 
• Şirketlerin kuruluşu ve yeniden yapılanması kolaylaştırılmıştır. Ancak şirketler bu Kanun ile daha güvenceli hale getirilmektedir.
 
• Limited ortaklıklar ile Anonim ortaklıklar mantık olarak birbirine yaklaştırılmaktadır.
 
• Şirketlerin kuruluşu rasyonel, akıcı ve şeffaf bir sisteme bağlanmaktadır.
 
• Sermayenin korunması, çok yönlü kurallarla güvence altına alınmaktadır.
 
• Şirketler topluluğu tüm yönleriyle kanuni düzenlemeye kavuşturulmaktadır.
 
• Yönetim yapısının ve üst düzey yönetimin örgütlenmesine ilişkin çeşitli alternatifler getirilmektedir.
 
•  Ortaklar ve yöneticiler, şirket kaynaklarını kullanamayacaklar ve bu konuda çok daha hassas davranmak durumunda olacaklardır.
 
• Birleşmeler ve bölünmeler başta olmak üzere yeniden yapılanmalar açıkça düzenlenmektedir.
Kanun, Anonim Şirket ve Limited Şirketlere getirdiği denetim zorunluluğu ile pek çok uyuyan şirketin tasfiye edilmesine, sermaye yetersizliği olan şirketlerin yapılarını tekrar gözden geçirmelerine, ortakların daha fazla sorumluluk taşımalarına ve hassasiyetlerini arttırmaya sebebiyet verirken, getirdiği yenilikler ile de hayatımızı farklılaştıracak elbette. Tek bir ortak ile dahi Anonim Şirket’in kurulabilmesinin mümkün olabileceği gibi, ortak olmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyesi yapılabilir olması, şirketlerin yapılarının formalitelerden arındırılarak daha gerçekçi bir yapıya dönüşeceğinin işaretçileri elbette.
 
Türk Ticaret Kanunu’nda taşımacılık ile ilgili de bazı değişiklikler dikkat çekmektedir. Taşıma işleri Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı bir bölümde (4.Kitap) düzenlenmiştir. Yeni Kanun’da gönderene tehlikeli eşya konusunda önceden ve yazılı olarak taşıyıcıya bildirimde bulunmakla yükümlülüğü getirilmiştir.  Yine yeni kanunda gönderenin yükleme ve boşaltma yükümlülüğü, gönderenin kusursuz sorumluluk halleri Belirlenmiş ve yanı sıra Multimodal taşımalara uygulanacak hükümler belirlemiştir. (m.902- m.905) Multimodal bir taşımada taşıyıcının hangi hükümlere göre sorumlu olacağı da TTK ile tayin edilmiştir.
 
Yeni Ticaret Kanunu ile müeyyidelerin ve sorumlulukların önemli ölçüde artacağı da aldığımız notlar arasında. Umarım bu kanunda, bundan sonra çıkacak kanunlarda ülkemize ve ülkemizin geleceğine beklenilen yararları sağlar. Ticaret Kanunu’nun hepimize hayırlı olması dileğiyle.
 
Hakan Çınar/Perşembe Rotası
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr