Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE RİSK ANALİZLERİ ŞUBELERİ VE KONTROL ŞUBELERİ FAALİYETE GEÇTİ

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE RİSK ANALİZLERİ ŞUBELERİ VE KONTROL ŞUBELERİ FAALİYETE GEÇTİ

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE RİSK ANALİZLERİ ŞUBELERİ VE KONTROL ŞUBELERİ FAALİYETE GEÇTİ17.04.2012

Bakanlık Makamının 21.02.2011 tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bünyesinde Risk Analizleri şubesi ve Kontrol şubesi kurulmuştur. Risk Analizleri ġubesi ve Kontrol ġubesinin kurulmasının ardından, bu ġubelerde çalışacak Gümrük Muayene ve Muhafaza Memurları belirlenmiştir.

Bu kapsamda; 18’i Risk Analizleri şubesinde, 26’sı ise Kontrol ġubesinde olmak üzere toplam 44 Gümrük Muayene Memuru ve Gümrük Muhafaza Memuru için 06-08 Nisan 2012 tarihlerinde Afyonkarahisar’da Eğitim Programı düzenlenmiştir.
 
Eğitim Programı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali TOKSÖZ başkanlığında Genel Müdürlük personelince gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasında Genel Müdür Yardımcısı Ali TOKSÖZ tarafından özetle; 2008 yılında Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Biriminin kurulmasıyla hız kazanan risk analizi faaliyetlerinin bu gün itibariyle yerel ayağının da kurulduğunu, hiçbir zaman gelinen noktayı yeterli görmeyen bir anlayışla çalışmaya devam edilmesi gerektiğini, ticaret hacminin sürekli arttığı bir ortamda risk analizinin öneminin herkes tarafından bilindiğini, bu sebeple hem bölgesel risk analizinin hem de bölgesel yani yerinde kontrolün çok önemli olduğunu, her iki şubenin kurulmasıyla birlikte merkezde yapılan risk analizi ve denetim uygulamalarının çok daha güçleneceğini, böylece her iki şube personeliyle birlikte yapılacak etkin ve verimi çalışmalarla yasal ticaret ile yasal olmayan ticaret arasındaki çizginin daha kolay ayrılmasına katkı sağlanarak ülkemizde mevzuata uygun şekilde yürütülen ticaretin çok daha kolay yapılmasına önemli katkıların sağlanacağını, bu toplantının Bakanlığımız risk analizi ve kontrol uygulamaları açısından çok önemli bir tarihin başlangıcı olduğunu belirtmiştir.

Yeni kurulan Risk Analizleri şubesi ve Kontrol şubesi tarafından yerel bazda ve tamamıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan analiz ve kontrol işlemlerine ilişkin olarak, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Risk Analizleri Dairesi ve Kontrol Koordinasyon Dairesi personeli tarafından risk analizi ve kontrol uygulamalarında kullanılan ve yararlanılan programların tanıtımı, kullanımı ve program verilerinin analiz yöntemleri hakkında interaktif bir şekilde eğitim sunumları yapılmış ve çeşitli uygulama örnekleri paylaşılmış ve birlikte tartışılmıştır.
 
Eğitim sunumları; şube Müdürü Yavuz Öz, Gümrük ve Ticaret Uzman Yard. Bora Büyükkalkan, Gümrük Muayene Memurları Hüseyin YAVUZ, Önder DOĞAN, Alaattin CEZAYĠR, Engin KARAEVLĠ, Tuncay ELVER, Turkan ASAN, Gümrük Muhafaza Memurları Hüseyin DEVECĠOĞLU ve Selim ALEMDAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
Toplantı öncesinde Genel Müdürlük personelince hazırlanan El Kitapları katılımcılara dağıtılmıştır.
 
Risk analizleri ve kontrol uygulamaları esnasında kullanılacak programların tanıtımı ile GÜVAS’ın kullanımına yönelik temel bilgiler verilmiş; sorgulama ve analiz teknikleri, verileri tablolaştırma, sorgu oluşturma, parametre ilişkilendirmesi ve kavramlar konusunda detaylı açıklamalar yapılmıştır.
 
Program konuları anlatım, değerlendirme ve karşılıklı soru-cevap şeklinde ele alınarak kısa zamanın en verimli şekilde kullanılması hedefleri doğrultusunda yapılan oturumlar hayli dinamik ve tempolu geçmiştir. Çeşitli uygulama örneklerinin sunulduğu anlatım bölümleri gerek yol gösterici olma gerekse tecrübelerin paylaşılması anlamında etkili olmuştur.
 
Toplantı esnasında Risk Analizleri ġubesinde ve Kontrol ġubesinde işe başlayan arkadaşlarımız, gerçekleştirdikleri risk analizi ve kontrol uygulamaları esnasında daha önce karşılaştıkları ilgi çekici tespitlerini katılımcılarla paylaşma fırsatı bulmuştur.

Kaynak:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr