Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TÜZÜK TASLAKLARI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TÜZÜK TASLAKLARI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TÜZÜK TASLAKLARI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE AÇILDI 12.04.2012

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırladığı, Ticaret Sicil Tüzüğü, Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılmasına Dair Tüzük taslaklarını kamuoyunun görüşüne açtı.

Tüzük taslaklarına ''www.gumruk.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlük tarihinin, kamuoyunda tartışılması ve işletmelerin, ilgili meslek gruplarının yeni kanuna uyumunun sağlanması amacıyla 1 Temmuz 2012 olarak belirlendiği anımsatıldı.
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğuna verilen 3 tüzük, 6 yönetmelik ve 9 tebliğden oluşan ikincil mevzuatın, kanunun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihine kadar tamamlanması amacıyla yürütülen hazırlık çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, çalışmalar sonucunda ilk olarak Ticaret Sicil Tüzüğü, Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılmasına Dair Tüzük taslaklarının tamamlandığı ve ilgili kurumlar ile kamuoyunun görüşüne açıldığı belirtildi.
 
-Tüzükler neleri içeriyor-
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda da ticaret sicili kayıtlarının tutulmasına ilişkin sorumluluğun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verildiği anımsatılan açıklamada, Ticaret Sicili Tüzüğü ile sicil kayıtlarının aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil, tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamak; ticaret sicili müdürlüklerinin kurulması ve işleyişine, ticaret sicili müdür ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak niteliklere, bunların özlük haklarına, disiplin işlerine, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine, ticaret sicili müdürlüklerinin kararlarına karşı itiraz yollarına ve ticaret siciline ilişkin diğer usul ve esasların düzenlendiği anlatıldı.
 
Açıklamada, ticaret şirketlerinin işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın elemanlarınca denetleneceği hüküm altına alınan Kanunun 210. maddesi uyarınca hazırlanan Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük ile de bu denetimin ilke ve usullerinin belirlendiği, denetlenecek defter ve belgelerin talep şekli ile bunların hangi sürede denetim elemanlarına ibraz edilmesi gerektiği hususlarının düzenlendiği kaydedildi.
 
-Türk hukukunda ilk-
 
Türk hukukunda ilk defa düzenlenen pay sahipliği haklarının elektronik ortamdan da kullanılabilmesine dair tüzük ile ise anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamdan katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar ile Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esaslarının ve bu sistemin kullanıcılarının yükümlülüklerinin belirlendiğine yer verilen açıklamada, söz konusu tüzük taslaklarına ''www.gumruk.gov.tr'' internet adresinden de ulaşılabileceği belirtildi.
 
Açıklamada, alınacak görüş ve öneriler değerlendirilerek taslaklara son halinin verileceği bildirildi.

Kaynak:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr