Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD’IN ÇABALARI İLE KDV SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ

UTİKAD’IN ÇABALARI İLE KDV SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ

UTİKAD’IN ÇABALARI İLE KDV SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ 19.03.2012

Sevgili Dostlar,

Bu ayki yazımda Türk lojistik sektörü adına son derece önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

UTİKAD gündeminin en önemli maddelerinden ve sektörün en sancılı sorunlarından biri olan KDV istisnası sorunu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 6 Mart 2012 tarihinde yayınladığı 61. No’lu Sirküler ile çözülmüş oldu.

Sektörümüzün kanayan yarası haline gelen ve yüzlerce şirketimizi kesilen ağır para cezaları nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan uygulamayı kökünden çözen bu gelişmede konuya başından bu yana sahip çıkarak çözüm için tüm yolları deneyen UTİKAD üyelerinin ve dernek idari kadrosunun katkıları çok büyük oldu.
 
Sorunun başlangıcından bu yana kararlı yaklaşımı ile başta Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İstanbul ve İzmir Ticaret Odaları ile sürekli temasını sürdüren UTİKAD Yönetim Kurulu, bu çabalarının sonucunda sektör adına çok önemli bir başarıya imza atmış oldu.
 
UTİKAD olarak başlattığımız tüm girişimlerimizi anlayışla karşılayan, istek, dilek ve önerilerimizi sabırla dinleyen Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı’na ve ilgili komisyonlara da uzlaşmacı yaklaşımlarından dolayı da ayrıca teşekkür ederim.
 
Hepimizin bildiği gibi sektörün elini kolunu bağlayan KDV istisnası sorunu, 2010 yılında İzmir’de 142 taşıma işi organizatörüne geriye dönük eksik evrak nedeniyle cezalı vergi tarhiyatları yapılarak başlamış ve şirketlere ağır para cezaları kesilmişti. 60 No’lu sirkülerde organizatörlerin yaptığı işlerin KDV istisnası kapsamında olmasına ve organizatörlerin mevzuat çerçevesinde bu istisnadan yararlanma hakları olmasına rağmen geriye dönük belge ibraz etmeleri istenmişti. Üstelik bunlar bizler tarafından düzenlenmeyen hatta çoğu kere de temin edilmesi mümkün olmayan belgelerdi. Bu belgeler temin edilemediği için çok ağır para cezaları kesilen şirketler ciddi maddi külfetlerle karşı karşıya kalmış hatta bazı şirketlerin kapanması söz konusu olmuştu.
 
Yaşanan olayların sonrasında sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla harekete geçen, konuyla ilgili bakanlıklarla kesintisiz temasını sürdüren UTİKAD, kanun ve yönetmeliklerle taşıma işleri organizatörlerine kazandırılan statülerin ve KDV istisnasından yararlanma haklarının devamı noktasında kararlı duruşundan taviz vermedi.
 
Bakanlıklara bağlı idareler ve komisyonlarla yürütülen ortak çalışmalarda taşıma işleri organizatörlerinin kanun ve yönetmelikle belirlenmiş statüleri ve haklarının altı çizilirken uygulamanın her geçen büyüyen ve Türk ekonomisine, ekonomik, stratejik katkı sağlayan lojistik sektörünü derinden etkileyeceğine de vurgu yapıldı.
 
UTİKAD’ın sektörün çatı örgütü olarak liderlik ettiği çözüme yönelik ortak çalışmalarda, iç ve dış ticaret hacmi her geçen gün artan ve 2023 yılında 1.2 milyar dolar ticaret hacmi ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefi olan Türkiye için bu uygulamanın yaratacağı olumsuzluklar tekrar tekrar dile getirilirken, ciddi bir büyüme potansiyeline sahip lojistik sektörünün alacağı darbenin de boyutları gözler önüne serildi.
 
UTİKAD önderliğinde başlatılan sonuç odaklı ve uzlaşmacı girişimlerin sonucunda uygulamayı yeniden gözden geçiren Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yayınladığı 61 No’lu KDV istisnası sirküleri ile sektör adına çok önemli bir adım atmış oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğümüz girişimler sonunda meyvesini verdi ve lojistik sektörü rahat bir nefes aldı.

Bugün gelinen noktada UTİKAD sergilediği kararlı tutumla sektörü derinden etkileyen konulardan biri olan KDV istisnası problemini çözmüş oldu. Umarız uygulama da başarılı olacak ve üyelerimiz hakettikleri KDV istisnalarını tevsik etmekte ve iade almakta zorlukla

 
Turgut Erkeskin/UTA Lojistik