Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / TEKİRDAĞ LİMANI AÇILIYOR

TEKİRDAĞ LİMANI AÇILIYOR

TEKİRDAĞ LİMANI AÇILIYOR15.03.2012

Tekirdağ Limanı'nın Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 07 Nisan 1997 tarih ve 97/13 sayılı karırı ile özelleştirilmesine karar verilmişti. Limanın işletme hakkı 17 Haziran 1997 tarihinde akdedilen bir sözleşme  104,923,599 ABD Doları bedel ile 30 yıllığına Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş ‘ne devredilmişti.

Sözleşme bedeli yıllık 2.600.000 $ üzerinden her yıl 2 teksit vade farkı ile birlikte 15 yılda tamamlanacaktı. Bu koşullarla liman 25 Haziran 1997 tarihinde Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. ne teslim edilmişti.
 
Ancak, limanın işletmesi ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile sorunlar olması nedeniyle Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş., Deniz Ticaret Odası'na gönderdiği 10.02.2012 tarihli yazı ile işletme faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.
 
Yazıda, Tekirdağ Limanı İşletme Hakkının Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla 17.06.1997 tarihinde Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.’ne devredildiği ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından şirketlerine verilen geçici işletme izni ile Liman faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, Denizcilik Müsteşarlığı’nın 2010 yılında, Akport Limanına verilen geçici işletme izninin yenilenmesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanım izni işlemlerinin tamamlandığının belgelenmesini istediği ve bu husus sağlanamadığı için 01.11.2010 tarihinden bugüne kadar Liman İşletme iznini yenilemediğine vurgu yapılmıştı.

Liman işletme izni olmaksızın Limanın işletmeye devam edilmesinin şirketleri ve yetkililerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına yol açacağı ve bu yükümlülüğün altına girilmesinin beklenemeyeceğine değinilen yazıda, "Bu nedenlerle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararına istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile şirketleri Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. arasında 17.06.1997 tarihinde tanzim ve imza edilen sözleşmenin ifasının imkansız hale geldiği" bildirilmişti.

 
Yazıda sözleşmenin gereklerinin yerine getiriilmesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile kullanım izni ve irtifak hakkı işlemleri tamamlanamadığından dolayı işletme izni halihazırda bulunmayan limanı açık tutmanın hukuksal ve cezai sorumluluklardan dolayı mümkün olmadığı ve bu yüzden limanın 6 Şubat 2012 tarihinden itibaren faaliyetlerini durdurduğu ifade ediliyordu.
Süreç sonlandı: Liman TDİ'ye teslim
 
Denizhaber.Com'un elde ettiği bilgilere göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş arasında yapılan bir protokolle Tekirdağ Limanı işletme hakkı 12 Mart 2012 tarihi itibarı ile tekrar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’ne geçti.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin bölgenin en büyüğü olan limanın işletmesini devam ettirerek bir yıllık bir süre içerisinde yeniden özelleştirmeye açabileceği DenizHaber.Com'a ulaşan bilgiler arasında.
 
Kaynak: Deniz Haber
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr