Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ÖZEL SEKTÖR DEMİRYOLLARININ SERBESTLEŞTİRİLMESİNİ BEKLİYOR

ÖZEL SEKTÖR DEMİRYOLLARININ SERBESTLEŞTİRİLMESİNİ BEKLİYOR

ÖZEL SEKTÖR DEMİRYOLLARININ SERBESTLEŞTİRİLMESİNİ BEKLİYOR13.03.2012

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve sektördeki uluslararası dev firmaları İstanbul’da buluşturan Eurasia Rail 2. Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’na destekleyici kurum olarak katılan UTİKAD, fuarda stand açarak sektör ile bir araya geldi.

Fuarın ikinci gününde yapılan Demiryolu Sektörünün Serbestleşmesi ve Yeniden Yapılandırılması konulu konferansta konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kosta Sandalcı, UTİKAD’ın 2023 perspektifinden demiryollarının serbestleştirilmesine bakışı hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Konuşmasında, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin lojistik sektörüne yeni bir ivme kazandırdığına dikkat çeken Kosta Sandalcı, 2023 yılında Türk lojistik pazarının bugüne kıyasla üç kat büyüyeceğinin tahmin edildiğini ve büyüyen lojistik pazar içinde karayolu taşımacılığının 2,5 kat, demiryolu ve denizyolu taşımacılığının da ise 4 kat artış yaşanması beklendiğini kaydetti.
 
Türkiye’nin coğrafi konumu ve tüm dünya ülkeleri ile yürüttüğü ticari ilişkinin lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinin önemini daha da artırdığının altını çizen Kosta Sandalcı, bu çerçevede oluşturulacak lojistik stratejilerin ve master planların doğru kurgulanmasının Türkiye ve sektör açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Sandalcı, şunları söyledi:”

Bahsedilen stratejiler ve master plan olmaksızın atılacak adımlar, yapılacak yatırımlar ve kurgulanacak bölgesel yapılar, verimsiz alanlar ve atıl kapasiteler yaratma riskini içermektedir. Bu amaçla, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde; bakanlığımız ve TCDD dahil devletin ilgili birimlerinden ve UTİKAD’ın da dahil olduğu sivil toplum kuruluşlarından oluşan lojistik konseyde, Türkiye Lojistik Master Planı’nın hazırlanması hedefi doğrultusunda bir Strateji Belgesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu strateji belgesi ilgili bakanlıklara arz edilerek, Türkiye Lojistik Master Planı’nın yapılmasına ve Lojistik Kanunu’nun çıkarılmasına yönelik katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  Böylece, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü için belirlenen hedeflere nasıl ulaşabileceği ve neler yapılması gerektiği konularında temsilcisi olduğumuz özel sektöre yol gösterecektir.
 
Konuşmasında, demiryollarının serbestleştirilmesinin 2023 hedeflerine ulaşılmasında stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Kosta Sandalcı,”Demiryollarının ülke yararı doğrultusunda, insanlarımızın refahını arttıracak ve tam rekabet koşullarına uygun bir şekilde serbestleştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Türkiye’nin merkezinde bulunduğu, Avrupa - Orta Doğu - Güney Akdeniz - Kuzey bölgesindeki  komşularla Orta Asya ülkelerinden oluşan coğrafi bölgede yapılandırılmaya çalışılan yeni taşımacılık ve lojistik koridorları, oluşturulacak yeni denizyolu-demiryolu-karayolu kombinasyonları ile hem bölge ülkeleri arasında hem de mevcut geleneksel ulaşım koridorlarıyla son derece rekabetçi bir ortam yaratacağı değerlendirmesinde bulunan Kosta Sandalcı, demiryollarının serbestleştirilmesi sürecinde UTİKAD’ın konu ile ilgili görüşü hakkında da şu bilgileri verdi:”

“UTİKAD olarak, serbestleştirme sürecinin başarıyla ilerleyebilmesi ve demiryollarının gelişimini sürdürebilmesi için bazı yasal ve idari engellerin de biran ön önce çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin lojistik akışı yavaşlatan veya kesintiye uğratan her türlü uygulama, terminallere ve ara nakliyelere ilişkin düzenlemeler, teminatlar gibi konular günlük operasyonel sorun olmaktan çıkarılarak, serbestleştirmeyle birlikte, ilgili mevzuatlarla paralel bir şekilde düzenlenmelidir. Özetle, serbestleştirmenin sadece demiryolu ana taşımalarını değil, terminal ve destekleyici diğer hizmetleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Bu süreçte, özel sektörün beklentilerini de başlıklar halinde sıralayan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kosta Sandalcı, “Yeni yasa ve uygulamalara geçiş sürecinde, özel sektörün hızla faal duruma gelmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, serbestleştirme sürecinde özel sektörü özendirecek ve teşvik edecek ekonomik önlemlerin alınması ve destek sistemlerinin oluşturulması önemlidir. Eşit rekabet ortamının oluşturulması ile altyapıyı üstlenecek kamu ve üstyapı işletmeciliğinde görev alabilecek kamu / özel sektör kurumları arasında mutlak bağımsızlığın garanti edilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir serbestleştirme süreci için zorunludur. Son olarak karayolu ve denizyolu taşımacılığında olduğu gibi demiryolu taşımacılığında da ÖTV muafiyetinin tanınması eşit rekabet ortamı için büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr