Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Havayolu / MİLLETLERARASI ANDLAŞMA (TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA (TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA (TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI)13.03.2012


10 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 28229
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
            
Karar Sayısı : 2012/2834
            
12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7/12/2011 tarihli ve 6257 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/1/2012 tarihli ve HUM/5984139 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
  Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
 
                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ
          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı
 
                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                             F. ŞAHİN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                     Ekonomi Bakanı V.
 
                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı
 
                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı
 
                                                          Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU
                                                   Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı
 
                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM
                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ
ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI
Bundan sonra ‘Akit Taraflar’ olarak nitelendirilecek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti,
7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine taraf olarak,
Ülkeleri arasında ve ötesinde havacılık hizmetleri kurmak ve yürütmek amacıyla bir anlaşmaya varmayı isteyerek, uluslararası hava hizmetlerinde en üst düzeyde emniyet ve güvenlik sağlanmasını isteyerek, uluslararası hava ulaşımında kendi menfaatlerini teşvik etmek isteyerek,
Aşağıdaki maddelerde mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
TANIMLAR
1. Bu Anlaşmanın amacı doğrultusunda, metin içeriği aksini gerektirmediği takdirde aşağıda yazılı terimlerin anlamı:
a. “Sözleşme” terimi, 1944 yılı Aralık ayının yedinci gününde Şikago’da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini ifade etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu için yürürlükte olması kaydıyla Sözleşmenin 90. Maddesi altında kabul edilen her türlü eki ve 90. ve 94. Maddeleri altında eklerde yapılan her türlü değişikliği içermektedir;
b. “havacılık otoriteleri” terimi,
- Türkiye Cumhuriyeti için - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı veya şu anda bu otorite tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine getirmeye yetkili herhangi bir teşekkül ya da kişiyi;
- Rusya Federasyonu için - Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı veya şu anda bu Bakanlık tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine getirmeye yetkili herhangi bir teşekkül ya da kişiyi;
c. “ülke” terimi Devlete ilişkin olarak Sözleşmenin 2. Maddesinde belirtilmiş olan anlamı;
d. “tayin edilen havayolu” terimi, bu Anlaşmanın 3. Maddesi uyarınca tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş havayolunu ifade etmektedir;
e. “ücret tarifesi” terimi, acente ve diğer yardımcı hizmet ücretleri ve şartları dahil, fakat posta taşınması ödemeleri ve şartları hariç, yolcu, bagaj veya kargo taşınması için alınacak her türlü ücreti ve bu ücretlerin geçerli olduğu şartları;
f. “hava hizmetleri”, “uluslararası hava hizmetleri”, “havayolu işletmesi” ve “trafik amacı dışındaki duraklamalar” terimleri Sözleşmenin 96. Maddesinde tanımlanan anlamlarında kullanılır;
g. “belirlenen hatlar” terimi Ek’e uygun olarak belirlenmiş veya sonradan belirlenecek hatları;
h. “hat çizelgesi” terimi bu Anlaşmanın 18. Maddesindeki hükümlerine uygun olarak Anlaşmanın Ek’inde belirtilen herhangi bir değişikliğin de ilave edildiği hava taşımacılığının yapılacağı yollardaki programı ifade etmektedir;
i. “kapasite” terimi,
- bir hava aracı için- bu hava aracı tarafından hatta veya hattın belirli bir kısmında taşınabilen yükü;
- mutabık kalınan bir hizmet için- bu hizmette kullanılan hava aracının kapasitesinin, bu hava aracı için bir hatta veya hattın bir kısmında belli bir dönemde işletilen frekans sayısının çarpımını;
j. “yedek parçalar” terimi bir hava aracının bütünlüğü için motorların da dahil olduğu gerekli yenileme ya da tamir nesnelerini ifade etmektedir;
k. “olağan teçhizat” terimi, çıkartılabilir yedek parçalar ve malzemeler dışında, ilkyardım ve yaşamsal teçhizatlar da dahil uçuş sırasında kullanılan maddeleri;
l. “olanaklar ve havaalanı ücretleri” terimi, hava aracı, mürettebat ve yolcuya havaalanında sunulan bütün ilgili hizmet  ve olanaklar ve  hava seyrüsefer  hizmetleri   karşılığında havayolundan alınan ücretleri;
m. “anlaşma” terimi, bu Anlaşmayı, Ekini ve bundan sonra bu Anlaşmada yapılacak tüm değişiklikleri;
n. “mutabık kalınan hizmetler” terimi, bu Anlaşmanın hükümlerine göre belirlenen hatlarda sunulacak uluslararası hava hizmetlerini;
o. “Ek” terimi, bu Anlaşmanın Ekini veya bu Anlaşmanın 18. maddesinin hükümleri doğrultusunda yapılan değişikliği ifade etmektedir. Ek bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır ve bu Anlaşmaya dair herhangi bir referans aksine karar verilmedikçe Eki de içerecektir.
MADDE 2
TRAFİK HAKLARI
1. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafa bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan Ek’inin ilgili bölümünde belirtilen hatlar üzerinde tarifeli uluslararası hava hizmetleri yürütebilmesi için bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır.
2. Her bir Akit Tarafça tayin edilen havayolu aşağıdaki ayrıcalıklardan yararlanabilecektir;
a. Diğer Akit Tarafın ülkesi üzerinden iniş yapmaksızın uçma hakkı,
b. Sözü geçen ülkede trafik hizmeti dışındaki amaçlar için durabilme hakkı,
c. Diğer Akit Taraf Devletinin ülkesinden/ülkesine, bu mevcut Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan Hat Çizelgesi Ek’inde belirlenen noktalarda ve bu mevcut Anlaşmanın Ek'inin hükümlerine uygun olarak uluslararası trafikte yolcu, kargo ve posta indirmek veya almak amacıyla durabilme hakkı.
3. Bu Maddenin (2.) paragrafındaki hiçbir husus, bir Akit Tarafın tayin edilen havayollarına, diğer Akit Tarafın Devletinin ülkesinde bu diğer Akit Taraf Devletinin ülkesindeki başka bir noktaya ücret veya kira karşılığı veya karşılıksız taşınmak üzere yolcu, kargo ve posta alma hakkını verdiği şeklinde anlaşılamaz.
MADDE 3
TAYİN VE İŞLETME YETKİSİ
1. Her bir Akit Taraf diplomatik kanallar yoluyla, diğer Akit Tarafa, belirtilen hatlarda mutabık kalınan hizmetleri işletmesi amacıyla bir veya daha fazla havayolunu yazılı olarak tayin etme hakkına sahip olacaktır.
2. Söz konusu tayin tebliğinin alınması üzerine, diğer Akit Taraf bu Maddenin (3) ve (4). Paragraflarındaki hükümlere tabi olarak ve gereken işletme iznini gecikmeksizin tayin edilen havayollarına tanıyacaktır.
3. Bir Akit Tarafın havacılık otoriteleri, işletme yetkisi vermeden önce, diğer Akit Tarafça tayin edilen havayolundan, Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, havacılık otoritelerince uluslararası havacılık hizmetlerinin işletilmesinde, normal ve makul olarak uygulanan kanun ve düzenlemelerin şartlarını sağladığı konusunda kendisini tatmin etmesini isteyebilir.
4. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın aşağıdaki koşulları sağladığı konusunda tatmin olmaması halinde, tayin edilen havayolunun işletme yetkilerini tanımayı reddedebilir veya gerekli gördüğü takdirde bu Anlaşmanın 2. Maddesinde belirlenen hakları kullanabilmesi için şartlar getirebilir:
a. havayolunun hakiki sahipliği veya etkin kontrolünün tayin eden Akit Tarafın kendisinde veya Akit Taraf Devletinin uyruğundakilerin yetkisinde olmaması;
b. tayin edilen havayolunun, bu Anlaşmanın 7. Maddesine ve 8. Maddesine uymaması
5. Tayin edilen havayolu bu şekilde tayin edilip yetkilendirildiğinde bir kapasite üzerinde mutabık kalınması ve bu Anlaşmanın 11. Maddesindeki hükümlerine göre oluşturulan bir ücret tarifesinin yürürlüğe girmesi şartıyla mutabık kalınan hizmetleri vermeye istediği bir zaman başlayabilir.
MADDE 4
İŞLETME YETKİSİNİN İPTALİ VEYA ASKIYA ALINMASI
1. Her bir Akit Taraf, aşağıdaki hallerde, diğer Akit Tarafça tayin edilen bir havayoluna verilmiş bulunan işletme yetkisini iptal etmek veya bu Anlaşmanın 2. Maddesinde belirtilen hakların kullanılmasını durdurmak veya bu hakların kullanılmasını gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahip olacaktır:
a. Tayin edilen havayollarının hakiki sahipliği veya etkin kontrolünün tayin eden Akit Tarafın veya Akit Taraf Devletinin uyruğundakilerin yetkisinde olmaması halinde veya
b. Tayin edilen bu havayollarının, kendisine bu hakları tanıyan Akit Taraf Devletinin kanun ve yönetmeliklerine uymaması, veya
c. Tayin edilen havayollarının bunlardan başka bir şekilde bu Anlaşmada belirtilen şartlara göre işletilmesinde muvaffakiyetsiz olunması halinde,
2. İptal, askıya alma veya bu Maddenin (1.) paragrafında belirtilen hükümlerin derhal uygulaması kanun ve yönetmeliklerin daha ileri ihlalini önlemek açısından zaruri değilse, sözü geçen hak sadece diğer Akit Tarafın havacılık otoriteleri ile istişarelerden sonra kullanılabilecektir. Böyle bir durumda, istişareler herhangi bir Akit Tarafın istişare talebinden itibaren otuz (30) gün içinde başlar.
MADDE 5
KANUN VE YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASI
1. Bir Akit Tarafın uluslararası hava hizmetleri sunan bir hava aracının ülkesine girişi ülkesinde kalışı ve ülkesinden çıkışına ilişkin veya hava aracının ülkesindeyken işletilmesine ve seyrüseferine ilişkin kanun ve yönetmelikleri, diğer Akit Tarafça tayin edilen havayolunun hava aracına uygulanacaktır.
2. Bir Akit Tarafın, yolcu, mürettebat, bagaj, kargo veya postanın ülkesine girişi, kalışı veya ülkesinden ayrılışına ilişkin göç, gümrükleme, pasaport, döviz, sağlık ve karantina gibi kaidelerini düzenleyen kanun ve yönetmelikleri diğer Akit Tarafın tayin edilen havayolunun hava aracı tarafından taşınan yolcu, mürettebat, kargo ve postaya söz konusu ülkede bulundukları sürece uygulanacaktır.
3. Her bir Akit Taraf talep üzerine, bu Maddede atıf yapılan ilgili kanun ve yönetmeliklerinin örneklerini diğer Akit Tarafa sunacaktır.
MADDE 6
SERTİFİKA VE LİSANSLARIN TANINMASI
1. Bir Akit Tarafça verilen ya da geçerliliği tanınan uçabilirlik sertifikaları, yeterlilik sertifikaları, ve lisanslar mutabık kalınan hizmetlerin işletilmesi amacıyla diğer Akit Tarafça da geçerli olarak tanınacaktır.
2. Fakat her bir Akit Taraf, Devletinin ülkesi üzerinde yapılan uçuşlarda kendi uyruklarına diğer Akit Tarafça verilen yeterlilik sertifikalarını ve lisanslarını tanımayı reddetme hakkını saklı tutar.
MADDE 7
HAVACILIK EMNİYETİ
1. Her bir Akit  Taraf herhangi bir zaman, havacılık olanakları ve hizmetleri, hava mürettebatı, hava araçları veya bunların işletilmesine ilişkin diğer Akit Tarafça benimsenmiş emniyet standartları ile ilgili olarak istişarelerde bulunmayı her zaman talep edebilir. Bu istişareler, talepten itibaren otuz (30) gün içinde gerçekleştirilecektir.
2. Eğer bu istişareleri takiben, bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın biri diğerinin bu Maddenin (1.) paragrafında belirtilen hususlarda herhangi bir alanda emniyet standartlarını o sırada Sözleşmeye göre belirlenen asgari standartlara en az eşit şekilde sağlamadığını ve uygulamadığını düşünürse, sözü geçen Akit Taraf diğer Akit Tarafı bu bulgular ve asgari ICAO standartlarına uyumu sağlamak için atılması gereken adımlar hakkında uyaracak ve diğer Akit Taraf mutabık kalınan bir sürede gereken düzeltici önlemleri alacaktır. Mutabık kalınan bir sürede gereken düzeltici önlemlerin alınmaması, bu mevcut Anlaşmanın 4. Maddesinin uygulanmasına temel teşkil edecektir.
3. Sözleşmenin 16. Maddesindeki hükümlere bakılmaksızın, bir Akit Taraf havayolu tarafından veya onun adına işletilen bir hava aracı diğer Akit Taraf Devletinin Ülkesinde veya ülkesinden hizmet düzenlerken ülkesinde bulunduğu bu diğer Akit Taraf Devletinin yetkilileri tarafından makul olmayan bir gecikmeye yol açmamak şartıyla denetime (bu Maddede rampa denetimi olarak isimlendirilmiştir) tabi tutulabileceği hususunda mutabık kalınmıştır. Sözü geçen denetim diğer Akit Tarafın yetkili temsilcileri tarafından hava aracının içinde ve etrafında yapılacaktır. Öte yandan, Sözleşmenin 33. Maddesinde sözü edilen yükümlülüklere uygun olarak, söz konusu denetimin amacı, Sözleşme temelinde yürürlükte olan kurallara göre hava araç ve mürettebat belgelerinin geçerliliğini ve hava araç ve teçhizatının görünürdeki durumunu kontrol etmektir.
4. Eğer böyle herhangi bir rampa denetimi veya dizi rampa denetimleri bir hava aracının veya bir hava aracının işletilmesinin o sırada Sözleşmeye uygun olarak belirlenmiş asgari standartlara uymadığı veya o sırada Sözleşmeye uygun olarak belirlenmiş emniyet standartlarının etkin bir biçimde sağlanmadığı ve uygulanamadığı hususunda ciddi kaygılar doğurursa, denetimi yapan Akit Taraf Sözleşmenin 33. Maddesi amaçları için, o hava aracı veya mürettebatının geçerli  kılınan sertifika ve lisanslarının veya hava aracının işletilmesine esas Sözleşmeye göre belirlenen asgari standartlara eşit veya onların üzerinde olmadığı sonucunu çıkarmakta serbest olacaktır.
5. Yukarıdaki 3. paragraf uyarınca bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu veya havayollarınca işletilen hava aracının rampa denetlemesi amacıyla hava aracına erişim, sözkonusu havayolunun temsilcisi tarafından engellenirse diğer Akit Taraf 4. paragrafta belirtilen ciddi endişelerin oluştuğu sonucuna varabilecek ve paragrafta belirtilen sonuçları çıkarabilecektir.
6. Her bir Akit Taraf, bir rampa denetlemesinin sonrasında, bir veya bir dizi rampa denetlemesinin engellenmesinde, istişare sonrasında veya hava aracının işletilmesinin emniyeti açısından derhal bir eylemin gerektiren benzeri durumlarda, diğer Akit Tarafın hava aracının veya araçlarının işletme yetkilerini askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
7. Paragraf 2 veya 6 uyarınca bir Akit Tarafça gerçekleştirilen bir eylem, bu eylemin gerçekleştirilmesine temel olan durumun ortadan kalkmasıyla sona erdirilecektir.
MADDE 8
HAVACILIK GÜVENLİĞİ
1. Akit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, sivil havacılık güvenliğinin yasa-dışı müdahalelere karşı korunması amacıyla birbirlerine karşı üstlendikleri yükümlülüğün, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini teyit ederler. Akit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtlamaksızın, özellikle 14 Eylül 1963 tarihli, Hava Araçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Eylemlere ilişkin Tokyo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Hava Araçlarının Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine İlişkin Lahey Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Önlenmesine ilişkin Montreal Sözleşmesi ve 24 Şubat 1988 tarihli Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Hava Limanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesine ilişkin  Montreal Protokolü, Montreal’de 1 Mart 1991’de yapılan Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla Sözleşmesi ve Akit Tarafların taraf oldukları sivil havacılık güvenliğine ilişkin diğer herhangi bir sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceklerdir.
2. Akit Taraflar, sivil hava aracının yasadışı yollarla ele geçirilmesini önlemek, bu hava aracının, yolcularının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı diğer yasadışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine ilişkin diğer herhangi bir tehdidi bertaraf etmek üzere, talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır.
3. Akit Taraflar karşılıklı ilişkilerinde, Akit Taraflara uygulanabilir olduğu ölçüde, ICAO tarafından konulan ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ekler olarak kabul, edilen havacılık güvenliği hükümlerine ve tavsiye edilen uygulamalara uygun olarak hareket edeceklerdir. Akit Taraflar, kendi tescilindeki hava aracı işletmecilerinin veya işyeri merkezi ülkelerinde bulunan veya ülkelerinde sürekli mukim olan hava aracı işletmecilerinin ve ülkelerindeki havaalanı işletmecilerinin söz konusu havacılık güvenliği hükümlerine, Akit Taraflara uygulanabilir olduğu sürece, uygun hareket etmelerini sağlayacaklardır. Buna göre, her bir Akit Taraf yukarıda bahsi geçen havacılık güvenliği standardı Ekleri ile kendi ulusal mevzuatı ve uygulamaları arasındaki farklılıkları diğer Akit Tarafa bildirecektir. Her bir Akit Taraf, bu Anlaşmanın 18. Maddesinin 2. paragrafına göre ele alınmak üzere, bu tip farklılıkları diğer Akit Tarafla görüşmek için acil istişare talebinde bulunabilir.
4. Akit Taraflar, kendi hava aracı işletmecilerinden, diğer Akit Taraf Devleti ülkesine giriş, ülkesinden çıkış veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer Akit Tarafça uygulanan, yukarıdaki (3.) paragrafta atıf yapılan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının istenebileceği hususunda mutabıktır. Akit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde hava araçlarının güvenliğinin sağlanması, yolcuların, mürettebatın el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve hava aracının levazımatının yükleme ve boşaltma öncesinde ve sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Akit Taraflardan her biri, özel bir tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla diğer Akit Tarafın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi olumlu şekilde dikkate alacaktır.
5. Sivil hava araçlarının yasadışı yollarla ele geçirilmesi olayı veya bu doğrultuda bir tehdidin vuku bulması veya hava araçlarına, yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına veya hava seyrüsefer tesislerine yönelik diğer yasadışı eylemlerin meydana gelmesi halinde Akit Taraflar, haberleşmede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesini amaçlayan diğer uygun tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayarak birbirlerine yardımcı olacaklardır.
6. Her bir Akit Taraf insan hayatını koruma gibi üstünlüğü olan bir görev gerektirdiği takdirde kalkışı mecbur olmadıkça ve uygulanabilir bulduğu takdirde, kendi Devletinin ülkesine iniş yapmış ve kanuna aykırı alıkoyma veya bu tarz yasadışı bir muameleye maruz kalan bir hava aracının zeminde kalmasını temin etmek maksadıyla gerekli önlemleri alacaktır. Mümkün olduğu durumlarda bu tip önlemler karşılıklı istişare temelinde alınır.
7. Bu Maddenin havacılık güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında Akit Taraflardan biri için sorunlar ortaya çıkması halinde, Akit Taraflardan her birinin yetkili havacılık otoriteleri diğer Akil Tarafın yetkili havacılık otoritelerinden ivedi istişare talebinde bulunabilecektir. Sözü geçen istişareler talebin iletildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde başlayacaktır.
MADDE 9
OLANAKLAR VE HAVAALANLARI KULLANIM ÜCRETLERİ
Havaalanlarının tesisat, teknik ve diğer olanak ve hizmetleri dahil olmak üzere havaalanları kullanım ücreti ile hava seyrüsefer ve iletişim olanakları ile hizmetlerinin kullanım ücreti Sözleşmenin 15. Maddesine uygun olarak kendi Devletinin ülkesi içinde her bir Akit Tarafça saptanan tarife ve oranlara uygun olarak tahsil edilebilir.
MADDE 10
MUTABIK HİZMETLERİN İŞLETİLMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
1. Her iki Akit Tarafça tayin edilen havayolları, Akit Taraf Devletlerinin ülkeleri arasında ve ötesinde, yapacakları uluslararası taşımacılıkta her hususta adil ve eşit imkanlardan faydalanacaktır.
2. Mutabık kalınan hizmetlerin işletilmesinde, her bir Akit Tarafın tayin edilen havayolları, diğer Akit Tarafın tayin edilen havayollarının çıkarlarını dikkate alacak, öyle ki aynı hatların tamamı veya bir kısmı üzerinde diğer havayolu tarafından sunulan hizmetleri haksız olarak etkilemiş olmayacaktır.
3. Akit Tarafların tayin edilen havayolları tarafından sunulan mutabık kalınan hizmetler belirtilen hatlar üzerinde halkın taşıma ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve her bir tayin edilen havayolunun öncelikli amacı havayolunu tayin eden Akit Taraf ülkesi ile diğer Akit Taraf ülkesi arasında trafiğin mevcut ve makul olarak beklenen taşıma ihtiyaçlarını makul bir yük faktörü ile karşılayacak bir kapasiteyi sağlamak olacaktır.
4. Havayolunun tayini dışında, Devletlerin ülkelerinde belirlenen hatlar üzerindeki noktalarda posta dahil olmak üzere yolcu ya da kargo alınması veya bırakılması genel kapasite prensiplerine uygun olarak aşağıdaki maddelerle ilişkili olmalıdır:
a. havayolunu tayin eden Akit Taraf Devletinin ülkesinden ya da bu ülkeye olan trafik gereksinimleri;
b. mutabık kalınan hizmetlerin gerçekleştiği bölgedeki Devletlerin havayolları tarafından yapılan taşıma hizmetleri de hesaba katılarak, bölgenin trafik gereksinimleri;
c. bir baştan öbür başa kadar olan hava taşımacılığı gereksinimleri;
5. Tayin edilen havayolları eşit ve adilane muamele göreceklerdir. Bu amaçla, uçuş programlarının yanı sıra hizmetlerin frekansı ve kapasitesi her iki Akit Taraf havacılık otoritelerinin onayına tabidir. Bu kapasiteler ve frekanslar bahsedilen otoritelerce zaman zaman gözden geçirilebilir.
6. İki Akit Tarafın havacılık otoriteleri gerekli olduğunda uçuş programları, kapasiteler ve frekanslarla ilgili tatmin edici bir düzenlemeye erişilmesini sağlamalıdır.
MADDE 11
ÜCRET TARİFELERİ
1. Mutabık kalınan hizmetler için uygulanacak ücret tarifeleri makul seviyelerde işletme maliyeti, makul kâr, havayolu nitelikleri ve diğer havayollarının tarifeleri olmak üzere tüm ilgili etkenler dikkate alınarak makul seviyelerde belirlenecektir. Bu ücret tarifeleri bu Maddenin takip eden hükümlerine uygun olarak düzenlenmelidir.
2. Ücret tarifeleri acente paylarıyla birlikte eğer mümkünse tüm güzergâhlar için, tayin edilen havayolları arasında o güzergâhta ya da güzergâhın belirli bir bölümünde faaliyet gösteren diğer havayollarına danışılarak kararlaştırılmalıdır.
3. Eğer tayin edilen havayolları herhangi bir ücret tarifesi üzerinde anlaşamazlarsa ya da başka bir nedenle bu Maddenin 2. paragrafındaki hükümler doğrultusunda bir ücret tarifesi üzerinde mutabakat sağlanamazsa, Akit Tarafların havacılık otoriteleri aralarında yapacakları bir anlaşma ile ücret tarifesini belirlemeye  çalışırlar.
4. Ücret tarifeleri uygulanabilir olduğunda her iki Akit Taraf havacılık otoritelerince onaylanır.
5. Bu maddenin hükümleri doğrultusunda belirlenmiş ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri belirlenene kadar yürürlükte kalır.
MADDE 12
DOĞRUDAN GEÇİŞ
Her Akit Tarafın ulusal kanun ve yönetmeliklerine göre ülkelerinden yolcu, bagaj ve kargo uçuşlarının doğrudan geçişlerinde ve havalimanının bu amaçla ayrılan kısmını terk etmemek kaydıyla, narkotik taşımacılığı ve psikotrop madde taşımacılığı yanı sıra yasadışı davranışlar durumlarında uygulanan güvenlik önlemleri hariç, sadece basit bir kontrole tabi olacaklardır.
MADDE 13
GÜMRÜK HARÇ VE VERGİLERİNDEN MUAFİYET
1. Her bir Akit Tarafın tayin edilen havayolunun uluslararası hava hizmetlerinde işletilen hava aracı ve bununla birlikte olağan teçhizatlar, yakıt ve yağ tedarikleri, hava aracında depolanan malzemeler (yiyecek, her türlü içecek, tütün ürünleri dahil) diğer Akit Tarafın ülkesine varışta, bu hava araçları, söz konusu ekipmanlar ve malzemeler tekrar çıkış yapana kadar hava aracında kalmak kaydıyla her türlü gümrük harcı ve vergilerden muaf olacaktır.
2. Gerçekleştirilen seferle ilgisi dışında aşağıda sayılan maddeler de aynı harç ve vergilerden muaf tutulacaktır:
a. Herhangi bir Akit Tarafın ülkesinde, bu Akit Tarafın otoritelerinin belirlediği sınırlar içinde Akit Tarafın uluslararası seferlerde bulunan hava aracına kullanım için alınan hava aracı gereçleri;
b. Diğer Akit Tarafın tayin edilen havayolu veya havayollarınca belirlenen hatlardan birinde uluslararası seferlerde bulunan hava aracının bakım ve onarımı için Akit Tarafların herhangi birinin ülkesine giren yedek parçalar;
c. Diğer Akit Tarafın tayin edilen havayolunca belirlenen hatlardan birinde uluslararası seferlerde işletilen hava aracına tedarik için Akit Taraf Devletinin ülkesi üzerindeki uçuşların bir kısmında dahi kullanılacak olsa bu ülkede alınan yakıt ve yağlar;
d. Mutabık kalınan hizmetlerin işletilmesi kapsamında bir Akit Tarafın tayin edilen havayolunun diğer Akit Taraf Devletinin ülkesine ithal ettiği veya edeceği basılı bilet koçanları, havayolu faturaları dahil bir Akit Tarafın tayin edilen havayolunun amblemini taşıyan zorunlu belgeler ve formlar.
3. (2.) Paragrafta belirtilen malzemeler, gereçler, yedek parçalar ve belgeler bu paragrafta doğrudan belirtilen amaçlar dışında kullanılamazlar. (2.) paragrafta belirtilen malzemeler tekrar çıkış yapana kadar gümrük otoritelerinin gözetiminde tutulabilir veya aksi takdirde gümrük düzenlemelerine göre çıkartılabilir.
4. Mutabık kalınan hizmetlerde, bir Akit Tarafın tayin edilen havayollarının hava aracındaki olağan hava aracı teçhizatları, malzemeler, tedarikler ve yedek parçalar diğer Akit Taraf Devletinin ülkesine sadece bu Akit Taraf Devletinin gümrük otoritelerinin onayı ile indirilebilir. Bu durumda, tekrar çıkış yapana kadar söz konusu otoritelerin gözetiminde tutulabilir veya aksi takdirde gümrük düzenlemelerine göre çıkartılabilir.
5. Bagaj ve kargo doğrudan geçiş süresince gümrük harçları, vergiler ve ödemelerden muaf tutulur.
6. Depolama ve gümrük müsaadesi ile ilgili hizmetlere karşılık gelen ücretler Akit Taraf Devletlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak belirlenir.
MADDE 14
HAVAYOLLARININ TİCARİ OLARAK TEMSİLİ
1. Bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu diğer Akit Taraf Devletinin ülkesine, giriş, ülkesinde ikamet ve çalışmaya ilişkin kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde diğer Akit Taraf Devletinin ülkesine mevcut hava hizmetlerinin sağlanması için gerekli temsilcilerini, idari, teknik, operasyonel, ticari ve diğer uzman çalışanlarını getirebilecek ve bulundurabilecektir.
2. Bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu, diğer Akit Taraf Devletinin ülkesinde, bu Devletin geçerli olan kanun ve/veya yönetmeliklerine tabi olmak kaydıyla kendi taşıma belgelerini kullanarak taşıma hizmeti satabilecektir. Bu satış doğrudan havayolunun satış ofisi ve/veya uygun bir lisansa sahip yetkilendirilmiş acenteler aracılığıyla yapılabilir.
MADDE 15
KAZANÇLARIN TRANSFERİ
1. Her bir Akit Taraf karşılıklılık temelinde diğer Akit Tarafın tayin edilen havayoluna sunduğu uluslararası hava hizmetleri ile ilişkili olarak harcamalarını geçen kazançlarını transfer etme hakkını verecektir. Bu transferlerden normal banka ücretlerinden başka bir ücret alınamaz.
Söz konusu transferler Akit Taraf Devletlerinden, transferin yapıldığı ülkenin kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak herhangi bir serbest para birimi ile transferin yapıldığı tarihte geçerli olan resmi döviz kurundan yapılacaktır.
2. Bu Maddenin hükümleri Akit Taraflar arasındaki başka bir anlaşmanın konusu olan vergilendirme düzenlemelerini etkilemez.
MADDE 16
İSTATİSTİKLERİN TEMİNİ
Bir Akit Tarafın havacılık otoriteleri diğer Akit Tarafın havacılık otoritelerine, kendi tayin edilmiş havayolları tarafından diğer Akit Taraf Devletinin ülkesinden ve ülkesine mutabık kalınan hizmetlerde taşınan trafik ile ilgili, normal olarak tayin edilen havayolları tarafından hazırlanarak ve kendi ulusal sivil havacılık otoritesine iletilmiş olabilecek, bilgileri ve istatistikleri talep üzerine temin edecektir. Bu bilgi ve istatistikler söz konusu trafiğin hacmi, dağılımı, başlangıç ve varış noktaları ile ilgili detayları içerecektir. Bir Akit Tarafın havacılık otoritesinin diğer Akit Tarafın havacılık otoritesinden isteyebileceği ilave istatistiki trafik bilgileri, talebin akabinde, Akit Taraflar arasında karşılıklı müzakere ve anlaşma konusudur.
MADDE 17
UÇUŞ PROGRAMLARININ TESLİMİ
1. Her bir Akit Tarafın tayin edilen havayolları, öngörülen uçuş tarifelerini, her bir tarife dönemi için (yaz ve kış) mutabık kalınan hizmetlerin başlamasından en az kırk beş (45) gün önce diğer Akit Tarafın havacılık otoritelerinin onayına sunacaktır.
2. Bir Akit Tarafın tayin edilen havayolunun onaylanan tarife çizelgesi dışında mutabık kalınan hizmetler doğrultusunda düzenlemek istediği ek seferler için sözü geçen havayolu diğer Akit Tarafın havacılık otoritelerinden ön izin talep etmelidir. Böyle bir talep Akit Tarafların Devletlerinin ulusal kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde sunulacaktır. Aynı usul herhangi bir değişiklikte de uygulanacaktır.
MADDE 18
İSTİŞARELER VE DEĞİŞİKLİKLER
1. Yakın işbirliği ve dostluk anlayışından hareketle, Akit Tarafların havacılık otoriteleri zaman zaman bu Anlaşma hükümlerinin tatmin edici ölçüde uyularak uygulanması konusunda istişareler yürüteceklerdir. Akit Tarafların havacılık otoritelerince aksi kararlaştırılmadıkça, bir Akit Tarafın istişare talep etmesi durumunda istişareler talebin alınmasından sonra altmış (60) gün içinde başlayacaktır.
2. Eğer Akit Taraflardan biri bu Anlaşmanın hükümlerinde ya da Ekinde değişiklik yapmak isterse, önerilen değişiklik için Akit Tarafların havacılık otoriteleri arasında istişare talep eder. Akit Tarafların havacılık otoriteleri bu süreyi uzatmaya karar verilmedikçe istişareler karşı Tarafın talebi almasından sonra altmış (60) gün içinde başlayacaktır. Bu mevcut Anlaşmada yapılan değişiklikler her iki Akit Tarafın tüm yasal prosedürlerini tamamlamasından sonra en son yazılı tebliğin diplomatik kanaldan bildirmelerinden sonra yürürlüğe girecektir.
3. Akit Tarafların havacılık otoriteleri aralarında yapılacak düzenlemeler ile bu mevcut Anlaşmanın Ek’inde değişiklikler yapılabilir. Değişiklikler karşılıklı mutabakata varıldığı tarihten itibaren geçici olarak uygulanmaya başlanacak ve karşılıklı diplomatik notalar ile onaylanmasından sonra yürürlüğe girecektir.
MADDE 19
ÇOK TARAFLI ANLAŞMALARA VE SÖZLEŞMELERE UYGUNLUK
İki Akit Tarafın da hava ulaştırmasına dair çok taraflı bir sözleşme veya anlaşmaya katılmaları halinde bu Anlaşma ortaya çıkan bu çok taraflı sözleşme veya anlaşmanın hükümlerine uyum sağlayacak şekilde değiştirilecektir.
MADDE 20
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
1. Bu mevcut Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların öncelikle Akit Tarafların havacılık otoriteleri arasında müzakere yoluyla çözülmesi yoluna gidilecektir.
2. Eğer bahsekonu havacılık otoriteleri çözüme müzakere yoluyla ulaşamazlarsa, uyuşmazlık diplomatik kanallar yoluyla çözüme kavuşturulacaktır.
3. Eğer Akit Taraflar paragraf (1) ve (2) doğrultusunda bir çözüme ulaşamazlarsa, herhangi bir Akit Taraf uyuşmazlığı 3 hakemden oluşan bir tahkim heyetine sunabilir. Bu tahkim heyetinin birer üyesi Akit Taraflardan her biri tarafından ve 3. hakem ise iki hakem tarafından da mutabık kalınmasıyla seçilir.
Uyuşmazlık için tahkime başvurulması durumunda, her bir Akit Taraf hakemini tahkim heyetine başvurulmasına ilişkin yazılı bildirimi kayıtlı posta ile aldıktan sonra altmış (60) gün içinde bildirecektir. 3. hakem her bir Akit Tarafın hakemini belirlemesinden sonra diğer bir altmış (60) gün içinde atanacaktır. Eğer bir Akit Taraf belirlenen süre içinde hakemini bildirmezse veya seçilen hakemler tahkim heyeti başkanının belirlenmesine belirtilen sürede karar veremezse, her bir Akit Taraf Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konsey Başkanından durum gerektirdiği takdirde tahkim heyeti başkanını veya bildirmeyen tarafın hakemini belirlemesini talep edebilir. Ancak Başhakem her iki Akit Tarafın diplomatik ilişkide olduğu 3. bir devletin milliyetinden olacaktır.
4. Başhakemin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konsey Başkanı tarafından belirlenmesi durumunda, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Akit Taraflardan birisinin milliyetinden ise veya bu görevi yerine getirmesi engellenirse, sözkonusu atama, ICAO Konseyi Başkan Yardımcısı tarafından yapılacak, ICAO Konseyi Başkan Yardımcısı Akit Taraflardan birisinin milliyetinden ise veya bu görevi yerine getirmesi engellenirse Akit Tarafların milliyetinden olmamak kaydıyla ICAO Konseyinin üst düzey kıdemli üyesi onun sorumluluklarını üstlenecektir.
5. Tahkim heyeti, usulünü ve tahkim yerini Akit Taraflar arasında mutabık kalınan hükümlere tabi şekilde belirleyecektir.
6. Tahkim heyetinin kararları Akit Taraflar için son karar niteliğinde ve bağlayıcı olacaktır.
7. Her bir Akit Taraf kendi hakeminin ve mahkemedeki gözlemcisinin masraflarını karşılayacaktır. Başhakemin masrafları ve diğer masraflar Akit Taraflarca eşit olarak karşılanır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi’nin başhakemi ve/veya arabulucuyu atamasında yapacağı masraflar tahkim heyeti masraflarının parçası olarak kabul edilecektir.
8. Tahkime gidilmesinden tahkim heyetinin sonucu açıklamasına kadar, Akit Taraflar sona erme hali dışında, çıkan en son sonuca göre yapılan uyarlamaya halel getirmeksizin bu Anlaşmadan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.
MADDE 21
TESCİL
Bu Anlaşma ve tüm değişiklikler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne tescil olunacaktır.
MADDE 22
SONA ERME
Akit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararına ilişkin bildirimini her zaman diğer Akit Tarafa bildirilebilir. Bu bildirim eş zamanlı olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) de ulaştırılacaktır. Bu durumda, son verme bildirimleri karşılıklı mutabakatla bu süre bitiminden önce Akit Taraflarca geri çekilmediği takdirde, Anlaşma bildirimin diğer Akit Tarafça alınış tarihinden itibaren on iki (12) ay sonra sona erecektir.
Diğer Akit Tarafça bildirimin alındığı teyit edilmezse, bildirimin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün bildirimi aldığı tarihten on dört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır.
MADDE 23
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Bu Anlaşma ve Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan Eki, herhangi bir Akit Tarafın bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin ulusal kanun ve düzenlemelere uygun olarak tüm hukuki muamelelerinin tamamlandığının diğer tarafa diplomatik nota bildirilmesi ile son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.
Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında 29 Ağustos 1967’de imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler bakımından yürürlükten kalkar.
Tanık olarak aşağıda imzası bulunan, Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınmış taraflar bu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Her bir versiyonu birbirine eşit değerde olmak üzere Ankara’da 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde düzenlenmiştir. Tercümede herhangi bir uyumsuzluk durumunda İngilizce metni geçerli olacaktır.
 
                    Türkiye Cumhuriyeti                                                               Rusya Federasyonu
                        Hükümeti Adına                                                                     Hükümeti Adına
 
                      Binali YILDIRIM                                                                     Igor LEVITIN
                       Ulaştırma Bakanı                                                                    Ulaştırma Bakanı
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE RUSYA FEDARASYONU HÜKÜMETİ
ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASINA
EK
HAT ÇİZELGESİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayollarının her iki yönde aşağıdaki belirlenen hatlarda uluslararası tarifeli hava hizmetlerini işletmeye hakkı olacaktır:
 
Hareket Noktaları            Ara Noktalar                    Varış Noktaları                 İleri Noktalar
 
Türkiye                            Daha sonra Akit               Moskova,                         Daha sonra Akit
Cumhuriyeti'ndeki           Tarafların havacılık           Ekaterinburg, Kazan,        Tarafların havacılık
noktalar                           otoritelerince                     Krasnodar,                        otoritelerince
             kararlaştırılacak   Novosibirsk, Omsk,         kararlaştırılacak
                                        Rostov, Saint-
                                        Petersburg, Sochi ve
                                        Ufa.
 
                                        Diğer bütün noktalar
                                        Akit Tarafların
                                        havacılık otoritelerinin
                                        anlaşmasına tabidir.
Rusya Federasyonu tarafından tayin edilen havayollarının her iki yönde aşağıdaki belirlenen hatlarda uluslararası tarifeli hava hizmetlerini işletmeye hakkı olacaktır:
 
Hareket Noktaları             Ara Noktalar                   Varış Noktaları                  İleri Noktalar
 
Rusya                               Daha sonra Akit              Ankara, Antalya,               Daha sonra Akit
Federasyonu'ndaki           Tarafların havacılık         Bodrum, Dalaman,            Tarafların havacılık
Noktalar                           otoritelerince                   İstanbul, İzmir ve               otoritelerince
                                         kararlaştırılacak               daha sonra                         kararlaştırılacak
                                                                                belirlenecek 4 nokta.
 
                                                                                Diğer bütün noktalar
                                                                                Akit Tarafların
                                                                                havacılık otoritelerinin
                                                                                anlaşmasına tabidir.
 
 
Notlar:
1. Yukarıdaki hatlar arasındaki ara noktalar ve ötesindeki ileri noktalar, beşinci trafik hakları ve tayin edilen ya da tayin edilmeyen havayollarının belirtilen güzergahlarda faaliyetlerine ilişkin diğer bütün şartlar Akit Tarafların havacılık otoriteleri arasında müşterek olarak belirlenir.
2. Başlangıç ve bitiş noktasının havayolunu/havayollarını tayin eden Akit Tarafın ülkesi içinde kalması şartıyla, yukarıda belirtilen hatlardaki ara ve öte noktalar, tayin edilen havayolunun tercihine göre herhangi bir uçuşta veya tüm uçuşlarda kullanılmayabilir.
3. Rusya Federasyonu hava sahasında, Transsiberian, Transpolar ve Transasian Hava Koridorlarını kullanmak için bu Anlaşmanın 10. Maddesine paralel olarak Akit Tarafların havacılık otoriteleri arasında ayrıca anlaşma yapılması gerekir.
4. Belirlenen hatlar üzerindeki frekans sayısı Akit Tarafların havacılık otoriteleri arasında anlaşmaya tabidir.
 
 
Yabancı dil metinler için tıklayınız.
 

 

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr