Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TRAKYA LOJİSTİK PLATFORMU LOJİSTİK MASTER PLAN ÇALIŞTAY’INDA BİR ARAYA GELDİ

TRAKYA LOJİSTİK PLATFORMU LOJİSTİK MASTER PLAN ÇALIŞTAY’INDA BİR ARAYA GELDİ

TRAKYA LOJİSTİK PLATFORMU LOJİSTİK MASTER PLAN ÇALIŞTAY’INDA BİR ARAYA GELDİ01.03.2012

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Lojistik Master Plan çalışmaları kapsamında oluşturulan Lojistik Platformu 29 Şubat 2012 tarihinde yapılan Lojistik Master Plan Çalıştay’ında bir araya geldi. Yüksek katılımla gerçekleşen çalıştay;  kamu-özel sektör ve STK’ların katılımıyla Çorlu’da yapıldı.

 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün’ün açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Erdal’ın Lojistik Master Planlama sürecine ilişkin yaptığı sunum ile devam etti.
 
Farklı sektör temsilcilerinden oluşan 8-10 kişilik 9 grubun katılımıyla yapılan çalıştayda; bölge lojistik sektörüne ilişkin görüş ve öneriler tartışıldı. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sorulara cevaplar arandı:
 
• Bölgenin lojistik perspektifinden avantajları ve dezavantajları nelerdir?
• Trakya Bölgesi’nin lojistik alanındaki önemli sorunları nedir?
• Bölge yük türleri ve kurulacak olan Islah OSB’ler düşünüldüğünde kara, hava, deniz ve demiryolu altyapısına yönelik ihtiyaçlar ve öneriler nelerdir?
• Trakya Bölgesi’nde Lojistik Merkez(ler)e ihtiyaç var mı? Nere(ler)de ve fonksiyonları neler olmalı?
• Mevcut ve yapılacak limanların (Akport, Asyaport, Martaş, Nato limanı) Trakya Bölgesi’nde lojistik sektörünü nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
 
Trakya Bölgesi’nin Avrupa’ya ve İstanbul’a yakınlığı, bölgenin ulusal ve uluslararası taşıma koridorları üzerinde yer alması,  karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu imkanları ile erişilebilirliği yüksek bir bölge olması gibi özellikler bölgenin avantajları arasında sayılırken; altyapı yetersizliği, bölgedeki lojistik firmaların azlığı, kalifiye eleman eksikliği ve mevcut gümrüklerin ihtiyaçları karşılamaması gibi sorunlar bölgenin dezavantajları olarak işaret edildi.
 
Çalıştaya UTİKAD adına katılan Genel Müdür Cavit Uğur ve Uzman Tuğba Aktepe, bölgede yapılması planlanan lojistik merkezlerin Türkiye Lojistik Master Planı çerçevesinde oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, lojistik merkezlerin belli bir plan ve proje çerçevesinde yapılandırılmasıyla en etkin sonuçlara ulaşılabileceğini belirtti.
 
Bölgede kurulması planlanan lojistik merkez ve ıslah OSB’lere yönelik kara, deniz, hava, demiryolu ve gümrük altyapısına yönelik ihtiyaç ve önerilerini dile getiren UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur;  özellikle ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığı trafiğine hizmet verecek Akport ve Asyaport limanlarının, bölgenin lojistik altyapısının gelişimine önemli katkılarda bulunacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcı grupların görüş ve önerilerinin elektronik oylama sistemi ile beraber değerlendirilmesi ile çalıştay son buldu.

Prof. Dr. Murat Erdal tarafından yapılan sunum için tıklayınız.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr