Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / BÜTÜN YUMURTALARI AYNI SEPETE KOYMAK

BÜTÜN YUMURTALARI AYNI SEPETE KOYMAK

BÜTÜN YUMURTALARI AYNI SEPETE KOYMAK 01.03.2012

Hava kargonun gelecek yıllardaki büyüme oranını ve bu büyümenin bölgesel dağılımını öngörebilmek için öncelikle hava kargo’nun hangi istatistik’i değerlere paralel büyüme sağladığına bakmamız gerekli. Bugüne kadar elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki Hava kargo gayri safi milli hasıla GSYH kadar artma veya azalma eğilimi gösteriyor. Aşağıda göreceğiniz tabloda GDP olarak verilen değerler GSYH yi RTK ise hava kargo trafiğini göstermektedir.


  
En sağlıklı gösterge olan GSHY’yi kullanırsak aşağıdaki tahmin edilen büyüme değerleri bize gelecek hakkında daha sağlam tahminler yapabilmemizi temin edecektir.
 
2029 yılına kadar dünyada beklenen ortalama büyüme hızı yıllık olarak %3.2 dir.
Büyüme hızına bölgesel olarak bakarsak yıllık ortalama değerler aşağıdaki gibidir;
Çin                   %7.4
Afrika               %4.4
Uzakdoğu*       %4.4
Ortadoğu          %4.1
Latin Amerika    %4.1
Kuzey Amerika   %2.7
Avrupa              %1.9
Japonya             %0.8
 *Çin ve Japonya dahil.
      
Bu tabloda pek şaşırmadığımız şey tabi ki Çin’in önlenemez büyüme hızına son sürat devam edeceğidir. Fakat en çarpıcı noktalardan biri Afrika’nın 2009 krizinden sonra başlayan büyüme hızıdır. Afrika 2011 de %4.5 büyüme hızına ulaşmıştır. Yer altı kaynakları ve hızla artan nüfusu sayesinde Afrika çok ciddi bir Pazar haline gelmiş bulunuyor. En hızlı gelişen sektörleri şöyle sıralayabiliriz ; güzellik ürünleri, süt ürünleri, giyim, mobil iletişim çimento sektörü ve otomotiv. Afrika’nın bu büyüme hızına yetişmek ve başta en hızlı gelişen ülkeler olan Etiyopya, Gana, Kenya, Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelere acente ağı bağlamında yatırım yapmak gelecek açısında çok akıllıca bir strateji olacaktır. Gelişmeye açık bu ülkelerde kaliteli acente servisi eksikliği hissedileceği aşikâr. Bu noktada THY’nin bu ülkelere olan ilgisinin artması çok faydalı olacaktır
     
Bunun dışında kriz ortamında bile çok fazla etkilenmeyen hatta özelikle inşaat sektöründe lokomotif bölge olan Ortadoğu bölgesi siyasi olarak istikrarsızlaştırılmadığı sürece devamlılık sağlayacak gibi görünüyor. Özellikle Türkiye’nin bölgeye yakınlığı ve ikili ticaretinin gelişmiş olması sebebiyle uzun vadede kayda değer iş hacminin devam etmesi kaçınılmaz olarak görünüyor. Orta doğu bölgesi için transit ülke olma özelliği olan Türkiye bu ülkeler için intermodal taşıma modellerini geliştirebilirse bu ülkelerin dış ticaretinde 3. ülke olma avantajını da elde edebilir.    
 
Güney Amerika ise son dönemde ulusal taşıyıcı THY’nin de dikkatini çekmiş olan ve ticaret hacminin gelişmesinde büyük katkısı olduğuna inandığım Güney Amerika seferleri sayesinde geleceği parlak bir bölge, bu bölgeye yapılan yatırımlar da karşılıksız kalmayacaktır.  
 
Dünyada 180 bilyon ton civarı olan hava kargo taşımasının 2029 yılında 530 bilyon tona ulaşması bekleniyor. Yani önümüzdeki 17 sene içinde 3 kat artması beklenen sektör daha çok yatırım kaldıracaktır. Gelişen küresel pazarda en önemli nokta yumurtaları aynı sepete koymamak gerektiğidir. Yumurtaları aynı sepete koyanların en azından yarısının ömrü uzun olmayabilir. Riski dağıtmak ve gelişen yerlere eşit veya dengeli oranlarda yatırım yapmak en doğru seçenek olabilir.
 
Ulvi Türkben/Havakargotürkiye

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr