Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / AKPORT LİMANI KAPATILAMAZ

AKPORT LİMANI KAPATILAMAZ

AKPORT LİMANI KAPATILAMAZ22.02.2012

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, bir süredir basında çıkan ve ilgisiz kişiler tarafından yapılan Tekirdağ Akport Limanı kapatılıyor açıklamalarını mesnetsiz bularak, bir duyuru yayınladı. 
 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sitemize de gönderilen Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay imzalı yazı aynen şöyle:

Tekirdağ limanı işletme hakkının Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 17.06.1997 yılında Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş’ne devredildiği herkes tarafından bilinmektedir. Bir süredir basında çıkan ve ilgisiz kişiler tarafından yapılan Tekirdağ Akport Limanı kapatılıyor açıklamaları mesnetsiz olup, doğruluk payı bulunmamaktadır.

Doğrudan ve dolaylı olarak 20 değişik sektördeki meslek koluna iş imkanı sağlayan limanın kapatılıyor açıklamalarından sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası olarak konu ile ilgili Tekirdağ Liman Başkanlığından ve ilgili kurum ve kuruluşlardan aldığı bilgiye istinaden, Tekirdağ Akport Limanı ve Tekirdağ Balıkçı barınağı ile Tekirdağ Belediye parkı arasında bulunan eski iskele Türkiye Deniz İşletmeleri A.Ş. kullanımında iken, işletme hakkı devri yöntemi ile özelleştirme kapsamında Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.ye 30 yıllığına devredilmiştir. Ancak, tesisin devrine yönelik işletme izni/geçici işletme izni Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.ye verildiği halde, özelleştirme aşamasında iken mevcut olmayan ve sonradan inşa edilen kısımlara yönelik hak lehtarlığı belgesi ibraz edilemediği için geçici işletme izni, ilave saha yaratılan alanlar için verilememiştir.

Buna göre; Tekirdağ limanının genel amaçlı bir bölge limanı olarak Trakya bölgesinin tarım, sanayi ve endüstriyel ihtiyaçlarının uluslararası ve ulusal ulaştırma sistemlerine aktarılmasında önemli bir bağlantı noktası olması ve yatırımı Bakanlıkça gerçekleştirilen Tekirdağ-Muratlı demiryolu bağlantısı ile söz konusu limanın stratejik bir konuma gelmesiyle, burada yapılan limancılık faaliyetlerinin iktisadi kamu yararını sağlamaya yönelik geniş alanlarda kamu hizmeti vereceği anlamını taşımaktadır. Gerek bölgenin gerekse ülkemizin ihracat ve ithalatında bir sıkıntı yaşanmaması için kamu yararı bakımından Özelleştirme İdaresi ve Maliye Bakanlığı tarafından nihai değerlendirme yapılıncaya kadar gemi yanaştırılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Tüm bunlara rağmen Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. çeşitli sebeplerden dolayı zarar ettiğini ve çevresel gelişmelerden dolayı rekabetçi ortam yaratamadığını beyan ederek faaliyetlerini durdurmak isterse, özelleştirmenin yapıldığı gün Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.ne çalışır vaziyette devir teslim edilen liman, böyle bir durum söz konusu olduğunda da Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından liman çalışır vaziyette devleti temsil eden kurumlara devir ve teslim edilir.
Cengiz GÜNAY
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaynak: Lojiport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr