Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA17.02.2012

Bilindiği üzere, hazırlıkları 11 yıl süren Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, yürürlükteki kanunla oluşturulmuş içtihatlar ve birikimlerin de ışığında çağın gereklerine uygun yeni ve önemli düzenlemeler getirmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun tanıtımı amacıyla ülke genelinde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda kamuoyunun görüş, öneri ve değerlendirmeleri de alınmaktadır.
 
Gerek yazılı ve görsel medyada ve gerekse çeşitli toplantılar aracılığı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun tartışılmasını son derece faydalı buluyor ve yapılan tüm eleştirileri de yakından takip ediyoruz. Bir kanunun başarısı; doğru yorumlanmasına, doğru anlaşılıp doğru uygulanmasına bağlıdır.
 
Kanunun tartışılması; uygulamanın daha iyi olması ve ticari kuruluşların hazırlık yapması bağlamında olmalıdır. Yasaya yönelik eleştirilerde haklılık payı olanları inceliyoruz. Bunlara yönelik ikincil düzenlemeleri son derece titiz bir biçimde hazırlıyoruz.  Ancak kanunun yürürlük tarihi yaklaştıkça yazılı ve görsel medyada yer alan ve maksadını aşan, haksız, kasıtlı veya bilgi eksikliğinden kaynaklı kamuoyunu yanıltıcı ve tedirgin edici nitelikte haber ve görüşler ibretle takip edilmektedir.
1535 maddelik Yeni Türk Ticaret Kanununun birçok alanda getirdiği önemli ve köklü yenilikler ve iyileştirmeler yok sayılarak yapılan eleştiri, haber ve yorumların bir bölümü ikincil mevzuatta yapılacak düzenlemelerle giderilebilecek niteliktedir. Önemli bölümü ise Kanunun bilerek ya da bilmeyerek yanlış yorumlanması veya çarpıtılması daha da önemlisi Türk Ticaret Kanununun yürürlüğünün ertelenmesi amacıyla yürütülen kasıtlı bir lobi çalışması olarak değerlendirilmektedir.
 
Bakanlığımız yeni Kanunun öngördüğü ikincil mevzuat çalışmaları çok geniş katılımlı komisyonlar marifetiyle sürdürülmektedir. Henüz yürürlükte olmayan Yeni Türk Ticaret Kanununun ikincil mevzuatlarının Kanundan önce yürürlüğe giremeyeceği aşikârdır.
 
Haksız ithamlar o kadar ileri gitmiştir ki; henüz Danıştay’a gönderilmeyen üç tüzük taslağının Danıştay 1 inci Dairesince Bakanlığımıza iade edildiği bile dile getirilmiştir. Buna dayanarak Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinin ertelenmesi dahi istenmiştir. Bunlar; gerçeği yansıtmayan ve tamamen hayal ürünü mesnetsiz iddialardır. Bakanlığımızca bugün itibariyle Danıştay’a sunulmuş bir tüzük taslağı kesinlikle söz konusu değildir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr