Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK İÇİN ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİ KURULACAK

LOJİSTİK İÇİN ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİ KURULACAK

LOJİSTİK İÇİN ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİ KURULACAK15.02.2012

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin mümkün kılınması için lojistik altyapıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çağlayan, 19 Serbest Bölgenin Özel Ekonomik Bölgelere dönüştürüleceğini, diğer taraftan lojistik, Ar-Ge, tarım, yatçılık ve sağlık gibi konularda Özel Ekonomi Bölgeleri kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

 
Zafer Çağlayan’ın, konu hakkındaki açıklamaları şöyle:

“Ekonomi Bakanlığı olarak teşvik-yatırım- üretim-ihracat zincirinin koordinasyonu içinde önemli bir rol oynuyoruz. Bildiğiniz üzere, mevcut teşvik sistemimiz, 2009 yılında yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanıyor ve Genel Teşvik Sistemi, Bölgesel Teşvik Sistemi, Büyük Proje Teşvik Sistemi üç temelde yürüyor. Söz konusu sistemin uygulamaya konulduğu 16 Temmuz 2009 tarihinden 2011 yılı Ekim ayı sonuna kadarki süre içerisinde düzenlenen teşvik belgelerinde 133 milyar TL'lik sabit yatırım ve yaklaşık 322 bin kişilik ilave istihdam öngörülmüştür.

Bununla yetinmiyoruz. teşvik sistemim yemden düzenliyoruz. Yeni teşvik sistemi ve yürürlükte bulunan 2009/15199 sayılı Kararname çerçevesinde uygulanmakta olan destek unsurlarının teşvik edici niteliği artırılacaktır.

 
Yüksek teknolojiye dayalı ürün imalatı ve ihracat için teşvik sistemimizi yeniden organize ediyoruz.
 
Serbest Bölgelerimizi yem bir yaklaşımla ele alıp ihtisaslaşmaya dayanan Özel Ekonomik Bölgeler kurmak konusunda çalışıyoruz. Hali hazırdaki 53 bin 868 kişi istihdam eden ve 2011 Ocak- Ekim dönenimde 18,8 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan 19 Serbest Bölgemizi Özel Ekonomik Bölgelere dönüştürüp, diğer taraftan lojistik, Ar-Ge, tarım, yatçılık ve sağlık gibi konularda Özel Ekonomi Bölgeleri kurmayı hedefliyoruz.
 
Bakanlığımız bünyesine ihracatı artırma boyutunda çalışmalarımızdan bir diğeri Doğrudan Yabancı Yatırımları teşviktir. Yabancı yatırımlar, sadece ihracatı artırma açısından değil, aynı zamanda ithalatı azaltma, yeni teknoloji çekme ve istihdam yaratma boyutlarında da milli ekonomimiz için son derece önemlidir. Bu kapsamda 2001 yılında kurulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) çalışmaları da yeniden yapılanma ile Bakanlığımız tarafından yürütülmeye başlanmıştır. ”
 
Lojistik altyapı ve akaryakıt vergi yükü çözülmeli
 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun görüşleri ise şöyle:
“ 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizi mümkün kılacak bir lojistik altyapıya sahip olmalıyız. Lojistik performans endeksinde ne yazık ki 39. sıradayız. Çin'e 350 dolara konteyner gönderiyoruz. Ama ülke içinde en yalan limana 1000 doların altında mal indiremiyoruz.

Rekabetçi olmak istiyorsak, sanayileşmeyi Anadolu'ya yaymak istiyorsak, ulaşımdaki bu sıkıntıyı çözecek altyapıyı kurmalıyız. Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükleri, hem rekabet gücümüzü azaltmakta, hem de kayıt dışılığı teşvik etmektedir. Enerjiyle ilgili yüksek vergileri belli bir vade içinde azaltmalıyız.

 
Yükselen pazarlara girmek için Eximbank'ı güçlendirmeye devam etmeliyiz. Zira Hindistan, Çin, Brezilya gibi, hızlı yükselen ülkelerin pazarlarına erişimde zayıfız. Avrupa Birliği piyasalarında büyüyen sorunları dikkate alarak, alternatif pazarlara açılmayı kolaylaştırmak üzere, ihracat sigortası sistemini daha etkin çalıştırmalıyız.
Sanayicilerimizin yurtdışı taşımacılık maliyetlerine Hazine desteği sağlamalıyız. Uzakdoğu kaynaklı ithalatın yol açtığı haksız rekabete karşı üretici sektörlerimizi korumalıyız. Piyasa denetim ve gözetim sistemlerini güçlendirmeliyiz. ”

Kaynak:Transmedya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr